Sferopedia
Advertisement

Plany Wewnętrzne (ang. Inner Planes) są planami elementarnych substancji i energii. W kosmologii Planescape, plany wewnętrzne zanurzone są w Planie Eterycznym, a ściślej w Granicznym Eterze. Tym samym nie mają bezpośrednich połączeń z Planami Zewnętrznymi, nie mając dostępu do Astralu. Plany Materialne zbudowane są z Planów Wewnętrznych, a dokładniej z ich surowej materii żywiołów. Światy materialne nieskończenie kształtują dwie przeciwstawne energie. Pozytywna tworząca nowe ciała i substancje oraz negatywna, która wypala żar życia we wszelkiej materii.

Plany wewnętrzne są zadziwiająco jednorodne i skoncentrowane wyłącznie na wypełniających je żywiołach. Są również śmiertelnie niebezpieczne, gdyż wszelkie substancje poza tymi, które je tworzą, nie mają w nich racji bytu. Panujące na nich warunki fizyczne wymagają więc podjęcia poważnych kroków zapobiegawczych jeszcze przed przedostaniem się na ich obszar.

Egzystencja jest tym co kształtuje Plany Wewnętrzne. Podczas gdy substancją Planów Zewnętrznych jest wiara, Plany Wewnętrzne są niezmienną rzeczywistością. Surrealistyczne, nienamacalne myślo-krainy metafizycznych Planów Zewnętrznych mogą się zmieniać, dając byt istotom ukształtowanym przez wiarę i poglądy (moce, czarty, niebianie i tym podobne). Lecz prawdziwe, namacalne, materialne światy kompletnej fizyczności Planów Wewnętrznych nigdy się nie zmieniają, bez względu na to co się myśli i w co się wierzy. Jak mawiają rodzimi sferowcy, "Wierz bądź nie - ogień wciąż płonie, a wiatr wciąż wieje."

Warunki fizyczne i magiczne[]

Choć plany wewnętrzne są od siebie krańcowo odmienne, można wyróżnić garść cech typowych dla nich wszystkich:

 • Za wyjątkiem planów Powietrza, Pary i Błyskawic śmiertelnicy mogą mieć na planach żywiołów problemy z oddychaniem. Na Planie Żywiołu Ognia powietrze jest rozżarzone i pełne trujących gazów. Plan Wody w ogóle nie posiada powietrza a na Planie Dymu jest ono pełne duszących oparów.
 • Nie ma również źródeł żywności i wody (oprócz Planu Żywiołu Wody), gdyż zamieszkujące Plany Wewnętrzne istoty odżywiają się z reguły substancją żywiołów.
 • Plany wewnętrzne są odcięte od Astralu i Planów Zewnętrznych, co wyklucza działanie magii związanej z tymi planami.
 • Możliwa jest modyfikacja zaklęć opartych na żywiołach, by dostosować je do warunków odpowiedniego planu.
 • Nie występują tu tradycyjnie rozumiane kierunki i strony świata. Można korzystać z kompasów żywiołów, wskazujących kierunki prowadzące ku granicy z innym planem wewnętrznym.
 • Gdzieniegdzie występują kieszenie substancji innych żywiołów, które przeniknęły na dany plan. Rozmiary tych kieszeni bywają rozmaite, niektóre mieszczą nawet całe miasta.

Struktura[]

Plany Wewnętrzne składają się na sześć głównych planów i tuzin pomniejszych. Te pierwsze zawierają cztery Plany Żywiołów i dwa Plany Energii. Te drugie są podzielone na cztery Plany Parażywiołów oraz osiem Planów Pseudożywiołów.

The inner planes

Połączenia Planów Wewnętrznych przedstawione na płaszczyźnie

 • Plany Żywiołów (ang. Elemental Planes) - Cztery rdzenne Plany Żywiołów stanowią fundamentalne budulce wszelkiej egzystencji, całego kosmosu. Są to także rodzaje i stany jakie może przybrać materia.
 • Plany Energii (ang. Energy Planes) - Powietrze, Ziemia, Ogień i Woda stanowią cztery najważniejsze Plany Wewnętrzne, lecz by zrozumieć cały obraz nie można ignorować dwóch istotnych krain: Planów Energii. Jak sugeruje nazwa, składają się nie z materii, lecz z energii. Oba miejsca są trudne do zdefiniowania, lecz ich oddziaływań nie da się ignorować.
  • Plan Energii Pozytywnej - nazywany matką wszelkiego życia, gdyż promieniowanie tej jasnej krainy przebudza wszelkie żywe istoty. Mimo tych zasług dla Wieloświata, Pozytywna Energia jest pustką, gdyż nie ma tu miejsca dla fizycznej materii.
  • Plan Energii Negatywnej - wiecznie głodna, wysysająca witalność paszcza bez jakiejkolwiek obecności materii, usiłująca zgasić ogień życia, gdziekolwiek on nie zapłonie.
Innerplanes

Przestrzenne przedstawienie połączeń Planów Wewnętrznych

 • Plany Parażywiołów (ang. Paraelemental Planes) - Plany Żywiołów są rozdzielane od siebie nawzajem przez szereg pomniejszych krain znanych jako Plany Parażywiołów (bądź krócej jako paraplany). Te obszary pośrednie kształtują się tam, gdzie aspekty jednego Planu Żywiołu wmieszały się z tymi z innego. W istocie, są to stopy żywiołów. Materiały składające się na te plany nie są unikatowe, lecz reprezentują najczystsze kombinacje czterech rdzennych żywiołów.
 • Plany Pozytywnych Pseudożywiołów (ang. The Positive Quasielemental Planes) - Cztery pozytywne Plany Pseudożywiołów (znane także jako pseudoplany) zawisły stale pomiędzy Planami Żywiołów, a Planem Pozytywnej Energii. Wiążą ze sobą materię i energię tworząc żywe, dynamiczne krainy niepodobne do jakichkolwiek innych w Wieloświecie. Tutaj, materia przejmuje energetyczne własności, które większość nazwałaby... cóż, pozytywnymi.
 • Plany Negatywnych Pseudożywiołów (ang. The Negative Quasielemental Planes) - Tak jak są pseudoplany napędzane mocą Planu Pozytywnej Energii, tak samo istnieją regiony zdominowane przez ciemność jego przeciwności, planu Negatywnej Energii. Wyraźnie różniące się od swoich pozytywnych przeciwieństw, są to powszechnie ponure miejsca rozkładające materię. Nieumarli są powszechni na tych pseudoplanach, udręczone duchy orzeźwione przez przesiąkającą wszystko negatywną energię.

Mieszkańcy[]

Marid Dao

Dżinniy marid oraz dao. Żyjący na wielu światach przybysze z planów wewnętrznych

Żywiołaki i mefity są podstawowymi mieszkańcami Planów Wewnętrznych. Zależnie od planu, istnieć mogą inne formy życia. Cztery podstawowe plany żywiołów są rządzone przez czwórkę władców żywiołów (Kossuth, Istishia, Akadi i Grumbar) oraz przez Arcyżywiołaki, jednego dobrego i jednego złego na każdy plan (Cryonax jest odosobnionym przypadkiem, gdyż włada on planem parażywiołu). Dżinni również są silnymi istotami w Planach Wewnętrznych. Na niektórych planach mefity roszczą sobie prawo do dominacji, lecz najczęściej są po prostu ignorowane przez inne rasy.

Żywiołaki są ukazywane z pierwszo-materialnego punktu widzenia - jako stworzenia przyzwane na Pierwszą przez czaromiotów. Jednakże na ich własnych planach żywiołaki są traktowane nieco inaczej. Tam ich obecność jest powszechna, często są spotykane w kilkuosobowych grupach i wiele z nich ma wysoką inteligencję. Co więcej, są istotami o wolnej woli, ze społeczeństwami, przywódcami, obawami i aspiracjami. Część inteligentniejszych żywiołaków zmieniła nawet charaktery, a więc obieżysfer może spotkać rzadki przypadek, który stał się dobry lub zły - bądź jeszcze rzadsze żywiołaki, które oddały się prawu bądź chaosowi.

Na nieszczęście ci, którzy nie są obeznani z Planami Wewnętrznymi, mówią bez końca o "żywiołakach", używając tego terminu, by opisać cokolwiek, co żyje na którymkolwiek z tych planów. Są w błędzie.

Żywiołak jest w dokładnym tego słowa znaczeniu duchowym stworzeniem, znajdującym się tylko na planach Ziemi, Powietrza, Ognia i Wody, który zamieszkuje swój oddany żywioł. Wędruje przez plan, a kiedy zechce oddziaływać ze swoim środowiskiem, może przyjąć materialną postać, owijając cząstkę mocy żywiołu wokół siebie (to wynikłe "ciało" nie jest tak naprawdę żywiołakiem). Taka sama jest prawda o parażywiołakach i pseudożywiołakach - także są duchami o wolnej woli, które kształtują ciała ze swoich środowisk.

Niemniej nie wszystkie istoty rodowite dla Planów Wewnętrznych są żywiołakami, parażywiołakami czy pseudożywiołakami, a inne stworzenia nie posiadają tak wiele wolności. Zamiast tego, jak większość ziemskich bytów, są przywiązane do fizycznej postaci, nawet jeśli ta postać - na przykład dziwo wody - jest związana całkowicie z pojedynczym żywiołem.

Wciąż jednak - niezależnie czy stworzenie jest prawdziwym żywiołakiem czy po prostu pochodzi z danego planu - to jakikolwiek mieszkaniec Planu Wewnętrznego jest niewrażliwy na jego szkodliwe efekty. Na przykład wszystkie istoty z planu ognia są niewrażliwe na płomienie i gorąco, a ci z pseudoplanu pyłu są wolni od jego dezintegracyjnych właściwości.

Filozofia[]

Alchemia[]

Paralelizm[]

GrueEarthFire

Chaggrin i harginn, papki ognia i ziemi. Przykład istot mających swój odpowiednik na podstawowych planach żywiołów

Paralelizm jest przekonaniem, że Plany Wewnętrzne są w istocie wariantami tego samego wzorca. W znaczeniu mieszkańców, mogłaby to oznaczać, że każde stworzenie znalezione na jednym planie ma swoje odpowiednimi na wszystkich innych. A więc, każdy plan ma swojego własnego rodowitego żywiołaka, parażywiołaka, czy pseudożywiołaka, i każdy ma także swojego własnego mefita. Teoria paralelizmu opiera się przede wszystkim na podobieństwach czterech planów żywiołów - każdy ma rodowitą papkę, dżina, geniusza, robactwo, plazmę i fundamentala. A siwobrodzi mogą wskazać wiele innych przykładów. Tak więc, zwolennicy paraleizmu utrzymują, że badanie planu wewnętrznego jest tak naprawdę badaniem ich wszystkich, gdyż wszystkie one są tym samym.

Oczywiście, ta szkoła myślenia ma tak wielu przeciwników, co zwolenników. Negacjoniści szybko potrafią wskazać wszystkie istoty, które zdają się nie mieć paraleli - ogniste nietoperze, khargra, xorny i tak dalej. Poza tym, argumentują, nawet jeśli trochę paralelizmu istnieje, nie znaczy to, że wszystkie rzeczy żywiołów podlegają tej zasadzie. W końcu, nie ma żadnego powodu (jak na razie) dla paralelizmu. Zwolennicy nigdy nie dostarczyli dowodu jakiejkolwiek siły czy wieloświatowego mechanizmu, który powoduje żywioły do ustania w synchronizacji (choć guwernanccy paraleliści wciąż próbują je odnaleźć). Nie zaoferowali niczego prócz dzikich teorii.

Pomimo wszelkich kontrowersji i debat, paralelizm był i wciąż jest podstawową nauczaną teorią dotyczącą wizerunku Planów Wewnętrznych. Dopiero ostatnio podważono pogląd i sporządzono wiarygodną dokumentacje przeciwko niej. Jest to coś z czym wszyscy mędrcy Planów Wewnętrznych muszą się uporać, ostatecznie.

Przeciwności i czwórki[]

Żywiołowa ewolucja[]

Warunki[]

Pojęcie kierunków[]

Żywiołowi przewodnicy[]

Bezpieczne schronienia[]

Plan Eteryczny[]

Kieszenie Żywiołów[]

Magia[]

Światy żywiołów[]

Nazwa i Opis Godni uwagi mieszkańcy oraz lokacje Ilustracja

Plan Żywiołu Ognia[]


Synonimy: Krematorium

Opis: Wszystko co jest gorącem, blaskiem i żywym ruchem pochodzi z tego planu. Ogień jest planem zmiany, tak jak ziemia jest nieruchoma, niezmienna i niezawodna. Niektórzy zwą Ogień najgorętszym miejscem w wieloświecie i mogą mieć rację. Buchające płomienie konsumują wszystko czego tkną i tłumaczy to dlaczego tak wielu zwie Plan Żywiołu Ognia "Krematorium."

Rs plane of fire

Plan Żywiołu Wody[]


Synonimy: Bezdenna Głębia

Opis: Źródło wszelkich ciekłych substancji oraz samej płynności, Plan Żywiołu Wody jest powszechnie określany "Bezdenną Głębią." Jest to nieskończona masa wody, nie za ciepła, nie za zimna i całkowicie wolna od miażdżącego ciśnienia cechującego ziemskie oceany. Całe miejsce jest przesiąknięte błękitno-zielonawym światłem migoczącym ponad wszystkim.

City of Glass

Plan Żywiołu Powietrza[]


Synonimy: Bezkresny Błękit

Opis: Źródło wszelkich gazów, plan ten jest nieskończoną przestrzenią rześkiego, słodkiego powietrza. Niebo ponad, poniżej jak i po bokach rozciąga się w nieskończoność z jaskrawym błękitną barwą, zakropkowana okazjonalnymi chmurami i latającymi istotami.

Sorcerer on the plane of Air

Plan Żywiołu Ziemi[]


Synonimy: Kuźnia

Opis: Kraina trwałej materii, Plan Żywiołu Ziemi jest wieczną masą solidnego kamienia i nieskażonej ziemi wypełnionej żyłami surowców i złóż minerałów. Podróżujący tutaj muszą uważać na przytłaczającą wagę planu, gdyż usiłuje on zmiażdżyć wszystko nie będące jego częścią. Wielu nazywa to miejsce "Kuźnią," a powodów dla tej nazwy są rozmaite.

Elemental Plane of Earth02

Plan Pozytywnej Energii[]


Opis: Plan Pozytywnej Energii zwany jest matką wszelkiego życia. To z powodu promieniowania tej jasnej krainy, która ożywia wszelkie żyjące rzeczy. Pomimo tych zasług dla wieloświata, Pozytywna Energia jest jałową pustką.

 • Xag-ya - energetyczne byty
 • Rawid - żyjące w symbiozie z planem dryfujące smokopodobne stworzenia
 • Forteca Życia - odosobnione miejsce broniące się przed przesycającą siłą planu
Elemental Plane of Positive Energy

Plan Negatywnej Energii[]


Opis: Plan Negatywnej Energii jest wiecznie głodną paszczą usiłującą zgasić wszelki ogień życia gdziekolwiek on płonie. Daje siłę rzeszy nieumarłych i innym kpinom życia, lecz miejsce to jest przekleństwem wszystkich normalnych istot. Jest to miejsce kompletnej nieobecności materii jak i wysysające wszelkie życie.

Elemental Plane of Negative Energy

Plan Parażywiołu Lodu[]


Opis: Plan Parażywiołu Lodu formuje się tam gdzie chłodne wiatry Powietrza przeczesują powierzchnię Wody. Miejsce to jest często określane jako "Dryfujący Plan" (ang. Floating Plane), gdyż zachowuje się jakby było zanurzone w Bezdennej Głębi z nieskończoną przestrzenią Żywiołu Powietrza rozprzestrzeniającą się ponad nią.

Paraelemental Plane of Ice

Plan Parażywiołu Magmy[]


Opis: Gdzie Plan Żywiołu Ziemi zbliża się do swojego płonącego odpowiednika, kamień grzeje, jarzy się jasno i porusza się jak woda. To paraplan Magmy, kraina śmiertelna niczym samo Krematorium.

 • Magmowce - rasa płonących karłów
 • Mefity magmy
 • Pożarony - małe, ruchliwe, płonące skały
 • Thoqqua - płynące przez magmę czerwie
 • Pola Nigdy Więcej - kamienna skorupa na morzu magmy z miastem Nigdy Więcej
Paraelemental Plane of Magma

Plan Parażywiołu Szlamu[]


Opis: Prawdopodobnie najohydniejsze miejsce w wieloświecie, paraplan Szlamu kształtuje się gdzie Woda wchodzi w kontakt z Ziemią. Jest to obszar brudu i zarazy, żrącego ścieku i żyjącego śluzu.

 • Bwimb II - Księżniczka Parażywiołu Szlamu
 • Robactwo, węgorze, płaszczki
 • Śluzy, szlamy, puddingi i podobne galaretowate wynaturzenia
Paraelemental Plane of Ooze

Plan Parażywiołu Dymu[]


Opis: Ostatni z paraplanów, Dym, kształtuje się na skrzyżowaniu Powietrza i Ognia. Tutejsza atmosfera nie tylko drażni gorącem, lecz jest wysoko toksyczna. Każdy przybysz do Dymu powinien być gotów zmierzyć się z oboma zagrożeniami.

Paraelemental Plane of Smoke

Plan Pseudożywiołu Błyskawic[]


Opis: Pseudoplan Błyskawic znany jako plan Burz (ang. plane of Storms) bądź Gniewna Kraina (ang. Vengeful Land), jest miejscem szalonych chmur, nieskończonych grzmotów oraz (oczywiście) rozległych łuków błyskawic. Gdyby nie fakt zostania usmażonym tu w sekundę, byłoby to miłe miejsce by usiąść i podziwiać robiącą wrażenie scenerię.

 • Wiele bóstw burzy często odwiedza ten plan
 • Niebieskie smoki - przybyłe z Planu Materialnego smoki związane z piorunami
 • Szokerzy - istoty zrodzone z czystej esencji błyskawic
 • Oko - bezpieczna wioska w samym środku burzy
 • Front Burzy - miasto dżinów z planu powietrza
Quasi-elemental plane of Lighting

Plan Pseudożywiołu Minerału[]


Opis: Gdzie Plan Żywiołu Ziemi jest nasycony blaskiem Planu Pozytywnej Energii, rodzi się pseudoplan Minerału. To skarb wieloświata, wypełniony kamieniami szlachetnymi, klejnotami i wszelkimi rodzajami drogocennych kryształów.

 • Crystalle - potężny pseudożywiołak minerału
 • Golemy złote, srebrne, mithrilowe
 • Khargra - ziemne ryby
 • Krysmale - kryształowe skorpiony z Planu Ziemi
 • Mefity minerału
 • Tsnng - zrodzone z kryształów istoty
 • Xorny
Quasi-elemental plane of Mineral

Plan Pseudożywiołu Blasku[]


Opis: Plan Pseudożywiołu Blasku jest miejscem niewiarygodnego światła zrodzonego ze związku Ognia i Pozytywnej Energii. Pomimo że jest to jeden z najpiękniejszych widoków jakie można ujrzeć, jest także przytłaczający. Ci którzy nie są ostrożni, zostają oszołomieni i ostatecznie oślepieni przez natłok światła.

Quasi-elemental Plane of Radiance

Plan Pseudożywiołu Pary[]


Opis: Na złączeniu Wody i Pozytywnej Energii, unosić się można w kłębiących się białych mgłach pseudoplanu Pary. Opary są substancją chmur i mgieł. Można nimi bezpiecznie oddychać i odczuć świeżość na skórze.

Quasi-elemental plane of Steam

Plan Pseudożywiołu Popiołu[]


Opis: Pseudoplan Popiołu jest nagromadzeniem spalonej materii sprasowanej w solidną masę. W większości obszarów, pseudoplan ma konsystencję twardo upakowanej gleby, choć niektóre regiony są mniej gęste. Miejsce to jest związkiem pomiędzy Ogniem, a pochłaniającą życie mocą Negatywnej Energii. Jego prawdziwą naturą jest wysysanie ciepła ze wszystkiego co żywe (i nieżywe).

 • Gazra - zwany Zmiennym Cesarzem, potężny pseudożywiołak popiołu
 • Rasty
 • Xorny popiołu
 • Cytadela Cavitius - cytadela w kształcie czaszki, należąca niegdyś do Vecny
 • Rozpadająca Cytadela - rozpadające się ruiny utrzymywane przez Straż Zagłady
Quasi-elemental plane of Ash

Plan Pseudożywiołu Pyłu[]


Opis: Kiedy Ziemia jest przesycona Negatywną Energią, rozpada się kształtuje Plan Pseudożywiołu Pyłu. W przeciwieństwie do Popiołu czy Ziemi, Pył nie jest solidną masą. Miast tego, jest obszarem marnej atmosfery wypełnionej wirującymi cząsteczkami ziarnistej materii. Największym zagrożeniem pseudoplanu Pyłu jest dezintegracja.

Quasi-elemental plane of dust

Plan Pseudożywiołu Soli[]


Opis: Niewielu mogłoby zaprzeczyć temu, iż woda jest siłą napędową wieloświata. Lecz nawet tak życiodajna ciecz może zostać pozbawiona swojej odżywczej wartości poprzez wpływ Planu Negatywnej Energii. Dokładnie ten proces zrodził pseudoplan Soli. Tutaj, w nieskończonym świecie kryształowych struktur wędrowiec może spodziewać się wyssania wilgoci ze swojego ciała. Każdy niedługo po przybyciu do pseudoplanu, czuje się odwodniony i spragniony.

Plan Pseudożywiołu Próżni[]


Synonimy: Pusta Rubież, Kres

Opis: Pseudoplan Próżni jest obszarem kompletnej nicości. Uformowany na połączeniu Powietrza i Negatywnej Energii, nie ma żadnego światła i bardzo niewiele materii. Niewiele istot potrafi znieść takie otoczenie.

Quasi-elemental plane of vacuum

Protokoncepcje[]

Idea Planów Wewnętrznych zaczęła się rozwijać w późnych latach 70. Wyszła od czterech klasycznych żywiołów, swój zaawansowany kształt zawdzięczając dopiero Jeffowi Swycafferowi, którego uznaje się za „wynalazcę” Para- i Pseudożywiołów.
W lipcu 1979 roku w czasopiśmie Dragon opublikowano wizję Swycaffera, która różniła się od obecnie znanej formuły większym stopniem abstrakcji – zamiast konkretnych materiałów (braku w przypadku Próżni) zawarto zjawiska i właściwości fizyczne, a w jednym przypadku – nawet ich psychiczną interpretację.
Warto też mieć na uwadze, że Pseudożywioły powstawały na styku Energii i Parażywiołów (zwanych wtedy Jakościami), a nie – jak obecnie – Energii i żywiołów głównych.

Miejsce styku Koncepcja z '79 roku Obecnie
Ogień i Ziemia Ciepło Magma
Ciepło i Dobro* Początek Blask/Minerał (Jasne Domostwo)
Ciepło i Zło** Ból Popiół/Pył (Wyniszczelisko)
Powietrze i Ogień Suchość Dym
Suchość i Dobro* Światło Błyskawica/Blask (Jasna Kraina)
Suchość i Zło** Nieurodzaj Próżnia/Popiół (Iskrzący Bezmiar)
Woda i Powietrze Chłód Lód
Chłód i Dobro* Uciecha Para/Błyskawica (Ciemna Kraina lub Obłok Śmierci*** [sic!])
Chłód i Zło** Kres Sól/Próżnia (Równiny)
Ziemia i Woda Wilgoć Szlam
Wilgoć i Dobro* Urodzaj Minerał/Para (Mgliste Jaskinie lub Las Okruchów***)
Wilgoć i Zło** Ciemność Pył/Sól (Konsumpcja)

* – obecnie Pozytyw
** – obecnie Negatyw
*** – obie nazwy są w użyciu

Widać zatem, że zmiana koncepcji z abstrakcyjnej na czysto materialną spowodowała zupełnie inne spojrzenie na trzeciorzędne obszary. Zarówno ówczesny (wprost), jak i obecny system (pośrednio) definiuje powietrze jako chłodne i suche, zaś ziemię jako ciepłą i wilgotną, co stanowi odwrócenie koncepcji greckiej. Gdyby jednak tak się nie stało, utworzenie paraplanów mogłoby być o wiele trudniejsze.

Dungeons and Dragons Ten fragment dotyczy 5.0 edycji Dungeons and Dragons.

160planesmap

Plany Żywiołów w piątej edycji D&D

Zobacz też[]

Źródła[]

 • Manual of the Planes 1e (1987)
 • ALQ4 Secrets of the Lamp (1993)
 • Planescape Campaign Setting (1994)
 • The Inner Planes (1998)
 • Planescape Monstrous Compendium Appendix III (1998)
 • Vortex of Madness (2000)
 • Księga Planów (2001)
 • Przewodnik Mistrza Podziemi 4e (2008)
 • Przewodnik Mistrza Podziemi 5e (2014)


Plany Wewnętrzne

Kosmologia przestrzenna

OgieńPowietrzeWodaZiemiaEnergia PozytywnaEnergia NegatywnaDymDymLódMagmaSzlamBłyskawicaBłyskawicaMinerałMinerałParaBlaskSólPopiółPróżniaPróżniaPróżniaPyłPyłPlan EterycznyInner Planes navigation

Plany Żywiołów: OgieńPowietrzeWodaZiemia
Energie: NegatywnaPozytywna
Plany Parażywiołów: DymLódMagmaSzlam
Plany Pozytywnych Pseudożywiołów : BlaskBłyskawicaMinerałPara
Plany Negatywnych Pseudożywiołów : PopiółPróżniaPyłSól


Plany Żywiołów

Kosmologia płaszczyznowa (5 ed. D&D)

Morza OgniaMosiężne MiastoMosiężne MiastoWęglowe PustkowiaAaqaAaqaCieśniny SiroccoLabiryntowe WiatryMistralna RubieżMorze LoduRównie PływoweWyspa GrozyWyspa GrozyMorze ŚwiatówMuliste WzgórzaMiasto KlejnotówMiasto KlejnotówPieceSrogi MrózFontanny StworzeniaWielka PożogaBagno ZapomnieniaPlan OgniaPlan PowietrzaPlan WodyPlan ZiemiPlan MaterialnyBaśniodziczZmrokPlany ŻywiołówPlany ŻywiołówPlany Żywiołów5e The Elemental Planes small

Plany Żywiołów: OgieńPowietrzeWodaZiemia
Pogranicza Planów Żywiołów: Bagno Zapomnienia (Plan Szlamu) • Fontanny Stworzenia (Plan Magmy) • Srogi Mróz (Plan Lodu) • Wielka Pożoga (Plan Popiołu)
Chaos Żywiołów

Advertisement