Sferopedia
Advertisement

Na południu Zachodnich Ziem Centralnych i na zachód od Przesmyku Vilhon rozciągają się Ziemie Intryg: Amn, Calimshan i Tethyr. Mieszkańców tych państw łączy ze sobą położenie geograficzne oraz historia - pełna inwazji, podbojów i rywalizacji. Przetrwali dzięki bystrości umysłów i sile oręża, ucząc się ukrywać prawdziwe uczucia i pokazywać wrogom uśmiechnięte oblicze. Wszystkie wspomniane trzy duże, ludne państwa opierają swe istnienie przede wszystkim na handlu, szczególnie z odległymi krajami. Ponieważ zaś teren jest tu bardzo zróżnicowany, obok zwykłych mieszkańców żyje wielka różnorodność potworów.

Źródła[]

  • Zapomniane Krainy: Opis Świata
Advertisement