Sferopedia
Advertisement
Knights of Solamnia

Rycerze Solamnijscy

Knights of Neraka

Rycerze Nerakijscy

Spośród wszystkich instytucji w dziejach Ansalonu do najważniejszych zawsze zaliczały się zakony rycerskie - wywodzące się sprzed całych stuleci od rycerzy solamnijskich, zakonu założonego w Wieku Snów, a w późniejszych latach od rycerzy nerakijskich i stalowego legionu. Członkowie tych zakonów należą do najgroźniejszych i najbardziej respektowanych wojowników (niekiedy także kapłanów, a nawet czarodziejów) w całym Ansalonie. W szeregach zakonów trafiają się najwięksi bohaterowie i najnikczemniejsi złoczyńcy. Zakony rycerskie dają wszelkim postaciom szerokie możliwości, ogromną władzę i wielką odpowiedzialność.

Rycerze Solamnijscy[]

Zakon rycerzy solamnijskich istnieje od Wieku Snów. To zakon wojskowy poświęcony służbie Dobru. Wszystkich rycerzy wiąże przysięga Est Sularus oth Mithas ("Mój honor to moje życie"). Rycerz kieruje się w życiu długim kodeksem praw zwanym Regułą. Rycerstwo, niesłusznie obarczane odpowiedzialnością za Kataklizm, w Wieku Rozpaczy zostało wyklęte. Wielu rycerzy porzuciło święte przysięgi. Nieliczni odważni trzymali się ściśle kodeksu. Rycerze odzyskali szacunek i władzę podczas wojny lancy. W Wieku Śmiertelników pozostają zaś liczącą się siłą, pomimo druzgocących strat poniesionych w wojnie chaosu.

Rycerz Korony[]

Zakon Korony to pierwszy krąg rycerzy solamnijskich, a zarazem grupa wojowników wyszkolonych w posłuszeństwie i lojalności, obarczona zadaniem podtrzymania honoru całego rycerstwa oraz bractwa, do którego należą. Rycerze korony często są młodsi od członków ważniejszych zakonów, a przez to skłonni przyjąć każde rzucone im wyzwanie. Niemniej Reguła uczy, że zbrojne ramię winna kontrolować mądrość i zwierzchnikom należy się posłuszeństwo. Ich patronem jest Habbakuk.

Rycerz Miecza[]

Rycerze miecza to wojownicy walczący z siłą i wiarą w obronie sprawiedliwości oraz prawdy. Wierzą, że źródłem odwagi jest duch. Zdolność do poświęcenia własnych potrzeb - a w trudnych sytuacjach nawet własnego życia - czyni z rycerzy miecza potężnych wojowników o Dobro. Kiri-Jolith obdarza rycerzy miecza magią, która dodaje im sił w walce, zapewnia moc pokonania niebezpiecznych wrogów i zdolność obrony potrzebujących. Nawet jeśli nie otrzymują magii objawień od swego boga, wspiera ich wiara i odwaga.

Rycerz Róży[]

Rycerze róży to najwyższy szczebel w hierarchii rycerzy solamnijskich, zakon oddany honorowi prowadzonemu przez mądrość i sprawiedliwość. Dla całego rycerstwa i dla wszystkich podkomendnych stanowią oni przykład szlachetności, męstwa i honoru. Rycerze róży są przywódcami, którzy muszą zapewnić podwładnym przewodnictwo i kierownictwo, a także zachętę oraz odwagę, gdy wiodą zakon do bitwy. Służą też jako dyplomaci i doradcy przy różnych rządach państw, a sami tworzą ciało zarządzające rycerzami solamnijskimi.

Rycerze Nerakijscy[]

Rycerze ci niegdyś byli zwani rycerzami Neraki, rycerzami Takhisis lub prościej czarnymi rycerzami, gdyż członkowie tego zakonu służyli interesom Królowej Ciemności. Każdy z nich złożył Przysięgę Krwi i doświadczył objawienia Wizji "Jedynego Porządku Świata". Ich honor i dyscyplina podlegają ścisłemu, surowemu Kodeksowi. Gdy Krynn ogarnęła wojna chaosu, opisywani rycerze stracili swą przywódczynię i sami popadli w chaos. Co gorsza, Takhisis najwyraźniej znikła z tego świata, a wraz z nią Wizja wpojona każdemu rycerzowi. Niedobitki Czarnych rycerzy pozostałe po straszliwej wojnie z Chaosem odbudowały zakon blisko Neraki. Następnie, we wczesnym Piątym Wieku, osoby posługujące się potężną magią (we współpracy z najwyższymi rangą członkami zakonu) zaczęli wykorzystywać mistycyzm do sfałszowania Wizji, wmawiając pozostałym rycerzom, że Królowa Ciemności powróciła do nich ponownie.

Rycerz Lilii[]

- Niezależność rodzi chaos. Służ i bądź silny.

Rycerze lilii stanowią odpowiednik solamnijskich rycerzy korony. To zakon wojowników. Najbardziej podstawowy dogmat głosi, że siła leży w podporządkowaniu i jedności. Indywidualizm i swoboda myślenia wiodą do chaosu. Opisywani rycerze realizują podbój świata. W pierwszych latach po Lecie Chaosu niektórzy nadal walczyli dla Takhisis, przekonani o jej rychłym powrocie. Dziś zostało bardzo niewielu wyznawców Królowej Ciemności, gdyż większość rycerzy lilii porzuciła Wizję.

Rycerz Czaszki[]

- Śmierć jest cierpliwa. Płynie z nicości i wnętrza. Bądź zawsze czujny i zawsze nieufny.

Rycerze czaszki ruszają do walki z siłą i magią objawień. Jeśli zakon lilii uznać za ciało czarnych rycerzy, a ciernia za umysły, to opisywani są ich duszą. Rycerze czaszki potrafią działać brutalnie albo subtelnie, raniąc w bitwie przeciwników magią objawień, a poza polem bitwy osiągając cele poprzez uwodzenie, manipulację i dyplomację. Rycerze czaszki często zostają ambasadorami lub doradcami zagranicznych władz. Taki przydział pozwala wykorzystać naturalne umiejętności intrygowania, które wspierają mocą magii objawień. Przydzieleni do innych czarnych rycerzy działają jako tajna policja, pilnie obserwując wszelkie działania tychże i donosząc zwierzchnikom o naruszeniach Kodeksu. Przed wojną chaosu rycerze czaszki byli mniej lub bardziej wyspecjalizowanymi kapłanami Królowej Ciemności. Jednakże po niej większość wybrała drogę mistycyzmu, niektórzy wierząc w przyszły powrót dawnej pani. Niemniej - podobnie do rycerzy lilii - większość członków zakonu czaszki dawno wyzbyła się Wizji niegdysiejszej patronki.

Rycerz Ciernia[]

- Idących za głosem serca spotka bolesny cios. Pragnąć należy jedynie zwycięstwa.

Rycerzy ciernia zwie się także "szarymi szatami", od szat barwy popiołu, które noszą dla ukazania, że nie służą Zakonom Wielkiej Magii. Oprócz władania druzgocącą magią wtajemniczeń, rycerze ciernia są także wróżami i znawcami poznań, dociekającymi, jak każda osoba i wydarzenie mają się do planów ich bractwa. Opisywani rycerze postrzegają i rozumieją pozornie przypadkowe zdarzenia jako część wielkiego planu. Zakon czaszki stara się manipulować istotami oraz zdarzeniami, a z kolei rycerze ciernia usiłują wykorzystać szersze zrozumienie przeznaczenia. Pogoń za zakazaną magią wbrew prawom Konklawe daje im dostęp do tajników wzmacniających potęgę zaklęć. Przed wojną chaosu rycerze ciernia czerpali energię od Takhisis, która - mimo utraty mocy - obdarzała ich magią (która jest dziedziną jej syna, Nuitari).

Stalowy Legion[]

Stalowy Legionista[]

Źródła[]

  • Smocza Lanca: Opis Świata
Advertisement