Sferopedia
Advertisement
638506035265087442

Siedmioczęściowe berło

Tip Rod of Seven Parts

Pierwszy fragment berła

Rod of seven parts

Stary projekt fragmentu siedmioczęściowego berła

Rosp

Rozbite na części siedmioczęściowe berło

Siedmioczęściowe berło, znane wcześniej jako berło prawa to artefakt wykuty eony temu przez Książąt Wiatru z Aaqi – potężne istoty prawa, do walki z Królową Chaosu, rozbite podczas bitwy o Pesh.

Pierwotnie berło miało 1,5 metra długości, przy dolnym końcu miało pięć centymetrów i zwężało się do jednego na czubku.

Moce[]

Oprócz indywidualnych mocy, każdy fragment berła miał wspólny zestaw mocy. Aby aktywować moc fragmentu, użytkownik musiał skupić się na słowie rozkazu specyficznym dla fragmentu.

  • Każde niepraworządne stworzenie w posiadaniu fragmentu berła zobaczyłaby że jego światopogląd zmienia się w kierunku zgodnym z praworządnością.
  • Każde praworządne stworzenie posiadające fragment berła mogłoby go użyć do zlokalizowania kolejnego, większego fragmentu.

Przywrócone do swojej pełnej formy, berło ma moc zabicia Miski Pająkowilka lub uwolnienia go z więzienia.

Określone moce fragmentów[]

  • 10-centymetrowy koniec ma zdolność rzucania czaru leczenie lekkich ran do pięciu razy dziennie. Aktywacja wymaga wypowiedzenia słowa rozkazu „Ruat”.
  • 13-centymetrowy fragment może raz dziennie wywołać efekt podobny do czaru spowolnienie, trwający 23 minuty. Jego słowo rozkazu to „Coelum”.
  • 15-centymetrowy segment potrafi raz dziennie rzucić czar przyspieszenia z czasem trwania 23 minut. Co ważne, władający nim nie starzeje się szybko wskutek rzucania tego czaru. Jego słowo rozkazu to „Fiat”.
  • 20-centymetrowy fragment może rzucać czar podmuchu wiatru pięć razy dziennie. Jego słowo rozkazu to „Justitia”.
  • 25-centymetrowy segment umożliwia swojemu użytkownikowi rzucenie czaru prawdziwe widzenie raz dziennie, trwającego 20 minut. Jego słowo rozkazu to „Ecce”.
  • 30-centymetrowy fragment, drugi co do wielkości, potrafi raz dziennie rzucić czar wstrzymanie potwora, trwający 20 minut. Jego słowo rozkazu to „Lex”.

Największy fragment, mierzący 38 centymetrów, nadaje swojemu właścicielowi zdolność rzucania czaru uzdrowienie raz dziennie. Jego słowo rozkazu to „Rex”. Będąc największym fragmentem, nie może być używany do lokalizowania innych części berła. Sentencja "ruat coelum fiat justitia ecce lex rex" z języka łacińskiego oznacza "Choćby niebo upadło, niech sprawiedliwości stanie się zadość. Patrzcie - prawo jest królem". Posiadając kompletne berło można jeden raz użyć prawdziwego wskrzeszenia (choć efekt ten ponownie rozbija berło).

Źródła[]

  • Księga Broni i Ekwipunku
  • The Rod of Seven Parts (zestaw pudełkowy)
Advertisement