FANDOM


Planetouched3

Zenythri i Chaond

Logo

Uwaga! Ten artykuł jest częścią projektu tłumaczeń Planescape Campaign Setting!

Sferopedia jest wolną encyklopedią, lecz z dnia 22 marca 2008 r. staje się miejscem pracy nad projektem tłumaczeń PSCS z decyzji osób nad nim pracujących. Jest to element ułatwiający pracę nad tłumaczeniami, udostępniający materiały również tłumaczom spoza Sfer.

Zenythri

Spośród wszystkich sferotkniętych jednymi z najrzadziej spotykanych są zenythri – potomkowie ludzi w tajemniczy sposób natchnionych energią Prawa. Nikt nie wie na pewno, w jaki sposób powstają młode tego gatunku; śpiewka mówi o rytuałach, podczas których praworządne, wyższe istoty dokonują ceremonii na śmiertelnych wybrańcach, albo że zenythri są dalekimi potomkami bóstw. Aktualnie najpopularniejsza wersja głosi, że niektóre obszary Mechanusa w dziwny sposób przemieniają podróżników, powodując, że rodzą oni młodych zenythri. Niektórzy szepczą, że w rzeczywistości są one wytworem maszyn, zbudowanymi w celu zakłócenia naturalnego porządku i stworzenia sztucznego życia. Jakkolwiek zenythri powstali, skromna ich liczba żyje pośród sfer, trzymając się raczej Sigil i Sfer Prawa. Najczęściej nie wiedzą na temat swego powstania więcej od innych i zdumiewająco niewielu wykazuje jakiekolwiek zainteresowanie tą kwestią. Zamiast tego, zenythri poświęcają całe swoje życie różnymi aspektami samodoskonalenia, postrzegając wszystko, co ich otacza, jako mające zwodzić z właściwej ścieżki.

Osobowość: Zenythri są zamkniętymi w sobie, poważnymi istotami, które wszystko dokładnie analizują. Rzadko wyrażają jakiekolwiek emocje; przed podjęciem decyzji wolą dokładnie zbadać wszystkie aspekty danej sytuacji. Choć innym mogą się wydawać flegmatyczni, rzadko kto dorównuje im determinacją i poświęceniem w dążeniu do celu. Zenythri często są krańcowymi perfekcjonistami, nie dopuszczającymi najmniejszej nawet usterki czy wady, jeśli daną rzecz można zrobić lepiej. Są często aroganccy i spoglądają na gorzej zorganizowane istoty z pogardą bądź współczuciem.

Opis cech fizycznych: Zenythri najbardziej podobne są do doskonale zbudowanych ludzi. Ich wzrost waha się od 175 cm do 195 cm. Mają całkowicie gładką skórę, proporcjonalną budowę ciała i wydatne mięśnie. Nawet włosy naturalnie dopasowują się do typu osobowości danego zenythri. Ludziom często wydają się atrakcyjni, a gdyby nie błękitno-purpurowy odcień skóry, można by ich z nimi łatwo pomylić. Niektórzy posiadają bardziej niezwykłe cechy, jak połyskujące metalicznie włosy i oczy, albo nawet fragmenty skóry przekształconej w metal. Lubią elegancką, acz prostą odzież, łączącą dobry wygląd z komfortem. Ich ubrania często są obcisłe, by w niczym nie przeszkadzać z natury silnemu i zwinnemu ciału. Nie znoszą marnotrawstwa i nieporządku, nawet przejawiającego się w ubiorze – zazwyczaj unikają noszenia dużej ilości biżuterii bądź innych dodatków. Często zmieniają swój styl, by dopasować się do trendów aktualnie panujących w danym obszarze – jeśli to nie oni sami je wcześniej wprowadzili.

Stosunki: Uporządkowana natura zenythri sprawia, że są urodzonymi przywódcami i dobrze radzą sobie z podejmowaniem decyzji. Często przyciągają ich pozycje wiążące się z dużą odpowiedzialnością, dzięki którym mogą narzucić innym własną wizję porządku, lub ich do niej przekonać. Choć może się to nie podobać obdarzonym silną wolą bądź niezależnym umysłom, cierpliwość zenythri daje im powściągliwość, dzięki której umieją w każdej sytuacji działać racjonalnie. Większość innych ras traktują dość dobrze, choć zazwyczaj z nutką wyższości. Zenythri rzadko mają zaufanie do bardziej chaotycznych ras, jak bariaurzy czy khaasta i raczej się z nimi nie spotykają, a chaotycznych wzorantów (jak slaadowie czy tanar’ri) unikają za wszelką cenę. Nie przeszkadza im to w podziwianiu sprawnie działających modronów i utrzymywaniu z nimi dobrych relacji – także wygnańcami podróżującymi wśród sfer.

Charakter: Zenythri są istotami o praworządnej naturze, choć wykazują większą swobodę, jeśli chodzi o aspekt moralności dotyczący dobra i zła. Zazwyczaj starają się udowodnić wyższość własnej etyki będąc przykładem dla innych, ale niektórzy starają się wspierać swoje poglądy bardziej drastycznymi sposobami. Wśród uporządkowanych z natury zenythri zdarzają się jednak wyjątki – niektórzy postanawiają porzucić dążenie do doskonałości, by przeżyć kuszące emocje i wolność związaną z chaosem.

Krainy: Zenythri nie mają własnych ziem, ale potrafią znakomicie wmieszać się w niemal każde ludzkie społeczeństwo. W większych społecznościach grupy zenythri mogą tworzyć małe organizacje skoncentrowane na dążeniu do jakiegoś pomniejszego celu, ale zazwyczaj wolą przebywać w samotności, nie ryzykując konfliktu poglądów na temat prawa i porządku.

Wierzenia: Zenythri wierzą, iż ich obowiązkiem jest dalsze doskonalenie odziedziczonych darów – zatem często można ich spotkać wśród członków Oka Umysłu, choć wielu należy do Harmonium, Bractwa Porządku bądź Rządów Niedoścignionego. Ponieważ koncentrują się na osobistym potencjale i odpowiedzialności jednostki, nie są zbytnio skłonni wyznawać konkretnych religii, choć wielu dostrzega ważną rolę odgrywaną przez nie w wieloświecie; niektórzy zaś uważają praworządne bóstwa za wzór doskonałego ładu.

Język: Zenythri mówią sferowym – kupieckim i wszystkimi językami dominującym w ich regionie. Imiona: Imię zenythri zależy od tego, gdzie się wychował – może być właściwie dowolne. Jakie by nie było, każdy zenythri jest z niego dumny i traktuje je jako ważną część swojej osobowości.

Poszukiwanie przygód: Dla większości zenythri podróżowanie po sferach jest mało zachęcające, jako, że wiąże się ze zbyt dzikim i nieuporządkowanym stylem życia. Członkowie Oka Umysłu udają się na wyprawy, gdyż wierzą, że zdobyta w ten sposób wiedza pomoże im w dążeniu do ideału. Inni czują potrzebę wprowadzenia porządku na ziemiach innych niż ojczyste, przyłączając się do grup poszukiwaczy przygód, ponieważ w grupie jest po prostu bezpieczniej.

Odgrywanie zenythri: Jesteś twierdzą porządku w pełnym chaosu wieloświecie. Twoje dziedzictwo sprawia, że w stosunku do większości stworzeń – nie rozumiejących bądź nie popierających ładu i organizacji - jesteś istotą wyższą, mającą obowiązek nosić oświaty kaganek wśród gorszych od siebie. Wprowadzając porządek wśród sfer, nie tylko naprawiasz sam wieloświat, ale czynisz swą egzystencję celową i kompletną, coraz bardziej zbliżając się do doskonałości. Niech nic nie powstrzyma cię przed osiągnięciem twego przeznaczenia. Bacz tylko na prawdziwie ważne życiowe kwestie. Drobne przyjemności i troski są nieistotne; należy się ich pozbyć tak szybko, jak tylko to możliwe, gdyż mogą tylko cię spowolnić. Czyniąc, jak zostało napisane, po pewnym czasie opanujesz samego siebie, osiągając doskonałość i jedność z porządkiem sfer.

RASOWE CECHY ZENYTHRI Edytuj

* Siła +2, Zręczność +2, Roztropność +2, Charyzma -2: Zenythri są nieco silniejsi i szybsi od swych ludzkich przodków, a ich analityczny umysł pozwala na głębsze rozumienie spraw. Jednakże ich arogancja często staje na przeszkodzie dobrym kontaktom z innymi.
   * Humanoid średniego rozmiaru.
   * Bazowa prędkość zenythri wynosi 9 metrów.
   * Odporność na elektryczność, ogień i dźwięki: 5.
   * Celny cios (zc): Zenythri mogą rzucić czar prawdziwe uderzenie raz dziennie tak, jak gdyby czynił to zaklinacz o takim samym poziome doświadczenia.
   * Bonus rasowy +2 do testów Równowagi i Wyczucia Kierunku.
   * Widzenie w ciemnościach do 18 metrów.
   * Automatyczne języki: sferowy – kupiecki, język ojczystego regionu. Języki premiowe: dowolne (poza językami sekretnymi, jak np. druidyczny).
   * Ojczysta sfera: dowolna (zwykle jedna ze Sfer Prawa).
   * Ulubiona klasa postaci: Mnich.
   * Modyfikator poziomu doświadczenia +1.

ZenythriEdytuj

One of the rarest of the many planetouched that walk the planes are the zenythris - the descendent of humans mysteriously infused with the energies of law. No one is quite sure where zenythri offspring come from, the rumors range from unnatural rituals used to mix lawful exemplars with humans to zenythri being the distant descendents of certain gods. Currently the most popular explanation is that certain regions of Mechanus alter travelers in strange ways, causing them to give birth to zenythri offspring. Still, a few whisper that the real secret of it is zenythri are the result of machines built to defy the natural order and artificially create life. No matter how the zenythri came to be, they do exist in small numbers on the planes, sticking mostly to Sigil and the Planes of Law. More often than not, they do not seem to know any more about their origins than anyone else, and surprisingly show little interest in the mater. Instead, zenythri devote their entire life to self-perfection in some manner or another, viewing anything else as a distraction from that goal. Personality: Zenythri are introverted, serious creatures that view everything with high scrutiny. They rarely express any emotion; rather they choose to analyze every facet of a situation before deciding how to react. While others may view them as slow to act, few match their drive and determination once their course is set. Zenythri tend to be absolute perfectionists, refusing to let the smallest flaw or shortcoming pass in a task when it is possible to do better. As a result they often look down on less-structured creatures with either pity or disdain.

Physical Description: Zenythris most resemble perfectly formed humans. They range in height from 5’7 to 6’3 with perfectly smooth skin, evenly shaped bodies, and well-defined muscles. Even their hair naturally forms into the zenythri’s personal style. They are often attractive by human standards, and could easily pass as one if not for the bluish-purple tint to their skin. Some have more unusual features such as metallic colored hair and eyes, or even areas of skin that have hardened into metal. They prefer elegant, but simple clothing that provides as much comfort as image for those around them. Their clothing is often tight-fitting, so as not to impede their naturally strong and agile bodies. They cannot stand waste or clutter, even in their dress, and normally avoid wearing large amounts of jewelry or other accessories. Often they change their style to match whatever the current trend is in their area, if they do not set the new trend beforehand.

Relations: The structured nature of the zenythri makes them natural leaders and decision makers. They are often attracted to positions of high responsibility, where they are able to bring their own form of order to those around them, whether tyrannical or benign. While this may put them at odds with the strong-willed or independent-minded, their patience gives them the restraint to deal with any situation rationally. They treat most other races fairly, though generally with an air of superiority. Zenythri rarely trust or see eye to eye with the more chaotic races, such as bariaur or khaasta, and outright avoid chaotic exemplars such as the slaad and tanar’ri. At the same time zenythri tend to admire the efficient operations of the modron, and get along well with the modron outcasts found traveling the planes. Alignment: Zenythri are naturally lawful creatures, though they move freely along the moral spectrum of good and evil. More often than not, they try to prove the superiority of their ethics by leading as an example to others, but some find it more efficient to enforce their views in any form possible. There are exceptions to the structured nature of the zenythri however, and some zenythri choose to forsake their quest for perfection in favor of the enticing thrills and freedom of chaos.

Zenythri Lands: Zenythri have no homes or land of their own, but mix freely in nearly any society where humans call kip. In larger communities, groups of zenythri may form small organizations to pursue some common goal, but usually they keep to themselves to avoid conflicting views of law and order.

Belief: Zenythri believe it is their duty to further perfect the gifts they have inherited, and thus are often found among the Mind’s Eye, though many are members of the Harmonium, the Fraternity of Order, and the Transcendent Order. Their focus on personal potential and responsibilities gives them little reason to worship deities, though most recognize the important role the powers play in the multiverse, and some look to the lawful deities as exemplars of order.

Language: Zenythri speak Planar Trade and any other dominant languages in their region. Names: Zenythri names are based on where they were raised, and thus can be nearly anything. Whatever they may be, they take great pride in their names, and hold them in high regard.

Adventuring: Most zenythri find wandering the planes unappealing, the lifestyle too wild and unfocused. Those who are members of the Mind’s Eye travel because they believe the knowledge gained will help them achieve perfection of self. Others feel the need to bring their order to realms beyond their home communities, and join adventuring groups because of the safety in traveling with others.

Roleplaying a Zenythri: You exist as a bastion of order in a multiverse filled with chaos. Your heritage makes you superior to most creatures, who lack an understanding or appreciation for structure, and it is your duty to guide those beneath you. In bringing your law to the planes you not only improve the multiverse itself, but you give purpose and completion to your own existence, bringing you closer and closer to perfection. Let nothing deter you from your destiny. Do not be distracted from the important things in life. Small pleasures and concerns are trivial; they will only delay you in your quest and are to be removed as quickly and efficiently as possible. By following this course you will master yourself in time, achieving perfection and unity with the very order of the multiverse.

ZENYTHRI RACIAL TRAITS

  * +2 Strength, +2 Dexterity, +2 Wisdom, -2 Charisma: Zenythri are slightly stronger and faster than their human ancestors, and their scrutinizing mind allows them to gain a higher understanding of things. Their arrogance often hampers dealings with others, however.
  * Medium-size humanoid.
  * Zenythri base speed is 30 feet.
  * Electricity, fire, and sonic resistance 5.
  * True Strike (Sp): Zenythri can use true strike once per day as cast by a sorcerer of their character level.
  * +2 racial bonus on Balance and Intuit Direction checks.
  * Darkvision up to 60 feet.
  * Automatic Languages: Planar Trade, home region. Bonus: Any (other than secret languages, such as Druidic).
  * Plane of Origin: Any (Often one of the Planes of Law).
  * Favored Class: Monk.
  * Level adjustment +1.