Sferopedia
Advertisement

Żółte piżmopnącze wraz z piżmopnączowym zombie krasnoludem z Tomb of Annihilation

Żółte piżmopnącze z piżmopnączowymi zombie orkami

Piżmopnączowy zombie (ang. yellow musk zombie) to istota będąca ofiarą wyssania inteligencji przez żółte piżmopnącze. Jeżeli ta drapieżna roślina podczas pożywiania się nie skonsumuje całego mózgu ofiary, zadowalając się wyssaniem większości jej inteligencji, istota taka staje się piżmopnączowym zombie - posusznym i bezmyślnym niewolnikiem piżmopnącza, a także pośrednikiem w rozwoju tej rośliny.

Tylko istoty o wielkości człowieka mogą zostać piżmopnączowymi zombie. Roślina jest w stanie kontrolować jednego takiego niewolnika na dwa posiadane kwiaty. Ciało zombie nie ulega wielkim zmianom - jego skóra staje się żółtawa a spojrzenie szkliste i pozbawione inteligencji. Istota zachowuje swe odzienie i nadal posługuje się posiadaną bronią, jednak nie jest w stanie wykonywać żadnych bardziej złożonych czynności. Nigdy nie oddala się bardziej niż trzydzieści metrów od kontrolującej go rośliny. Ponieważ nie jest prawdziwym nieumarłym, nie można go odpędzić ani zranić wodą święconą. Zombie służy piżmopnączu przez około dwa miesiące. Później oddala się od niego o kilkaset metrów i umiera. Dojrzewające w jego głowie zarodniki prędko wypuszczają pędy, osiadają w dogodnym miejscu i zakwitają, dając początek nowemu żółtemu piżmopnączu.

Zniszczenie rośliny umożliwia przywrócenie jej niewolników do świadomości, jednak wymaga to magii leczniczej i długiego wypoczynku.

Dungeons and Dragons Ten fragment dotyczy 5.0 edycji Dungeons and Dragons.

W piątej edycji D&D piżmopnączowe zombie są nieumarłymi.

Źródła[]

Advertisement