FANDOM


Logo

Uwaga! Ten artykuł jest częścią projektu tłumaczeń Planescape Campaign Setting!

Sferopedia jest wolną encyklopedią, lecz z dnia 22 marca 2008 r. staje się miejscem pracy nad projektem tłumaczeń PSCS z decyzji osób nad nim pracujących. Jest to element ułatwiający pracę nad tłumaczeniami, udostępniający materiały również tłumaczom spoza Sfer.


Shad Edytuj

Shad

Shad

Wieki temu, grupa potężnych druidów ze świata zwanego Verdorth zdecydowała wziąć na swoje barki transformację Planu Żywiołu Ziemi w rajski ogród niespotykany pośród planów. Tak jak Ziemie Bestii są rajem dla zwierząt, tak ten miał być rajem dla życia roślinnego. Zdołali oni wykuć masywne jaskinie wewnątrz części Planu Żywiołu Ziemi, gdzie otworzyli bramę do Planów Wody i Blasku. Wkrótce rośliny zaczęły rosnąć jak nigdzie indziej w Planach. Drzewa urosły do fantastycznych rozmiarów; owoce rozmiaru byczego łba zyskały magiczne właściwości. Wszystko było zdrowe i wspaniałe przez pokolenia druidów z Verdorth. W którymś jednak momencie, jacyś nieznani napastnicy zabili wszystkich druidów, co do jednego. Bez ich stałej troski, raj zgnił i rozpadł się. W sposób nieznany nawet dla druidów, pośród drzew narodziła się nowa rasa. Te humanoidalne istoty, nazywające siebie shadami, zstąpiły z upadających drzew, które przedtem były ich domem. Jako krótka żyjąca, acz płodna rasa, rozdzielili się na grupy, by powiększać rodziny i szukać nowego domu wewnątrz Planu Żywiołu Ziemi, a ewentualnie w wielu innych planach.

Osobowość: Shadowie pragną jedynie utrzymać się przy życiu. Po tragedii ich dawnego, niknącego domu i faktu, że wiele ras uważa ich za nic więcej niż robactwo, shadowie nauczyli się wielkiej tolerancji dla inności. Nie chowają uraz, reagując na obrazę i zranienia wzruszeniem ramion i idą dalej, pragnąc przeżyć chociaż jeden dzień więcej. Ważnym czynnikiem umożliwiającym shadom przetrwanie jest wiedza pozostawiona przez przeszłe pokolenia. Dla tej krótko żyjącej rasy ważne są doświadczenia innych, nauczyli się więc zawsze zostawiać znaki, opowiadać historie i pozostawiać wiadomości dla przyszłych pokoleń, by pomóc im nauczyć się, z czego można zrobić użytek i czego unikać. Dlatego shadowie rozwinęli bogatą tradycję opowieści i folkloru, każde ze specyficznymi przestrogami i użytecznymi informacjami, takimi jak na przykład ukryte oazy w jaskiniach na Planie Żywiołu Ziemi.

Wygląd Fizyczny: Shadowie są szczupłymi, szaroskórymi humanoidami, zdolnymi wykrzywiać swoje ciała pod dowolnym kątem. Chociaż nie są istotami pełnymi wdzięku, ta elastyczność jest ciągle widoczna w niepewnym, chwiejnym chodzie. Ich włosy są prawie zawsze krótkie i ciemne. Duże oczy dominują w ich twarzach, przybierając zazwyczaj różne odcienie ziemi, od złotożółtego przez rudobrązowy aż do szarozielonego. Ubrania zmieniają się w zależności od klanu, ale zazwyczaj są zwykłe i proste, przystrojone drogimi kamieniami. Shadowie ozdabiają swoje duże uszy wieloma kolczykami; ich liczba i umiejscowienie zawsze ma znaczenie, które jednak nie jest stałe we wszystkich klanach. Jeden klan może używać kolczyków, by wskazać swój status, inny może oznaczać ważne uczynki z przeszłości, a jeszcze w innym mogą reprezentować ród (z każdym kolczykiem prawdopodobnie symbolizującym albo członka rodu, albo nawet pokolenie od czasu powstania plemienia).

Relacje: Shadowie nie ufają większości ras i mają ku temu dobre powody. Większość przybyszy postrzega je jako w najlepszym wypadku utrapienie, a w najgorszym jako robactwo, które musi zostać wytępione. Kiedyś bardzo nieufni, aktualnie shadowie są niezmiernie przyjaźni dla większości ras, chyba że przodkowie nie zostawili im jakiejś wiadomości o potrzebie nieufności, oczywiście.

Charakter: Stworzeni na Planie Żywiołu Ziemi, shadowie mają silne tendencje do neutralności, chociaż byli spotykani przedstawiciele z innym charakterem. Z ich rasowym naciskiem na pomoc przyszłym generacjom w przeżyciu i zachowaniu rasy jako całość, posiadają silne ukierunkowanie na praworządny i neutralny dobry charakter.

Ziemie shadów: Istnieją liczne niewielkie osady shadów na Planie Żywiołu Ziemi. Te najstarsze z reguły są ukryte, z kilkoma dużymi centralnymi jaskiniami używanymi jak miejsce zebrań, a sami shadowie żyją w mniejszych jaskiniach, dostępnych tylko poprzez ekstremalnie małe otwory. W przypadku inwazji, centralne jaskinie są opuszczane i shadowie rozpraszają się do swoich małych mieszkań w nadziei, że przeciwnik nie może za nimi podążyć ani dostać się do nich. Na innych planach shadowie mają tendencje do osiedlania się w bardzo małych grupkach, z wyjątkiem wiosek na Zewnętrzu, gdzie osiadło ich tysiące. Ostatnio jednakże, plemię gigantów przechwala się, że „zajęli się” tym małym najazdem.

Wiara: Jako całość, shadowie mają silniejsze tendencje do czczenia natury samej w sobie, niż wyznawania jakieś określonej mocy. Ta część, która podąża za jakimś bóstwem, czci bogów natury, wiedzy, ochrony i podróży. Nie jest zaskakujące, że większość shadów to klerycy Ilmatera. W sprawie frakcji, kilku członków Ligii Rewolucyjnej znalazło dla nich robotę włamywaczy, a i badanie natury Oka Umysłu ciągnie za sobą wielu shadów. Wolna Liga i Kaosyci z ich raczej otwartym członkostwem także chwalą się kilkoma członkami rasy shadów. Inne frakcje tolerują ich – poza kilkoma szczególnymi osobami.

Język: Shadowie nie posiadają własnego języka, ale obserwując druidów z Verdorth, zdołali się nauczyć ich sekretnego dialektu. Pewna liczna rodzin używa druidzkich symboli jako swojego głównego pisma. Jednakże, jest on tak samo zakonspirowany jak sami druidzi. Shadowie rozwinęli także niewerbalny język prostych symboli i znaczków, zwany przez inne rasy Graffiti Shad. Wśród shadów jest też całkiem powszechna znajomość języka ziemnego. Imiona: Shad używa tylko nadanego mu imienia, które często jest powszechnym wśród rodziny imieniem przodka. W osadach shadów często konieczne jest dalsze rozróżnienie. W tym przypadku, często używają drugiego imienia jako znaku ich roli wewnątrz wioski albo jakiegoś widocznego indywidualnego aspektu. Ponadto, nie ma zauważalnej różnicy pomiędzy imionami męskimi a żeńskimi, są one używane dla obu płci.

Pierwsze Imię: Loppdil, Nebneb, Oebi, Plilp, Sedjed, Tasperoo

Drugie Imię: Green Gardens, Dark Eyes, Pale Eyes, Swordsmith, Leader’s Son, No Hair. Tłumaczenia drugich imion – czytasz na własną odpowiedzialność: Zielone Ogrody, Ciemne Oczy, Blade Oczy, Kowal, Syn Wodza, Bez Włosów.

Poszukiwacze przygód: Większość shadów szuka miejsca, by osiedlić się w nim i żyć przez resztę życia w spokoju. Niestety, nieczęsto mają do tego szansę, przez co wielu shadów z konieczności staje się podróżnikami i poszukiwaczami przygód. Bardzo mała ilość bardziej aktywnie szuka roli w pokonywaniu przeciwników ich rasy, szukając tych, którzy mogliby skrzywdzić ich rodziny.

Odgrywanie: Nikt cię nie lubi. W dobre dni jesteś nawet zauważany, a w te złe polegasz tylko na swojej sile ciała i duszy, by przetrwać. Zawsze szukaj okazji by informować przyszłe pokolenia o niebezpieczeństwach i bezpiecznych miejscach, używając tajemnych znaków i historii przekazywanych później z pokolenia na pokolenie. Mimo tego, kiedy osoby z innych długo-żyjących ras mogą wciąż oddychać, twoje wnuki i ich dzieci mogą przyjść na świat i odejść. Wytrzymaj, a może twoja rasa któregoś dnia znajdzie ogrody równie majestatyczne co te, o których mówią opowieści twoich przodków. Wewnątrz każdego shada jest mała iskierka spokoju, z której pobieraj siłę, dopóki twoja rasa ponownie nie odnajdzie spokoju.


Cechy rasowe. Edytuj

• +2 Budowa, -2 Mądrość. Shadowie są twardzi, ale nie posiadają za dużo zdrowego rozsądku.
• Rozmiar: Mały. Jako małe stworzenie shad otrzymuje premię +1 do KP i testów ataku.
• Bazowa szybkość shada to 15 metrów.
• Widzenie w ciemności do 18 metrów.
• Rasowa premia +2 do rzutów obronnych przeciwko truciznom i chorobom.
• Rasowa premia unikowa +4 do KP przeciwko istotom z podtypem Ziemnym. (np. Żywiołak Ziemi)
• Rasowa premia +2 do testów Rzemiosła (wytwarzanie broni), z powodu ich potrzeby do wykuwania oręża, które może stawić czoła stworzeniom ziemi.
• Gibkość (zn): Ciała shadów są niesamowicie giętkie. Mogą oni wyginać swoje ciała do odpowiednich granic, aby przejść przez otwór minimalnie 15 na 15 centymetrów. Shad posiada także rasową premię +8 do testów Wyzwalania.
• Języki automatyczne: Planarny Wspólny albo Druidzki, regionalny. Języki premiowe: Planarny Wspólny, Druidzki, Krasnoludzki, Piktogramy Shad, Ziemny.

Notatka: Shad musi wybrać albo planarny wspólny, albo druidzki jako język automatyczny. Shad z tej samej rodziny musi wybrać taki sam język. Ponadto, jeżeli nie jest ich automatycznym językiem, shad może wybrać tylko druidzki jako premiowy język ze względu na wysoką inteligencję, jednak potem mogą nauczyć się tej mowy jedynie stając się druidami. Druidzi shadów znają druidzki tak jak każdy inny druid.

• Plan rodzinny: Często Plan Żywiołu Ziemi.
• Ulubiona klasa: Bard.
Shad Edytuj

Centuries ago, a group of powerful druids from a world named Verdorth decided to take it upon themselves to transform the Plane of Earth into a garden paradise unequaled among the planes. As the Beastlands is to animals, this haven would be for plant life. They managed to carve out massive caverns within portions of the Elemental Plane of Earth, where they opened portals to the Planes of Water and Radiance, and soon plant life unlike anything else on the planes began to grow. Trees grew to fantastic proportions; fruit the size of cattle gained magical properties. All was well and glorious for generations of the Verdorth druids. Then, at some point, some unknown assailants killed every last one of the druids. Without their constant care, the paradise rotted and crumbled. Unbeknownst to even the druids, among the trees a new race had been spawned. These humanoid beings, which called themselves the shad, descended from the falling trees that had been their home. Short-lived yet very fertile, they started to spread out in groups of extended families to search for new homes within the Plane of Earth, and eventually numerous other planes as well.

Personality: The shad seek merely to survive. After the tragedy of their ancestral home dying away, and the fact that many races consider them little more than vermin, the shad have learned to tolerate a great deal. They appear blissfully oblivious as they shrug off insult and injury and continue on with the urge to survive just one more day. An important factor in helping the shad survive is the signs and messages left by past generations. For the short-lived race to thrive, they learned to always leave markings, tell tales, and convey other messages for future generations to help them learn what to make use of and what to avoid. Therefore, the shad have developed a rich tradition of stories and folklore, each with a specific warning or information on helpful resources (such as hidden oases in the caverns of the Plane of Earth).

Physical Description: Shad are lean, gray-skinned humanoids, who are also able to contort their bodies to extreme degrees. Though they are not overly graceful, that flexibility is still evident in their awkward, wobbly gait. Their hair is nearly always short and dark. Oversized eyes dominate much of their faces, and are most often colored various earth tones, from golden yellow to ruddy brown to drab green. Clothing varies greatly from clan to clan, but is most commonly simple clothing or armor with precious stones sewn in. Shad also adorn their large ears with multiple earrings; the number and placement of earrings always carries a meaning, but the meaning is not at all consistent between families. One clan may use earrings to indicate status, in another clan they would signify important past deeds, and in yet another they would represent lineage (with each earring possibly being either a family member, or even a generation since the tribe was formed).

Relations: Shad are distrustful of most other races with good reason. Most view the newcomers as nuisances at best, and vermin to be exterminated at worst. Yet, once past their initial distrust, shad are extremely friendly to most races, unless of course an ancestor left some message about specifically not trusting them.

Alignment: Having been created on the Plane of Earth, shad have a strong tendency towards neutrality, though shad of all alignments have been encountered. With the racial emphasis on helping future generations survive and keeping the race as an entirety thriving, there is a slight tendency towards lawful and neutral good.

Shad Lands: There are numerous small shad settlements throughout the Plane of Earth. The longest-lasting ones tend to be hidden, with a few large central caverns used as gathering places, and the shad themselves living in smaller caverns that are only accessible through extremely small openings. In the case of invaders, the central caverns are abandoned and the shad scatter into their smaller abodes, hoping their enemies either cannot follow or cannot get to them all. In other planes, the shad tend to settle in very small groups, with the exception of a village in the Outlands where up to a thousand of them have settled. Recently, however, a tribe of giants boasted that they “dealt with” that little infestation.

Beliefs: As a whole, shad tend to revere nature itself rather than any specific deities. Those few who do follow a deity typically worship deities of nature, knowledge, protection, and travel. It is also not surprising that more than a few shad clerics of Ilmater (FRCS) exist. As for factions, a few Revolutionary League cells have found them useful for breaking into buildings, and the exploratory nature of the Mind’s Eye appeals to many shad. The Free League and Xaositects, with their rather open membership, also boast a number of shad members. Few other factions tolerate them beyond a few particular individuals.

Language: The shad lack any language of their own, but through observing the Verdorth druids, they managed to learn their secret language. A number of families use the druidic language as their primary language. However, they are just as secretive about the language as druids are. They have also developed an unspoken language of simple symbols and markings, called Shad Graffiti by other races that can convey surprisingly complex amounts of information. It is also quite common for shad to speak Terran.

Names: Shad typically only use a given name, often a name common in the family ancestry. In shad settlements, however, it is often necessary to differentiate shad further. In this case, they often use second names that signify their role within the settlement or some noticeable aspect of the individual. Furthermore, there is no discernable difference between male and female names – all are used for both sexes.

First Names: Loppdil, Nebneb, Oebi, Plilp, Sedjed, Tasperoo

Second Names: Green Gardens, Dark Eyes, Pale Eyes, Swordsmith, Leader’s Son, No Hair

Adventurers: Most shad seek to settle down and live out the rest of their lives in peace. Unfortunately, they do not often get this chance, making a great number of shad wanderers, and adventurers by necessity. A very small number look to take a more active role in defeating the enemies of their race, and will search out those who would harm their families.

Roleplaying a Shad: No one likes you. On good days, you are not even noticed, and on bad days you rely on your sturdiness of body and spirit to endure. Always be sure to inform future generations of dangers and safe havens, both with secret markings and with stories to be passed down. After all, while individuals of other longer-lived races might still be breathing, your grandchildren and their children may come and go. Endure and your race may one day find gardens as majestic as those of which your ancestor’s stories speak. Within each shad is a small spark of that tranquility, and from that draw strength until your race finds peace again.


Shad Racial Traits Edytuj

•  +2 Constitution, -2 Wisdom. Shad are durable, but lack a great deal of common sense.
•  Small-sized humanoid: As small creatures, shad gain a +1 bonus to Armor Class and attack  
   rolls.
•  Shad base speed is 50 feet.
•  Darkvision up to 60 feet.
•  +2 racial bonus to saving throws against poison and disease.
•  +4 dodge bonus versus creatures with the Earth subtype.
•  +2 racial bonus on Craft (Weapon smith) checks due to their need to craft weapons that can 
   stand up to attacking earthen creatures.
•  Contortion (Ex): Shad bodies are extremely pliable and they can contort their bodies to fit 
   through an opening only 6” by 6”. Shad also have a +8 racial bonus on Escape Artist checks.
•  Automatic Languages: Planar Trade or Druidic, home region. Bonus Languages: Planar Trade, 
   Druidic, Dwarven, Shad Graffiti, Terran. Note: Shad must select either Planar Trade or 
   Druidic as their automatic language, though either can be added as a bonus language due to 
   high intelligence. After character creation shad can only learn Druidic by becoming druids 
   themselves.
•  Plane of Origin: Often Plane of Earth.
•  Favored Class: Bard.
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.