FANDOM


Logo

Uwaga! Ten artykuł jest częścią projektu tłumaczeń Planescape Campaign Setting!

Sferopedia jest wolną encyklopedią, lecz z dnia 22 marca 2008 r. staje się miejscem pracy nad projektem tłumaczeń PSCS z decyzji osób nad nim pracujących. Jest to element ułatwiający pracę nad tłumaczeniami, udostępniający materiały również tłumaczom spoza Sfer.

Tworzenie postaci w Planescape

Aby stworzyć postać w Planescape, omów z MP swój pomysł i dowiedz się, jakie wymagania stawia on lub ona graczom pragnącym prowadzić postać w sferach. Sferowcy, jednostki dość w świecie obyte, dzielą wszelkie stworzenie na pięć grup: pierwszaków, sferowców, orantów, gestorów i potęgi (inaczej zwane mocami). Grupy te są szczegółowo opisane poniżej razem z rolą, jaką odgrywają na sferach i odpowiednimi zasadami. Postacie tworzone przez graczy mogą być tylko pierwszakami albo sferowcami. Jeżeli nie znasz się na Planescape, powinieneś stworzyć pierwszaka i zdobywać wiedzę razem z twoją postacią. Grający pierwszakami nie muszą czytać dalej niż do piątego rozdziału włącznie by otrzymać wszystkie informacje potrzebne do stworzenia kompletnej postaci. Od sferowców oczekuje się jednak solidnej wiedzy o wieloświecie i gracze ich prowadzący powinni przeczytać podręcznik do rozdziału ósmego. Następnie wybierz rasę i klasę postaci. Ponieważ Planescape można dostosować do większości światów d20, właściwie każda rasa może pojawić się w kampanii. W Podręczniku Gracza i tym rozdziale zawarte są rasy dostępne dla grających w standardową kampanię Planescape. Miej świadomość, że rasy mogą być znacząco odmienne od swych krewniaków z Pierwszej Sfery, a na jakość stosunków wpływa raczej nie rasa, a charakter. Planescape - opis wieloświata wykorzystuje wszystkie standardowe i prestiżowe klasy postaci z Podręcznika Gracza, Przewodnika Mistrza Podziemi i Podręcznika Psioniki. Na końcu musisz określić swoją ojczystą sferę i region. To pierwsze jest szczególnie istotne, ponieważ określa, w których sferach będziesz uważany za pozasferowca (patrz rozdział 5). Wybór ojczystego regionu daje ci możliwość dalszego rozbudowania przeszłości postaci oraz może zwiększyć wybór dostępnych atutów i języków. Powinieneś raczej wybrać region odpowiadający charakterowi i poglądom twojego bohatera. Z drugiej strony, pochodzenie ze sfery o całkowicie przeciwnych poglądach filozoficznych może urozmaicić twoją osobowość.


Creating a Character Edytuj

To create a Planescape character, discuss with your DM your character idea and how he or she expects the players to perform on the planes. Planars, being the knowledgeable fellows that they are, categorize all creatures into one of five groups: Primes, Planars, Petitioners, Proxies, and Powers. These groups are discussed in detail below, including the role they play on the planes. If you are not familiar with Planescape, you should probably be a Prime so that you as a player can pick up information at the same rate that your character does. Players of Prime characters need read no further than Chapter 5 to have all the information they'll need to create a complete Planescape character. Planars, on the other hand, are expected to know a good deal of information about the multiverse and players should be familiar with the material up to Chapter 8. Next choose your race and class. Since Planescape can be made compatible with most d20 settings, there exists the possibility for virtually any race to show up in some form in a Planescape campaign. The races outlined in the Player's Handbook and this chapter comprise the available options in a standard Planescape campaign. Keep in mind that planar races may be significantly different than their Prime counterparts, and allegiances are likely judged off alignment more than race. The Planescape Campaign Setting utilizes all the standard classes and prestige classes from the Player's Handbook, Dungeon Master's Guide, and Expanded Psionics Handbook. Finally you determine your home plane and region. Your home plane is particularly important part of character creation because it determines the plane you are not considered extraplanar. Choosing a region for your character likewise gives you the option of further refining your character's past, as well as giving you additional choices in feats and languages. You should probably choose a region that reflects the alignment and beliefs of your character. On the other hand, coming from a plane with completely opposite philosophical views can provide a twist to your personality.