Sferopedia
Advertisement

Robacza naga

Chociaż moc Kyussa jako wysokiego kapłana a teraz bóstwa była zawsze zakorzeniona w wierze, zdobywał również wiele sług o wielkich magicznych mocach. Po swojej transformacji w bóstwo nagrodził swoich najpotężniejszych służących przez wykręcenie ich esencji w nową, wynaturzoną formę życia - robaczą nagę. Inspirowany przez wężowe ciała z ludzkimi twarzami nag, Kyuss połączył najbardziej obiecujących magów z odrażającymi robakami Kyussa w nowego i potężnego sługę swojej woli. Robacze nagi są rzadkością w służbie Kyussa, gdyż są żywymi stworzeniami a nie nieumarłymi i w czasie od ich stworzenia niewiele obróciło się do swoich własnych interesów zamiast kontynuować służbę Robaczemu Bogu.

Źródła[]

  • Dragon Magazine #130
Advertisement