FANDOM


Miasto Brama
Rigus
Mapa Rigusa
Rigus
Lokalizacja Zewnętrze
Władza Nagaro i inni generałowie
Mieszkańcy zakony wojskowe
Charaktery praworządny neutralny, praworządny zły
Brama do Acheron
Frakcje i sekty Łaskobójcy
Ważne miejsca Pęknięty Łupek


Rigus to położone na Zewnętrzu Miasto Brama do Acheronu. Jest to właściwie liczący sobie 20 tysięcy dusz potężny, ufortyfikowany obóz wojskowy, którego wyglądowi odpowiadają militarystyczne zapędy mieszkańców.

StrukturaEdytuj

Rigus jest zbudowany na kształt twierdzy, chronionej murami, zasiekami i fortyfikacjami. Miasto położone jest pomiędzy siedmioma warstwami umocnień, otaczających wysokie wzgórze. Najszerszy z pierścieni zabudowań otacza podnóże wzgórza, najwęższy, zwany Koroną, położony jest na jego szczycie. Pierścienie odgrodzone są od siebie ośmiokątnymi murami z żelaza. Również najniższy z pierścieni oddzielony jest murem od terenów podmiejskich. Podróżni wpuszczani są bramą położoną w dolej części muru. Próba przekroczenia go w innych miejscach jest niewskazana, gdyż w celu ochrony przez rdzewiaczami jest regularnie nasączany trucizną.

Brama do Acheronu znajduje się głęboko pod powierzchnią ziemi. Ze szczytu Korony prowadzą do niej długie na półtora kilometra schody, które kończą się w komnacie, w której znajduje się łukowata konstrukcja z kości bariaurów. W środku łuku migocze coś, co wygląda jak wielkie kocie oko - wirująca masa żółci i zieleni, z czarną kropką pośrodku. Jest to portal do Acheronu, zwany Lwim Okiem. Do komnaty prowadzi wiele podziemnych tuneli, do których wejścia znajdują się w innych częściach Zewnętrza. Tunele są wykorzystywane przez przybyszów z Acheronu, którzy chcą się dostać do Zewnętrza bez przechodzenia przez miasto.

WładzaEdytuj

Rigus zorganizowany jest na modłę wojskową. Mieszkańcy zamiast w rodziny, zrzeszeni są w tak zwane zakony wojskowe. Na czele każdego stoi generał i oficerowie, trzymający pieczę nad niższymi stopniem, aż do obywateli i żołnierzy-niewolników. Istnieje około stu zakonów, z których najpotężniejsze jest Bractwo Dźwięku Zagłady. Spośród aktywnych generałów najbardziej znana i poważana jest straszliwa Nagaro, dawna paladynka ze świata Krynn. Nawet generałowie jednak odpowiadają przed najwyższymi władcami Rigusa, zamieszkującymi położoną w Koronie kryptę. Są to duchy zmarłych generałów, z powodu dziwnych właściwości górnego kręgu miasta, nie pozwalającego odejść nawet duszom zmarłych, pędzące żywot podobny do liczów. Istoty te wydają rozkazy generałom, wychowywanym całe życie w kulcie posłuszeństwa dla wyższych stopniem. Plany tych istot obejmują panowanie nad całym Zewnętrzem, a jako pierwsze cele podboju wskazywane są najbliższe miasta-bramy Automata i Żebra.

MieszkańcyEdytuj

Wszyscy mieszkańcy Rigusa posiadają rangi, określające ich pozycję w sztywnej strukturze społecznej miasta. Każdy, nawet nowonarodzone dziecko lub przybysz z zewnątrz otrzymuje stopień obywatela. Wielcy Generałowie mogą w zależności od zasług podwyższać tę rangę. Kolejne stopnie to szeregowy, sierżant, porucznik, kapitan i generał. Osoby łamiące prawo lub brańcy w wyprawach niewolniczych degradowani są do rangi żołnierza-niewolnika. Wszyscy mieszkańcy zobowiązani są co do joty wykonywać rozkazy starszych stopniem. Każde złamanie tej reguły traktowane jest jako zdrada karana wpisaniem do księgi umarłych. Nowoprzybyli do miasta otrzymują płytki łupkowe na grubych żelaznych łańcuchach, które wieszają na szyjach. Jest to znak, że nie znają dobrze miejscowych praw i pewne niedopuszczalne u miejscowych zachowania są tolerowane. Wystarczy jednak podpaść wyższemu rangą i płytka zostaje odebrana, a trep zmuszony jest zachowywać się podobnie jak miejscowi pod groźbą aresztowania. Płytka chroni też przed agresją riguskich gangów i łowców niewolników, którzy respektują ten swoisty glejt.

Obcy nie są mile widziani w mieście. Oczekuje się od nich jak najszybszego załatwienia swoich spraw i wyniesienia się. Większość gospód prowadzona jest przez członków zakonów wojskowych i niechętnie wita gości spoza stałego kręgu bywalców. Wyjątkiem jest jedyna utrzymująca niezależność oberża Pęknięty Łupek, gdzie zatrzymuje się większość przyjezdnych.

Rigus zamieszkują głównie ludzie, diabelstwa i humanoidalne rasy miłujące wojnę, takie jak orki czy hobgobliny. Duże wpływy mają tu Łaskobójcy, do których należą przynajmniej niektórzy z generałów.

ŹródłaEdytuj

Miasta Bramy
Doskonałość Brama Kupiecka Ekstaza Faunel Matecznik
Wytrwałość ↑Dobro↑ Glorium
Automata ←Praworządność Sigil Chaotyczność→ Xaos
Rigus ↓Zło↓ Harmider
Żebra Pochodnia Beznadzieja Klątwa Kiła-Mogiła
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.