Sferopedia
Advertisement
Ring-givers.JPG

Dawajcie, a będzie wam dane - faktol Ingwe

Pierścieniodawcy (ang. Ring-Givers), zwani też Żebrakami albo Sprzedawcami to nowa frakcja, która powstała z dynamicznej sekty o tej samej nazwie.

Filozofia[]

Wieloświat należy do tych, którzy potrafią dawać. Każdy dostaje tyle, ile jest w stanie oddać; a cokolwiek krwawnik odda, wraca do niego. Jeśli potrafi wyrzec się ostatniego miedziaka i przekonać innych, by zrobili to samo, cały świat leży u jego stóp. Choć brzmi to jak brednie, na Ysgardzie takie podejście wydaje się sprawdzać. Pożądanie bogactw materialnych przywiązuje trepów do Wieloświata i uzależnia ich od niego. Ubóstwo zdejmuje te więzy. Wyrzeczenie się bogactw pozwala uniknąć wielu pułapek i zdobyć kontrolę nad sobą i światem. Daje to moc, pokój i ubóstwienie. Wielki przywódca powinien oddać wszystko swoim poddanym, wielki mag poświęcić się zdobywaniu wiedzy a wielki kapłan - oddać całkowicie swemu bóstwu. Pierścieniodawcy nie uznają idei własności, nie zatrzymując żadnych przedmiotów na stałe i w razie potrzeby chętnie dzieląc się z innymi wszystkim, co akurat mają pod ręką. Cześć z nich uważa, że obliguje to obdarowanego do oddania przysługi, choć tylko nieliczni domagają się tego otwarcie.

Historia[]

Faktol[]

Osobistości[]

Siedziby i wpływy[]

Pierścieniodawcy powoli rozszerzają swe wpływy w całym Wielkim Kręgu, choć ich poglądy są na każdym z planów interpretowane inaczej. Są potężni na Ysgardzie i Limbo, umacniają się też w Pandemonium i Otchłani, gdzie członkowie sekty uważają rozdawnictwo za świetny pretekst, by później żądać czegoś w zamian. O dziwo, Tanar'ri niekiedy dochowują tego układu.

Pierścieniodawcy darzą się wzajemną nienawiścią z Przeznaczonymi, których podejście do świata jest skrajnie odmienne. Czuciowcy uznawani są przez Żebraków za zdeprawowanych, gdyż z własnej woli wchodzą we wszelkie pułapki Wieloświata. Nieformalny sojusz łączy Pierścieniodawców z Szyframi. Obie frakcje uważają działanie za klucz do tajemnic Wieloświata. Żebracy przyjmują w swe szeregi wszystkich chętnych, choć istoty dobre i chaotyczne stanowią zdecydowaną większość, a niewielu spotyka się złych i praworządnych.

Przed Wojną Frakcji[]

Atuty Frakcji[]

Poniższe atuty pochodzą z serwisu Planewalker.

Asceta [Ogólne; Frakcyjne]

Odrzucenie świata materialnego doprowadziło cię do rzadkiego poczucia wolności. Poprzez poznanie tej elementarnej ścieżki Pierścieniodawców, jesteś zdolny całkowicie polegać na ślepym losie.

 • Frakcje: Pierścieniodawcy
 • Wymagania: Zmniejszenie sprzętu do minimum (patrz niżej)
 • Korzyści: Jak długo twój współczynnik posiadania nie przekracza 110 wartości rozpoczętego sprzętu EPP (tablica 5-1 w "Podręczniku Mistrza Podziemi" strona 135), macie zwiększoną pulę szczęścia równą dwukrotności EPP. Możesz wykorzystać je na każdy przeprowadzany przez ciebie test. Każdy punkt szczęścia równy jest +1 premii szczęścia. Musisz oznajmić wykorzystanie punktu przed wykonaniem testu i od ciebie zależy, w jakim stopniu korzystasz z premii twego EPP w danym teście.

Brzemię niedźwiedzia [Ogólne; Frakcyjne]

Choć to rzadkie, jesteś skłonny do dźwigania cudzych ciężarów wierząc, że dzięki temu pomagasz także samemu sobie.

 • Frakcje: Pierścieniodawcy
 • Wymagania: Pomocna dłoń, Ulepszona inicjatywa, Leczenie 6 rang, bazowy rzut obronny na wytrwałość +4, bazowy rzut obronny na wolę +4.
 • Korzyści: Możesz podjąć standardową akcję przed lub po twojej normalnej inicjatywie (trącąc tym samym swoją następną akcję), żeby przyjąć na siebie obrażenia i wszystkie efekty skierowane przeciw wybranemu celowi. Włączają się w to wysysanie życia i negatywną energię. Musisz znajdować się w zasięgu 3 metrów od pierwotnego celu, żeby użyć tego atutu, oraz musisz zadeklarować jego użycie przed tym, jak zostaną wykonane jakiekolwiek rzuty na obrażenia. Jesteś automatycznie trafiony i nie możesz się w żaden sposób opierać efektom magicznym i specjalnym. Musisz być świadomy ataku bądź czaru, żeby go przyjąć na siebie.

Nieszkodliwy [Ogólne; Frakcyjne]

Twoje przewinienia są postrzegane przez innych jako błahe i nieszkodliwe.

 • Frakcje: Pierścieniodawcy
 • Wymagania: Roztropność 11
 • Korzyści: Otrzymujesz zdolność "Sanktuarium" 3 razy na dzień o cechach równych kapłanowi twojemu poziomu. Rzut na ST równy jest twej Roztropności.

Ręce które leczą [Ogólne; Frakcyjne]

Jesteś w stanie poświęcić się pomocy innym. Twe zaangażowanie i bezinteresowność są odczuwane przez potrzebujących.

 • Frakcje: Pierścieniodawcy, Synowie Łaski, Loża Ponurych
 • Wymagania: Leczenie 6 rang, bazowy rzut obronny na wolę +3
 • Korzyści: Otrzymujesz premię +1 do Leczenia, Badania i rzucania czarów czarów leczących na każdą szkolę +1. Dodatkowo otrzymujesz zdolności nakładanie rąk i jedność ciała na poziomie o jeden wyższym od twego poziom klasowego.

Wewnętrzna wielkość [Ogólne; Frakcyjne]

Uświadomiłeś sobie, że koszt towaru nie jest równoważny jego wartości. Możesz dostrzec skarb nawet w najtańszym przedmiocie. *Frakcje: Pierścieniodawcy

 • Wymagania: Roztropność 13, Wystrzeganie materii
 • Korzyści: Możesz zastąpić drogie składniki czarów przedmiotami adekwatnymi, jednak tańszymi i tak samo skutecznymi.

Kara ciemiężyciela [Ogólne; Frakcyjne]

Często jedyną metodą przekonania innych, żeby cię nie wykorzystywali, jest zilustrowanie im nieuchronnych konsekwencji ich błędnego podejścia. Sygnały wieloświata umacniają cię w sytuacjach zagrożenia. Możesz odeprzeć wrogą siłę bez ruszenia palcem.

 • Frakcje: Pierścieniodawcy
 • Wymagania: Roztropność 11, Nieszkodliwy, Poziom 9.
 • Korzyści: Jeżeli ktoś atakuje cię w celu odebrania ci życia i nie został przez ciebie do tego sprowokowany, możesz zmienić jego nastawienie poprzez przemianę zawartej w nim energii, która znacznie ograniczy jego możliwości wyrządzenia ci krzywdy. Aby to się udało, należy wykonać test (ST 15 + modyfikator Roztropności przeciwnika). W przypadku powodzenia, jesteś traktowany jak pod działaniem czaru sanktuarium. Jest to nadnaturalna zdolność, którą można wykorzystać raz dziennie.

Powrót łaski [Ogólne; Frakcyjne]

Pierścieniodawcy nie działają opierając się jedynie na ufności w dobrą wolę otoczenia. Tak zwana zasada Jedności Pierścieni sprawia, że nawet najbardziej samolubne jednostki mogą współodczuwać wdzięczność żebraka w obliczu łaski. Za każdym razem, gdy ofiarujesz część swego majątku lub woli drugiej osobie, będzie ona odczuwała wobec ciebie dług i chęć zadośćuczynienia.

 • Frakcje: Pierścieniodawcy
 • Korzyści: Możesz użyć tej zdolności jedynie w wypadku, gdy druga strona jest świadoma twego wkładu w ofiarowaną pomoc i o ile potrafi go docenić. Odbiorca ma prawo do wykonania test Roztropności (ST 10 + twój modyfikator Charyzmy), co ustali ewentualne powodzenie. Test musi być codziennie ponawiany, by efekt się utrzymał, lecz nie może przekroczyć ilości dni równej twemu poziomowi. W razie nieudanego testu, druga strona będzie bezgranicznie wdzięczna.

Źródła[]


Frakcje i Sekty Planescape
Frakcje
Atar | Chaosyci | Grabarze | Harmonium | Loża Ponurych | Liga Rewolucyjna | Łaskobójcy | Oko Umysłu | Pierścieniodawcy | Przeznaczeni | Skurlobójcy | Stowarzyszenie Porządku | Straż Zagłady | Stronnictwo Doznań | Synowie Łaski | Transcendentalny Zakon | Wolna Liga | Wyznawcy Źródła | Znak Jedynego
Sekty
Gildia Anarchów | Obrońcy | Ekspansjoniści | Zielona Gildia | Matematycy | Pierścieniodawcy | Inkanterium | Merkanci | Szałowcy | Wywłaszczeni | Opozycja | Pierwotni | Przechrzty | Zakon Planarnej Milicji
Advertisement