Sferopedia
Advertisement
Smoczalanca

Smocza lanca

DLCS PG115

Smocza lanca w użyciu

Smocze lance - po raz pierwszy stworzone podczas Trzeciej Smoczej Wojny - to broń stworzona tylko w jednym celu: by zabijać smoki. Przeciw większości wrogów są równie skuteczne, co kopie. Niemniej dla smoków są mordercze. Smocza lanca, jak kopia, w rękach piechura staje się czymś na kształt piki i może służyć do obrony zamku, wieży czy innych fortyfikacji. Mogą nią władać też jeźdźcy, często dosiadający smoków w bitwach powietrznych z innymi smokami. Smoczych lanc używano z dobrym skutkiem w trzeciej smoczej wojnie. Podobno Huma właśnie smoczą lancą zmusił Królową Ciemności do powrotu do Otchłani. Po pokonaniu Takhisis smocze lance przestały być potrzebne, a proces ich tworzenia w końcu zapomniano. Sekret wykuwania lanc odkryto na nowo podczas wojny lancy, w której stały się kluczem do zwycięstwa. Smoczych lanc użyto znów podczas Lata Chaosu, gdy okazały się skuteczne nawet przeciw zrodzonym z chaosu smokom ognia. Smocze lance są bezcenne - nigdy się ich nie kupuje ani nie sprzedaje. Bywają ofiarowane lub powierzane osobom godnym nimi władać, lecz tylko w czasach wielkiej potrzeby.

Słabsza smocza lanca[]

Słabszą smoczą lancę można wykonać tylko używając srebrnego smoczego metalu spod wielkiego Kamienia Smoka na Ergoth. Należy ją zaś wykuć albo za pomocą Srebrnej Ręki z Ergoth, albo Młotem Kharasa. Jeśli smoczą lancę kuje się z czystego smoczego metalu przy użyciu obu artefaktów, to powstaje potężniejsza smocza lanca. Sekret wykuwania smoczych lanc to dar bóstw, który zsyłają albo osobiście, albo za pośrednictwem mocy Srebrnej Ręki. Słabsza smocza lanca to kopia zguby smoków, jarząca się łagodnym światłem (nie dość jasno, by cokolwiek oświetlić).

Potężniejsza smocza lanca[]

Źródła[]

  • Smocza Lanca: Opis Świata
Advertisement