Sferopedia
Advertisement

Plany Wyższe (ang. Upper Planes) to planów zewnętrznych ukierunkowane na dobro plany zwane też Planami Niebiańskimi.

Plany Wyższe są domem wszystkiego co dobre, Planami Zewnętrznymi na których prawość i sprawiedliwość rozkwitają. Na tych planach, praworządni dobrzy archoni, neutralni dobrzy guardinale i chaotyczne dobre eladriny oraz anioły (devy, planetarzy i solarzy) mają swoje domy. Dusze prawych podróżują na Plany Wyższe kiedy ich ziemski pobyt dobiega końca, tam żyją wieczne żywoty błogosławionej satysfakcji w nagrodzie za moralność na ziemi. Bóstwa dobra, najwyższe uosobienia prawości, również mieszkają na tych planach.

Plany Wyższe obejmują Arkadię, Celestię, Bytopię, Elizjum, Ziemie Bestii, Arboreę oraz Ysgard. Rzeka Okeanos wpływa z Elizjum, poprzez Ziemie Bestii aż do Arborei, zapewniając międzyplanarne połączenie pośród pary z Planów Wyższych. Magiczne portale łączą pozostałe jak i pozwalając na dostęp do pozostałej rzeszy planów.

Arkadia jest miejscem doskonałego prawa hartowanego jedynie delikatnie dobrem. Ucieleśnia perfekcję i harmonię, z sadami idealnie ułożonych drzew, prostych strumieni i uporządkowanych pól, wyciosanych gór i geometrycznych miast. Archoni, anioły i planokrwiści aasimarowie oraz śmiertelnicy mieszkają tutaj u boku pokojowych zwierząt i insektach mieszkających w ulach. Mieszkają tu także niektóre formity.

Celestia jest pojedynczą świętą górą wyrastającą z morza świętej wody - absolutna realizacja prawa i dobra. Jej mieszkańcy, głównie archoni i anioły, dążą do ideału perfekcji ucieleśnionej w planie, wstępując z jednej warstwy do drugiej wraz z polepszaniem siebie, mając nadzieję osiągnąć pewnego dnia szczyt Oświeconego Nieba. Tajemnica najwyższego nieba okryta jest w nieprzenikalnym świetle i chwale.

Bytopia zwana także bliźniaczymi rajami, gdyż są to dwie warstwy zwrócone ku sobie niczym dwie dłonie złożone razem w modlitwie, jedna o sielankowym krajobrazie, a druga o nieposkromionej dziczy. W dodatku do dyżurujących archonów i guardinali, niebiańskie zwierzęta i dusze zmarłych gnomów zamieszkują Bytopię.

Elizjum jest planem najwyższego dobra, nieskażonym zarówno przez prawo jak i chaos. olśniewające piękno i niezapomniane uczucie życia zachęca gości by zostali na zawsze, rozkoszując się taką radością i satysfakcją iż zapragną nigdy go nie opuszczać. Wszelkie typy niebian radują się błogosławieństwami Elizjum, lecz jest to plan ojczysty guardinali.

Ziemie Bestii są planem niespętanej natury, przepełnionym dzikimi lasami, pełnymi bagnami i jałowymi - lecz nie pozbawionymi życia - pustyniami. Większość mieszkańców planu, jak sugeruje nazwa, są niebiańskie zwierzęta obdarzone przynajmniej odrobiną inteligencji, wiecznie żywiąc się tańcem drapieżnika i ofiary. Dołączają do nich dzicy guardinale tak jak i eladriny, anioły i lillendy.

Arborea jest bujnym i zielonym planem żywej energii i nieustannego oczekiwania. Jej pogoda jest tak nieprzewidywalna jak jej mieszkańcy, do których należą elfie dusze jak i eladriny, anioły, lillendy oraz istoty baśniowe.

Ysgard leży pomiędzy Arboreą i nieustannym chaosem Limbo, epickim planem gdzie duchy poległych wojowników toczą wieczną bitwę na polach chwały. Bariaury, eladriny i parę dev również tu mieszka.

Źródła[]

  • Book of Exalted Deeds
Plany Zewnętrzne
Góra Celestia Bytopia Elizjum Ziemie Bestii Arborea
Arkadia ⇑Dobro⇑ Ysgard
Mechanus ⇐Praworządność⇐ Zewnętrze ⇒Chaotyczność⇒ Limbo
Acheron ⇓Zło⇓ Pandemonium
Dziewięć Piekieł Gehenna Hades Carceri Otchłań
Advertisement