Sferopedia
Advertisement

Spinagon w piątej edycji D&D

Spinagon

Spinagon to najmniejszy z typów baatezu. Wyglądają jak szare gargulce ze skrzydłami i długim ogonem. Ich stopy zakończone są potężnymi szponami a całe ciało pokryte jest niewielkimi kolcami i wyrostkami. Często dzierżą włócznie, dzidy lub trójzęby. Starają się unikać walki, woląc w razie zagrożenia zaalarmować swych silniejszych pobratymców. Występują powszechnie w całym Baator, służąc jako posłańcy i słudzy potężniejszym diabłom. Zwykle są lojalni i solidni, jednak potężniejsi baatezu pogardzają nimi ze względu na ich słabość i złe uzbrojenie. Ponieważ krążą po całym planie, pośrednio pełnią rolę zwiadowców i donosicieli. Są tchórzliwe - w razie przyparcia do muru zdarza im się nawet zdradzać sekrety swych władców. Spinagony zajmują się też spędzaniem lemure i nupperibo w armie i utrzymywaniem ich w szyku. Dobre wywiązywanie się z tego zadania gwarantuje im szybki awans. Ponieważ ich kolejna forma zależy od decyzji zwierzchnika, zdarzały się awanse zdolnych spinagonów nawet do form amnizu i hamatul.

Źródła[]

  • Planescape Monstrous Compendium Appendix I
  • Księga Planów
  • Fiendish Codex II: Tyrants of the Nine Hells
Advertisement