Sferopedia
Advertisement

Vast to obszar żyznych ziem i bogatych w zwierzynę terenów, rozciągający się na wschodnim wybrzeżu Smoczego Przesmyku. Słynie z dobrze rozwijających portów: złego Calaunt, wiecznie zmieniającego się Tantras, schronienia poszukiwaczy przygód - Kruczego Urwiska - oraz zhierarchizowanego Procampur. Walkę o supremację w pobliskich górach toczą orkowie i krasnoludy. Najazdy tych pierwszych na niziny zdarzają się rzadko, lecz są wystarczająco kłopotliwe, by ludzka populacja skupiona była wzdłuż wybrzeża. Poszukiwaczy przygód do Vast zaś ściągają intrygi pomiędzy rywalizującymi frakcjami oraz bogactwo krasnoludzkim ruin. Morzu Spadających Gwiazd region ten zawdzięcza umiarkowany klimat, który cechuje chłodne długie lato oraz krótka, łagodna zima. Większość krajobrazu Vast przecinają również tysiące potoków i strumieni, które rzadko łączą się w większe rzeki. Kończą się raczej sadzawkami, które przesączają się do podziemnych rzeczek płynących ku Morzu Wewnętrznemu. Nietypowe zwierciadło wód to wynik poszarpanych i pochylonych warstw skalnych leżących głęboko pod glebą Vast, w których jest mnóstwo otworów odpływowych, jaskiń i szczelin.

Źródła[]

  • Zapomniane Krainy: Opis Świata
Advertisement