Sferopedia
Advertisement
Frakcja
Free League.jpg
Wolna Liga
Przydomki Autonomi

Siedziba na planach

Zewnętrze

Siedziba w Sigil

Wielki Bazar

Faktol

brak

Charakter

każdy nie-zły

Rasy

każda

Klasy, profesje

każda

Religia

brak preferowanych bogów; Trithereon, Shinare

Sojusznicy

Przeznaczeni

Wrogowie

Harmonium

Żadna Frakcja ani nikt nie będzie nam mówić co mamy robić. Staraj się być otwarty; nikt nie zna drogi do prawdy.

Doktryna Wolnej Ligi

Filozofia[]

Jestem prawdziwym indywidualistą.

– Kalo Seth, Autonom

Autonomi to frakcja, która twierdzi, że nie jest frakcją. Ich główną cechą jest zakorzenione i silnie manifestowane poczucie niezależności. Nie obierają żadnego szczególnego kierunku ideologicznego, uważając bycie otwartym na rozmaite rozwiązania za lepszą opcję. Upieranie się przy jednej idei Wieloświata uważają za nierozsądne i ryzykowne. Wolna Liga to przystań dla tego rodzaju myślicieli, którzy wymieniają informacje i wspierają się nawzajem, unikając dysput filozoficznych.

Autonomi są bardzo czuli na punkcie wolnego wyboru i swobody działania. Nie przyjmują rozkazów, nie uznają autorytetów, pracują dla kogo chcą i przyjaźnią się z kim chcą. Zakładają, że rozwiązanie dobre dla jednej osoby wcale nie musi być odpowiednie dla innej. Dlatego starają się nie udzielać rad i sądzą, że każdy powinien być samowystarczalny.

Niektórzy uważają członków Wolnej Ligi za tchórzy bojących się prawdy, lub obawiający działania wbrew woli jakiejkolwiek mocy. Oni sami uznają się za wolnomyślicieli niechętnych wszelkim ograniczającym ich ideologiom.

Historia[]

Faktol[]

Valek Xander, członek Wolnej Ligi

Osobistości[]

  • Valek Xander - chaotyczne dobre diablę

Siedziby i wpływy[]

Sigil[]

Członkowie Wolnej Ligi chętnie gromadzą się na Wielkim Bazarze.

Plany[]

Najwięcej Autonomów zamieszkuje neutralny i niezależny plan Zewnętrza.

Powiązania[]

Z uwagi na ich silnie oznajmianą neutralność światopoglądową, większość frakcji traktuje Wolną Ligę cyniczną obojętnością. W zależności od sytuacji mogą być traktowani jak cenni sojusznicy, najemnicy lub wrogowie. Skutkuje to także brakiem wpływów politycznych w Sigil. Do wyjątków wśród neutralnie nastawionych frakcji należą Przeznaczeni, którzy cenią niezależność Autonomów i Harmonium, które uważa tą niezależność za niebezpieczną.

Źródła[]


Frakcje i Sekty Planescape
Frakcje
Atar | Chaosyci | Grabarze | Harmonium | Loża Ponurych | Liga Rewolucyjna | Łaskobójcy | Oko Umysłu | Pierścieniodawcy | Przeznaczeni | Skurlobójcy | Stowarzyszenie Porządku | Straż Zagłady | Stronnictwo Doznań | Synowie Łaski | Transcendentalny Zakon | Wolna Liga | Wyznawcy Źródła | Znak Jedynego
Sekty
Gildia Anarchów | Obrońcy | Ekspansjoniści | Zielona Gildia | Matematycy | Pierścieniodawcy | Inkanterium | Merkanci | Szałowcy | Wywłaszczeni | Opozycja | Pierwotni | Przechrzty | Zakon Planarnej Milicji
Advertisement