FANDOM


(-Quasi) Pseudożywioły powstały na granicy planów żywiołów i energii. W ten sposób powstały plany pseudożywiołów, które przedstawiają żywioły nacechowane właściwościami energii kolejno pozytywnej i negatywnej.

Wyróżniamy kolejno pseudożywioły powstałe poprzez łączenie sie ognia, powietrza, wody i ziemi z energią pozytywną i negatywną.