Sferopedia
Advertisement

Położony pomiędzy Planem Żywiołu Ziemi a Planem Energii Pozytywnej, Plan Pseudożywiołu Minerału to skarbiec Wieloświata. Można tu znaleźć złoto, srebro, diamenty, drogie kamienie, miedź, adamantyt, żelazo i wszelkie inne odmiany skał, metali i drogich kamieni, zgromadzone w obfitych, poowijanych jedne wokół drugich żyłach.

Co więc powstrzymuje wszelkie zdolne do przekraczania granic planów istoty od złupienia tego miejsca. Po pierwsze, podobnie jak Plan Ziemi, Plan Pseudożywiołu Minerału jest litą strukturą, przez którą ciężko jest się poruszać. Poza tym mnóstwo tu jest szpikulców i ostrych krawędzi mineralnych kryształów. Do tego dochodzą jeszcze mieszkańcy, niechętni do dzielenia się swym bogactwem.

Na granicy z Planem Energii Pozytywnej stoi Wieża z Ołowiu, która jest ponoć największą kuźnią Wieloświata. Zwykle miejsce to jest puste, oczekując na rzemieślników wystarczająco potężnych, aby się do niej dostać.

Warunki fizyczne i magiczne[]

Uwarunkowania fizyczne tego planu zbliżone są to posiadanych przez Plan Żywiołu Ziemi. Należy jednak uważać na wszechobecne ostre kryształy, które ranią każdą nie chronioną magicznie istotę. Plan ma właściwości mineralizujące - stopniowo petryfikuje lub zmienia w rudę wszystko, co się na nim znajduje, łącznie z istotami żywymi.

Czary przywoływań sprowadzają tylko istoty Energii Pozytywnej, Minerału, Ziemi, Szlamu, Magmy, Blasku i Pary.

Mieszkańcy[]

Dao, krysmale, mefity minerału, pecze, pseudożywiołaki minerału, tsnngi, xareny, xorny. Stworzenia te są samozwańczymi strażnikami zgromadzonych tu bogactw.

Zjawiska[]

Lokacje[]

Połączenia[]

Połączenia Planu Pseudożywiołu Minerału.

  • Bezimienna Rubież (ang. Unnamed Border)
  • Iskrzące Bajoro (ang. Sparklemire)
  • Mgliste Jaskinie (ang. Misty Caverns )
  • Pola Klejnotów (ang. Gemfields )
  • Jasny Dom (ang. Brighthome )
  • Naturalna Kuźnia (ang. Natural Forge)

Bóstwa i Moce[]

  • Crystalle

Źródła[]


Plany Wewnętrzne

Kosmologia przestrzenna

OgieńPowietrzeWodaZiemiaEnergia PozytywnaEnergia NegatywnaDymDymLódMagmaSzlamBłyskawicaBłyskawicaMinerałMinerałParaBlaskSólPopiółPróżniaPróżniaPróżniaPyłPyłPlan EterycznyInner Planes navigation.jpg

Plany Żywiołów: OgieńPowietrzeWodaZiemia
Energie: NegatywnaPozytywna
Plany Parażywiołów: DymLódMagmaSzlam
Plany Pozytywnych Pseudożywiołów : BlaskBłyskawicaMinerałPara
Plany Negatywnych Pseudożywiołów : PopiółPróżniaPyłSól

Advertisement