FANDOM


Smoki (ang. Dragons) to jedne z najpotężniejszych i najwspanialszych istot w Wieloświecie. Dawno już załamała się definicja tych istot, gdyż dodawano do niej coraz to inne uskrzydlone jaszczuropodobne stworzenia o magicznych, czy nadzwyczajnym mocach. Pomimo to wciąż sztandarowym przykładem tych istot są najpopularniejsze smoki chromatyczne. Choć łączy je wspólne pochodzenie, smoki odrębnych gatunków współdziałają ze sobą tylko w ekstremalnych sytuacjach, a smoki dobre nigdy nie współpracują ze złymi. Czasami zdarza się napotkać złote smoki w towarzystwie srebrnych lub szmaragdowe z szafirowymi, jednak i takie połączenia są mało spotykane.

Smoki są bardzo wrażliwe na punkcie swego terytorium. Jeśli teren złego smoka zostaje naruszony przez innego, kończy się to walką. Dobre smoki są bardziej ugodowe, jednak również starają się pozbyć nieproszonych smoczych gości. Smoki klejnotowe często występują jako mediatorzy w dysputach terytorialnych, pomagając w ich rozstrzygnięciu za pomocą zagadek.


Wszystkie smoki stają się coraz potężniejsze z wiekiem. Wyróżnia się dwanaście kategorii wiekowych: pisklę (do 5 lat), bardzo młody (6-15), młody (16-25), dorastający (26-50), młody dorosły (51-100), dorosły (101-200), w średnim wieku (201-400), stary (401-600), bardzo stary (601-800), sędziwy (801-1000), jaszczur (1001-1200), wielki jaszczur (powyżej 1200 lat). W miarę starzenia się smoki rosną. Pisklęta mierzą około metra długości, najstarsze osobniki przekraczają trzydzieści. Rozpiętość skrzydeł smoka równa jest jego długości a szyja stanowi około 20% długości ciała. Smoki łączą się w pary tylko w celu wychowania młodych. Ich aktywność rozrodcza zaczyna się około 50-tego roku życia i ustaje zwykle około 400-setnego. Mniej więcej w momencie rozpoczęcia aktywności rozrodczej młode smoki opuszczają rodziców, pchane instynktem i wrodzoną chciwością do założenia własnego leża. Smocze pary żyją razem mniej więcej do osiągnięcia stadium starego smoka. Nieliczne składają jaja po przekroczeniu czterystu lat życia i zawsze wychowują wtedy młode w samotności. Wraz z wiekiem zwiększa się upodobanie tych istot do życia samotnego i z dala od pogardzanej przez nich cywilizacji humanoidów.

Smoki są straszliwymi myśliwymi, ale w razie potrzeby żywią się padliną lub jakąkolwiek inną jadalną substancją. Metabolizm smoków jest doskonały - zwykle trawią do 95% pokarmu, a niektóre nauczyły się przetwarzać i gustować w materii nieorganicznej.

Choć bardzo różnią się podejściem do życia, wszystkie smoki niezależnie od charakteru mają w sobie iskierkę chciwości, kochają skarby i klejnoty, które z upodobaniem przechowują w swoich rozrastających się skarbcach. Uwielbiają blask drogich kamieni i magicznej broni, a żądza ta nigdy nie zostaje w pełni zaspokojona. W miarę rozrastania się skarbca, na którym śpią i wypoczywają, coraz rzadziej opuszczają swoje legowiska i z wielką niechęcią oddalają się od nich. Najstarsze smoki mają osadzone w swych miękkich podbrzuszach całe pancerze z tkwiących tam od lat klejnotów, a już w wieku starym inkrustacja uodparnia większość z nich na zwykłe pociski, co jest cennym dodatkiem do innej smoczej zdolności obronnej - częściowej odporności na magię, jaką uzyskują wchodząc w dorosłość.

Dzięki swej odporności, gładkości i łatwej obróbce smocze łuski stanowią powszechnie ceniony, choć trudno dostępny materiał na zbroje. Można z nich tworzyć pancerze odporne i lekkie. Wbrew błędnemu przekonaniu, zbroje ze smoczych łusek nie zapewniają szczególnych odporności, np. na ogień. W tym celu muszą zostać zaklęte, tak samo jak zwykłe pancerze.

Leża smoków znajdują się zwykle z dala od osiedli ludzkich, a ich okolice są omijane również przez zwierzęta. Smoki zwykle starają się zamaskować wejścia i ukryć obecność legowiska przed nieproszonymi gośćmi. Są bardzo czułe na punkcie swoich domostw, zaborcze i wrogie wobec intruzów. Gdy młody smok opuszcza rodziców, spędza zwykle kilka lat na poszukiwaniu pieczary odpowiadającej jego wymaganiom, i możliwej do rozbudowy w miarę, jak właściciel i jego skarbiec będą rosły. Młodym smokom zdarza się zmieniać legowiska, jednak wraz z wiekiem robią to coraz bardziej niechętnie. Typ i położenie leża zależny jest już od konkretnego gatunku smoka, z których każdy ma odmienne upodobania.

Wszystkie smoki mają doskonały słuch, wzrok i węch. Zmysły te pozwalają im na wykrywanie niewidzialnych i ukrytych istot w ich pobliżu. Dodatkowo smoki posiadają zmysł jasnosłyszenia w obrębie swego legowiska - chwila skupienia wystarcza im do wychwycenia wszystkich szmerów w zasięgu słuchu. Część smoków posiada zdolność telepatii, większość z nich, zwłaszcza starsze, włada też wieloma językami humanoidów i innych istot.

Smoki są świetnymi lotnikami, bardzo dobrze czującymi się w powietrzu. Zawdzięczają to po części swoim potężnym skrzydłom a po części wrodzonej magii, będącej częścią ich jestestwa. Istoty te potrafią walczyć w powietrzu, jednak w celu rzucania czarów przechodzą w lot ślizgowy.

Kolejną charakterystyczną dla tych istot zdolnością jest smoczy strach. Sam widok smoków wywołuje panikę u mniejszych zwierząt i słabszych na duchu humanoidów, a tylko nieliczni herosi są w stanie walczyć z nimi dłużej, nie uciekając w popłochu. Zdolność ta jest nieco słabsza u smoków klejnotowych.

W walce smoki stosują przede wszystkim broń oddechową, którą może być zionięcie ogniem, kwasem lub inną substancją, właściwą dla danego gatunku. W drugiej kolejności uciekają się do magii, w ostateczności natomiast atakują potężnymi pazurami i zębatą paszczą. Jedną ze stosowanych przez smoki taktyk jest atak z powietrza, porwanie ofiary a następnie ściśnięcie jej potężnymi pazurami lub zagryzienie zębami. Innym sposobem ataku jest skok z wysokości na zaskoczonych intruzów i zgniecenie ich potężnym cielskiem. W razie potrzeby smoki mogą również atakować swoim ogonem lub skrzydłami, które odrzucają przeciwników do tyłu na duże odległości. Czary rzucane przez smoki nie wymagają komponentów materialnych ani gestów i rzucane są spontanicznie, bez pomocy księgi czy konieczności wcześniejszego ich zapamiętywania.

Systematyka smokówEdytuj

Toon DragonMap

Mapa smoczego rodzaju według piątej edycji D&D

W 5 edycji zaproponowano następującą systematykę podziału smoczych gatunków. Oparta jest ona na mapie autorstwa rysownika Toona [1].

 1. Smoki planarne (ang. Planar Dragons) - gatunki pochodzące z Planów.
  1. Smoki planów zewnętrznych (ang. Dragons of the Outer Planes) - gatunki pochodzące z Planów Zewnętrznych
  2. Smoczyska athasańskie (ang. Athasian Drakes) - poboczna gałąź smoczysk żywiołów z planów połączonych ze światem Athas.
 2. Smoki kosmiczne (ang. Cosmic Dragons) - gatunki pochodzące z przestrzeni kosmicznej oraz Planów Wewnętrznych.
  1. Smoki przestrzeni kosmicznej (ang. Space Dragons) - pochodzące z przestrzeni kosmicznej otaczającej światy materialne.
  2. Smoki klejnotowe (ang. Gem Dragons) - pochodzące od Sardiora (mającego pałac w kosmosie na Planie Materialnym), związane z klejnotami smoki o zdolnościach psychicznych, zamieszkujące Plany Wewnętrzne.
 3. Smoki ziemskie (ang. Terrestrial Dragons) - gatunki pochodzące ze światów materialnych
  1. Smoki animistyczne (ang. Animistic Dragons) - związane z duchowością
   1. Smoki pierwotne (ang. Primal Dragons) - związane z nienaruszonym środowiskiem
    1. Smoki wodne (ang. Water Dragons) - pochodzące z wody.
    2. Smoki ziemne (ang. Earth Dragons) - pochodzące z ziemi.
   2. Smoki planokrwiste (ang. Planetouched Dragons) - odmienione przez plany współistniejące z materialnym.
    1. Smoki Zmroku (ang. Shadowfell Dragons) - pochodzące ze Zmroku.
    2. Smoki Feerii (ang. Feywild Dragons) - pochodzące z Feerii.
  2. Smoki materialistyczne (ang. Materialistic Dragons) - związane z przyziemnością.
   1. Smoki fałszywe (ang. False Dragons) - smokopodobne jaszczury.
   2. Smoki prawdziwe (ang. True Dragons) - klasyczne smoki mające ze smoczego rodzaju największą świadomość i opiekę smoczego panteonu.
    1. Smoki chromatyczne (ang. Chromatic Dragons) - potomkowie Tiamat, przeważnie skorumpowani.
    2. Smoki metaliczne (ang. Metalic Dragons) - potomkowie Bahamuta, przeważnie szlachetni.
    3. Smoczyska (ang. Felldrakes) - poboczni potomkowie Bahamuta.

 
 
 
 
 
Drzewo rodzinne smoków
i smokopodobnych bestii
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Three-dragon-ante-emperor-s-gambit
Io
Siedmiokrotny Smok
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Smok mocy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Smoki planarne
(ang. Planar Dragons)
 
Smoki ziemskie
(ang. Terrestial Dragons)
 
Smoki kosmiczne
(ang. Cosmic Dragons)

Smoki planarneEdytuj

⇑ Wyżej do drzewka ogólnego rodziny smoków ⇑ 
 
 
 
 
 
Smoki planarne
(ang. Planar dragons)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ethereal
 
 
 
 
Smoczyska żywiołów
(Athasiańskie smoczyska)
(ang. Elemental Drakes,
Athasian Drakes
)
 
 
 
Index-55
Smok ognisty
(ang. Fire Dragon)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Smoki planów zewnętrznych
(ang. Dragons of the Outer Planes)
 
 
 
Athasiańskie smoczyska
(ang. Athasian Drakes)
 
 
 
Smoczyska żywiołów
(ang. Elemental Drakes)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Styx
 
 
 
Firedr

 
 
 
Smoczyskażywiołów2

Smoki kosmiczneEdytuj

⇑ Wyżej do drzewka ogólnego rodziny smoków ⇑ 
 
 
 
 
Smoki kosmiczne
(ang. Cosmic dragons)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Smok pryzmatyczny
Smok pryzmatyczny
 
 
Sardior01
Sardior
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Smoki przestrzeni kosmicznej
(ang. Space Dragons)
 
 
 
 
 
 
 
Smoki klejnotowe
(ang. Gem Dragons)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neutralne
 
Złe
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dragpris
Fałszywy smok pryzmatyczny
 
 
 
 
 
Obsidian dragon
Smok obsydianowy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szlachetne (ang. Precious)
 
Mystarańskie smoki klejnotowe
(ang. Mystaran Gem Dragons)
 
Półszlachetne
(ang. Semi-precious)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dragstel
 
Crystal
 
Dragmycr
 
Amber dragon

Smoki ziemskieEdytuj

⇑ Wyżej do drzewka ogólnego rodziny smoków ⇑ 
 
 
Smoki ziemskie
(ang. Terrestial dragons)
 
 
 
 
 
 
Spinwyrm
Athasański jaszczur grzbietowy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Smoki animistyczne
(ang. Animistic Dragons)
 
 
 
Smoki materialistyczne
(ang. Materialistic Dragons)

Smoki animistyczneEdytuj

⇑ Wyżej do smoków ziemskich ⇑ 
 
 
 
Smoki animistyczne
(ang. Animistic Dragons)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Smoki planokrwiste
(ang. Planetouched Dragons)
 
 
 
Smoki pierwotne
(ang. Primal Dragons)
 

Smoki planokrwisteEdytuj

⇑ Wyżej do smoków animistycznych⇑ 
 
 
 
 
Smoki planokrwiste
(ang. Planetouched Dragons)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Smoki Zmroku
(ang. Shadowfell Dragons)
 
 
 
 
 
 
Smoki Feerii
(ang. Feywild Dragons)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Smoczyska mystarańskie
(ang. Mystaran Drakes)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blight dragon
 
Faerie-dragon
 
Drakmyst
 
Demon drake
Smoczysko demoniczne
 
Image24
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skrzyżowane ze
smokami klejnotowymi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dragnmoo

Smoki pierwotneEdytuj

⇑ Wyżej do smoków animistycznych ⇑ 
 
 
 
 
 
Smoki pierwotne
(ang. Primal Dragons)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Smoki ziemne
(ang. Earth Dragons)
 
 
 
 
 
 
 
Smoki wodne
(ang. Water Dragons)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Smoki katastroficzne
(ang. Catastrophic Dragons)
 
 
Smoki plagi
(ang. Scourge Dragons)
zwane linnormami
(bezskrzydłe)
 
Słonowodne
(ang. Saltwater Dragons)
 
Ichtiosmoczysko
 
Słodkowodne
(ang. Freshwater Dragons)
(Smoki lung)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blazewyrm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dragbrin
Smok morski
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blizzard Dragon
 
Linnormy
 • Rozpruwacz
 • Linnorm deszczowy
 • Linnorm bagienny
 • Linnorm morski
 • Linnorm płomienny
 • Linnorm leśny
 • Linnorm naziemny
 • Linnorm mroźny
 • Linnorm straszny
 • Linnorm midgardzki
 
Ffrostdragon
 
AmphiDragon
 
LungDragons2
 
Dragnjad

Smoki materialistyczneEdytuj

⇑ Wyżej do smoków ziemskich⇑ 
 
 
Smoki materialistyczne
(ang. Materialistic Dragons)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dragscrh
Smok czerwony jastrzębi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Smoki prawdziwe
(ang. True Dragons)
 
Smoki fałszywe
(Smokopodobne jaszczury)

(ang. False Dragons,
Dragonlike Lizards)
 

Smoki fałszyweEdytuj

⇑ Wyżej do smoków materialistycznych ⇑ 
 
 
 
 
Smoki fałszywe
(Smokopodobne jaszczurki)

(ang. False Dragons,
Dragonlike Lizards)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wywerny
 
Prawdziwe smoczyska
(ang. True Drakes)
 
Bestiary
Smok bestiariuszowy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bezskrzydłe
(ang. Windless)
 
Skrzydlate
(ang. Winged)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
636252723695596000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ziemne jaszczury
(ang. Landwyrms)
 
Wężowe smoki
(ang. Snake Dragons)
 
Nerathiańskie smoczyska
(ang. Nerathian Drakes)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 • Jaszczur podmroczny
 • Jaszczur górski
 • Jaszczur leśny
 • Jaszczur równinowy
 • Jaszczur dżunglowy
 • Jaszczur bagienny
 • Jaszczur wyżynowy
 • Jaszczur pustynny
 
Grzechotnik
 

Smoki prawdziweEdytuj

⇑ Wyżej do smoków materialistycznych ⇑ 
 
 
 
 
 
Smoki prawdziwe
(ang. True Dragons)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dragotha01
Dragotha
 
183tiamat5e
Tiamat
chromatyczny smok
 
????
 
Bahamut
Bahamut
platynowy smok
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Smoczyska
(ang. Felldrakes)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dragceri
Smok ceriliański
 
 
 
Smoczyska
 • Smoczysko grzebieniaste
 • Smoczysko kolczaste
 • Smoczysko plujące
 • Smoczysko rogate
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Smoki chromatyczne
(ang. Chromatic Dragons)
 
 
 
Smoki metaliczne
(ang. Metal Dragons)
Smoki chromatyczne (włączając smoczy pomiot, smoczydło i drakona)Edytuj

⇑ Wyżej do smoków prawdziwych ⇑ 
 
 
 
Smoki chromatyczne
(ang. Chromatic Dragons)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pomniejsze chromatyczne
 
Większe chromatyczne
 
Prymitywne pustynne smoki
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dragon black
 
Monster Manual 5e - Dragon, Red - p97
 
Browndragon
Smoki metaliczneEdytuj

⇑ Wyżej do smoków prawdziwych ⇑ 
 
 
 
 
Smoki metaliczne
(ang. Metallic Dragons)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Smok rtęciowy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metale magiczne
(ang. Magic Metals)
 
Metale szlachetne
(ang. Precious Metals)
 
Metale podstawowe
(ang. Base Metals)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gruaglothor
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Smoki żelazawe
(ang. Ferrous Dragons)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mithril-dragon Web-Resolution
 
Monster Manual 5e - Dragon, Gold - p113
 
Dragon bronze
 
Chromium
 

Smoki KrynnskieEdytuj

Smoki są prawdziwymi dziećmi Krynnu, zrodzonymi z esencji świata i potęgi żywiołów. Ich pobratymcy z innych światów mają naturę samotników, na ogół mieszkają z dala od ludzi i nie interesują się tym, co dzieje się wokoło. Smoki krynnu wręcz przeciwnie - integrują w sprawy śmiertelnych w służbie dobra i zła, odpowiednio do swej natury.

 • Chromatyczne smoki - Przez pierwsze cztery wieki chromatyczne smoki Krynnu służyły sprawom Takhisis, Królowej Ciemności. Ściśle zorganizowane pod jej przywództwem, usilnie próbowały sprawić, by bogini powróciła do świata.

Zobacz teżEdytuj

ŹródłaEdytuj

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.