Sferopedia
Advertisement

Podklasa (ang. subclass) - koncepcja, wprowadzająca wariant klasy postaci, zachowując jej bazowe funkcje, mechanikę i przeznaczenie. W ramach piątej edycji doprecyzuje archetyp postaci, pozwalając albo na wyspecjalizowanie się w jednej z głównych mechanik danej klasy, bądź otwierając niedostępne elementy gry.

Aktualna sytuacja[]

Każda klasa posiada podklasę na pewnym etapie rozwoju. Raz wybrana nie może być porzucona zaś zestaw uzyskiwanych właściwości jest sztywny. Wiele z nich ma uschematyzowane nazewnictwo, związane z klasą bazową np. u barbarzyńców są to "Ścieżki" a u bardów są to "kolegia".

Użyteczności i ich jakości bywają nierówne. Przykładem jest bardzo silnie krytykowana "ścieżka furiownika", która ma nie stanowić konkurencji wobec wysokojakościowej "ścieżki totemicznego wojownika". Niektóre też są na tyle silne, że mogą istotnie zepsuć standardowe algorytmy liczenia spotkań ze strony Mistrzów Gry. Podręczniki zalecają, aby jednak ostateczną decyzję podejmował prowadzący grę, tak by nie naruszyć przyjętych założeń.

Podklasy mają bardzo dużą wartość, gdyż w ramach piątej edycji mechanika "wieloklasowości" jest mechaniką opcjonalną, zaś developerzy (projektując misje, kampanie czy spotkania) nie uwzględniają postaci wieloklasowych. Dlatego też uzyskanie np. postaci czarującej magią tajemnic oraz będzie skutecznie walczyć wręcz, ma większe prawdopodobieństwo uzyskania poprzez wybranie podklasy niż przez rozplanowanie wieloklasowania. Dodatkowo przez fakt, że prawie w ogóle nie ma wymagań na tę funkcję (wieloklasowonie je posiada) znacznie łatwiej jest stworzyć postać do podklasy.

Historia[]

Idea podklasy wkroczyła do pierwszego Dungeons and Dragons wraz z podręcznikiem "Supplement I: Greyhawk". Wtedy to pojawił się paladyn jako podklasa dla walczącego człowieka. Później wprowadzono podklasę mnicha, skrytobójcy oraz druida. Kolejno dla kapłana, złodzieja i kapłana. W ramach oryginalnej edycji podklasę należało wybrać w chwili tworzenia postaci, spełniając wszelkie stawiane wymagania dotyczącego statystyk, charakteru itp. Narzucała też pewne ograniczenia dotyczące odgrywania postaci oraz samego działania.

Basic Dungeons and Dragons zrezygnowało z tej funkcji, lecz była kontynuowana w linii wydawniczej dla pierwszej edycji Advanced. Działały one tak samo jak w ramach oryginalnego Dungeons and Dragons, rezygnując z podklasy mnicha, ale za to wprowadzając podklasę iluzjonisty i tropiciela.

Podejście drugiej edycji do kwestii podklas było niejednoznaczne. Na przestrzeni publikacji nie zachowywano konsekwencji terminologicznej i bywało, że klasy określano podklasami, aby w innym miejscu odpowiedzieć, że coś podklasą nie jest. Przykładowo paladyn w podręczniku "Forgotten Realms - Adventures" nazwano podklasą, lecz w odpowiedzi listownej w "Dragon Magazine #202" stwierdzono, że paladyn nie jest podklasą. Na pewno jako jednoznaczną formę podklasę można traktować specjalizację u magów i kapłanów, co powodowało pewne modyfikacje. Jako alternatywę wprowadzono Nakładki klasowe, które fabularnie i mechanicznie przerabiały klasy bazowe, ale przeważnie w sposób subtelniejszy niż wcześniejsze podklasy.

W edycji trzeciej zasadniczo zrezygnowano z tej idei i dopiero pewna forma powróciła w ramach edycji czwartej. Wtedy wprowadzono "Ścieżki Rozwoju" (paragon paths). Idea ta łączyła podklasę oraz klasę prestiżową. Na średnich poziomach doświadczenia uzyskiwało się możliwość wybrania jednej z opcji, która odblokowywała zestaw możliwych wyborów akcji, umiejętności itp. Przy zaistnieniu (nie zawsze) pewnych wymagań wstępnych. Część z nich nie była też ściśle przypisana do jednej klasy, przez co nie jest to całkowicie tożsame.

Jednoznaczny i wyraźny powrót do podklas zaistniał w ramach edycji piątej. Jest pewna klasa i w trakcie rozwoju (albo na początku, albo na niskich poziomach) wybierano podklasę, która na wskazanych poziomach daje indywidualne właściwości. Są one ściśle przypisane do danej klasy zaś warunków wstępnych prawie zasadniczo nie ma.

W ramach nadchodzącego D&D One planowana jest standaryzacja podklas, aby wszystkie rozwijały się na tych samych poziomach, niezależnie od klasy bazowej.

Źródła[]

  • Podręczniki Gracza i Mistrza Podziemi dla wszystkich edycji.
Advertisement