Sferopedia
Advertisement

Stuletni robal

Niektórzy żywią przekonanie, że natura jest chaotyczną, destrukcyjną siłą, niedającą o nic a nic o kwestie moralności czy uczciwości. Wyznawcy entropii i zniszczenia często biorą straszliwe stuletnie robale za dowód ich filozofii, utrzymując, że te odpychające, żarłoczne stworzenia to żywe wcielenie bezwzględnego gniewu świata natury. Stuletni robal składa się z siedmiu półprzejrzystych segmentów miazgowatego mięsa, zakończonych potwornym łbem, częściowo okrytym kapturem z twardej, ciemnobrązowej skóry. Okrągła, uzębiona paszczą zmieściłaby ogra. Brzuch robala, służący jako łono, wyściełają setki wijących się larw wielkości ludzkiego ramienia. Te małe istoty czasami wylewają się z paszczy stwora, chociaż umierają w ciągu godziny z braku życiodajnej żółci, którą odżywia je rodzic. Larwy stuletniego robala są jednak szkodliwe dla istot połkniętych przez stwora. Gdy pomiot nadwątli życie ofiary, jedna z larw zagnieżdża się w jej ciele, gdzie dojrzewa przez okres 100 lat.

Źródła[]

Advertisement