Sferopedia
Advertisement
Order of Planes Militant.jpg

Zakon Planarnej Milicji (ang. Order of Planes-Militant) to jedna z sekt Wieloświata.

Filozofia sekty[]

Strzeż potężnej fortecy Niebiańskiej Góry za wszelką cenę, gdyż podszepty chaosu, zwątpienia, chciwości i zła nieustannie usiłują podkopać to co prawe i czyste.

Od czasów jego założenia tysiąclecia temu, Zakon rozprzestrzenił rozlegle swoje włości poprzez przyprowadzanie ziemi z Arkadii oraz Zewnętrza, powstrzymują tych, których wierzenia lub charaktery nie pozwalały na przejście przez planarne bariery. Wielu spośród jego członków jest sferowcami, choć paru pierwszaków także zaprzysięgło się Zakonowi. Ogólnie przechrztów jest niewielu.

Kierowani przez Prefekta Increase VII (kobieta, człowiek, kapłan, PD), Zakon regularnie najeżdża Plany Niższe, a także niszczy chaos i zło w neutralnych terytoriach Mechanusa i Acheronu. Prefekt Zakonu zawsze jest wybierany po tygodniowym konkursie oratorstwa, a następnie niejawnym głosowaniu. Prefekt jest nieustannie wspierany przez doradcę planetara.

Największy czarodziej Zakonu to Indygo Jąkała (ang. Indigo the Stutterer) (mężczyzna, człowiek, czarodziej, PD), dumny lecz często milczący mężczyzna, który wykorzystuje zaklęcia brzuchomówstwa wykonujące za niego najważniejsze rozmowy. Indygo przywołuje aasimona światłości kiedykolwiek wykonuje misję dla Zakonu.

Główny plan wpływów[]

Niebiańska Góra. Członków można spotkać w Bytopii i Arkadii, głoszących swoje poglądy tubylcom.

Hierarchia[]

Hierarchie Celestii, w tym Zakonu Planarnej Milicji

  • Prefekt (ang. Prefect) - najwyższy dowódca Zakonu, stanowisko Prefekta jest czasem pełnione przez Metropolitę lub Opiekuna Pieczęci. Jest tak z racji na fakt, iż Prefekt wybierany jest przez równych mu rangą, ośmiu największych mistrzów Zakonu: Metropolitę, Opiekuna Pieczęci oraz sześciu największych Marszałków Zakonu. Razem ci mistrzowie są zwani Radą Białej Mądrości (ang. Council of White Wisdom). Członkowie rady niemal zawsze wybierają jednego spośród siebie. Prefekt służ przez 10 lat lub póki nie zostanie obalony przez specjalne głosowanie zwane Rozprawą Zaufania (ang. Trial of Trust). Takie obalenie nastąpiło tylko raz w zapisach Zakonu, kiedy Neverill Czarny został usunięty w wyniku zarzutów o niepoprawnym zachowaniu. Oskarżeń nigdy nie udowodniono, lecz Neverill Czarny odszedł do Arkadii i nigdy nie powrócił.
  • Doradcy (ang. Counselors) - Pretorzy mocy, doradcy aasimoni mogą wpierać radą, acz nie rozkazywać Prefektowi. Najbliższym ucha Prefekta jest Vestenor, planetar wielce interesujący się duchowym ukierunkowaniem Zakonu.
  • Metropolici (ang. Metropolitan) - Metropolita jest religijnym przywódcą Zakonu, odpowiedzialnym za duchowy stan każdego członka, od prefekta do najzieleńszej siostry zakonnej.
  • Opiekunowie Pieczęci (ang. Keeper of the Seals) - stanowisku Opiekuna zajmowane jest przez najpotężniejszych magów Zakonu i często doradcę Prefekta. Obecnym Opiekunem jest niemowa imieniem Indygo Jąkała.
  • Marszałkowie (ang. Marshals) - marszałkowie przewodzą wojennym wyprawom zakonnym na inne plany w obronie chłodnych bastionów Prawa. Marszałkowie są zazwyczaj kapłanami, magami lub wojownikami.
  • Naczelnicy (ang. Housewardens) - dowódcy garnizonów, hospicjów i innych posterunków Zakonu.
  • Stróżowie (ang. Watchmen) - oficer z grubsza odpowiadający kapitanowi. Stróże zyskali swoją nazwę za bezustanne stróżowanie przeciwko złu.
  • Krzyżowcy (ang. Crusaders) - szeregowi żołnierze, krzyżowcy Zakonu mogą być drogowymi stróżami, rycerzami, łóżnikami, magami, kapłanami, zwiadowcami lub jakimikolwiek innymi wojownikami w sprawie Dobra.
  • Bracia zakonni lub siostry zakonne (ang. Lay-Brothers or Lay-Sistserss) - Odpowiedzialni za codzienne operacje zakonnych hospicjów, dróg, kuchni i pól, bracia zakonni wypełniają swoje obowiązki w dobrym nastroju.

Źródła[]


Frakcje i Sekty Planescape
Frakcje
Atar | Chaosyci | Grabarze | Harmonium | Loża Ponurych | Liga Rewolucyjna | Łaskobójcy | Oko Umysłu | Pierścieniodawcy | Przeznaczeni | Skurlobójcy | Stowarzyszenie Porządku | Straż Zagłady | Stronnictwo Doznań | Synowie Łaski | Transcendentalny Zakon | Wolna Liga | Wyznawcy Źródła | Znak Jedynego
Sekty
Gildia Anarchów | Obrońcy | Ekspansjoniści | Zielona Gildia | Matematycy | Pierścieniodawcy | Inkanterium | Merkanci | Szałowcy | Wywłaszczeni | Opozycja | Pierwotni | Przechrzty | Zakon Planarnej Milicji
Advertisement