Sferopedia
Advertisement

Obrządek chiński, hinduski i japoński

Jak na moce jednej z najstarszych kultur jakie kiedykolwiek istniały na światach pierwszej materialnej, bogowie hinduskiego panteonu (ang. Indian pantheon) (powszechniej znani jako wedyjski panteon (ang. Vedic pantheon)) zaszli dość daleko na ścieżce siły i rozwoju. Ich myśli pozostają jednak tajemnicą nawet dla potęg obdarzonych wiedzą i empatią. Prawda jest taka, iż wedyjscy bogowie przyjęli tak wiele sfer do swojej poplątanej acz uporządkowanej sieci, że nawet księgowi Stowarzyszenia Porządku odpuścili sobie wszelkie próby zrozumienia ich.

Lecz oto najciekawszy aspekt tego panteonu (przynajmniej dla tych, którzy badają takie sprawy): Za różnorodnością mocy stoi siła przenikająca wszystko co istnieje, marzyciel panteonu, z którego snów pochodzą wszelkie sny - Brahman. W poszukiwaniu wiedzy o tym duchu, wedyjscy wierni kierują swe poszukiwania wewnątrz siebie i próbują odnaleźć prawdę o samych sobie i ich miejscu w wieloświecie. Nie jest błędem fakt, iż najwięksi bohaterowie ziemi są medytacyjni i kontemplacyjni, bardziej niż działający bez namysłu trzaskacze.

Mędrcy wierzą, iż to Brahman - ucieleśnienie wszystkiego - jest zapewnieniem, że bogowie dzielą się swoją mocą. Takoż, jeśli jedno bóstwo straci oczekującego dla innego poprzez cykl reinkarnacji, nie jest to prawdziwa strata. To dzielenie się miesza inne moce planów; nie potrafią zrozumieć jak jakikolwiek panteon mógłby poświęcić się dla większej mocy (czy czymkolwiek Brahman tak naprawdę jest).

Bogowie wedyjscy[]

Indra na białym słoniu i czteroręka Kali

Na czele panteonu stoi Brahman, zaś reszta bóstw jest uważana za jego najprzeróżniejsze aspekty. Najpotężniejszymi bogami są bóg światłości i łaski Wisznu oraz bóg zniszczenia Śiwa. Ci pozornie antagonistyczni bogowie są uważani za dwa aspekty większego bytu i mają ze sobą przyjazne stosunki. Bogowie hinduscy stanowią bardzo często aspekty innego boga, są też czasem dwiema stronami tej samej monety albo wręcz jednym bogiem o dualistycznej naturze.

 • W panteonie wedyjskim występuje co najmniej kilka podgrup trójek bogów, potwierdzając tym samym Regułę Trójek:
  • Jedna trójka bóstw uważana jest za stworzenie godzin życia, gdyż wypełnia cykl dobowy. Uszas jest boginią świtu, Sawitar bogiem dnia zaś po nim przychodzi czas na Królową Nocy Ratri. Bóstwa te łączy stałe przymierze, któremu nie przeszkadza w żadnym stopniu charakter żadnego z bóstw.
  • Inną grupą wewnątrz panteonu jest tak zwana Trójka Bogów Chaosu, jakim mianem ozwano Agni, Indrę i Waju, które wszystkie razem zamieszkują krainę Swarga na Limbo. Agni jest chaotyczną siłą ognia, który tworzy jak i niszczy. Indra uosabia szaleństwo wojny i sztukę jej prowadzenia, zaś Waju to siła wiatru zarówno lekkiego, przyjemnego i życiodajnego jak i brutalnego i niszczycielskiego.
  • Trójka bogów hinduskich mitów dzieli zazębione ze sobą dziedziny na Mechanusie. Te plany Pierwszej, które uznają te mity mają prowadzące tutaj połączenia. Waruna jest najwyższym sędzią i autorytetem (choć nie władcą) panteonu i włada Czujnym Okiem (ang. The Vigilant Eye), dyskiem gładkim jak odbicie księżyca. Rudra jest brutalnym, nieczułym śmiertelnym bogiem, którego kraina, Skupisko Energii (ang. Focus of Energy), choć nie mniej gruba od pozostałych, otwiera się na wielką przepaść. W tej przepaści Rudra strzela swoimi strzałami na Plan Materialny, odstrzeliwując słabych i pozostawiając wartościowych. Służą mu na tym planie maruty, nieżyjące stworzenia podobne do burzowych olbrzymów w wyglądzie i sile. W końcu jest kraina Jamy, Jamasadena (ang. Yamasadena), boga śmierci. Kraina ta jest mniejsza od dwóch pozostałych, lecz to tędy wyznawcy hinduskiego panteonu przechodzą przez osąd Waruny i ostateczne orzeczenie. Jama wędruje ponoć po planach, lecz delikatne światło wielkiej czystości połyskuje w środku jego planu.
 • Panteon wedyjskich jest miejscem wielu dualizmów:
  • Wisznu i Śiwa są światłością i zniszczeniem, acz w przyjaznych relacjach.
  • Surja i Ratri są dniem i nocą, nawzajem sobą gardząc.
  • Czarna Matka Kali czczona przez kulty o makabrycznych rytuałach jest zaś bóstwem dualistycznym sama w sobie, gdyż tworzy, daje życie, lecz niszczy i pożera swoje potomstwo.
  • W panteonie są również bliźnięta praworządnych bogów, Mitra będący kolejnym słonecznym bóstwem oraz Waruna strzegący dharm i kosmicznego porządku. Mitra uosabia dobrą i pożyteczną moc słońca, która daje światło i ciepło oraz pobudza do życia roślinność. Waruna zaś jest wszechobecnym okiem, które dostrzega absolutną prawdę, poprzez wgląd w ludzkie serca. Oba bóstwa łączy to, że przybierają postać słońca w przypadku Mitry oraz nieba w przypadku Waruny, by stamtąd móc swoją mocą i wzrokiem dotrzeć do każdego zakątka ziemi. Odzwierciedlają stałość i niewzruszoność praw i zasad rządzących wszechświatem.
 • Tak jak wszyscy hinduscy bogowie są rozmaitymi manifestacjami Brahmana, tak część bogów hinduskich jest manifestacjami innego boga, Rudry, gdyż rozmaitych Rudrów było znacznie więcej. Pozostałe dziś manifestacje znane są jako Śiwa, siła zniszczenia, oraz Rudra, zły awatar zarazy i burzy, który przejął krainę swojego praworządnego zwierzchnika Rudry na Mechanusie.
 • Pozostali bogowie:
  • Bryhaspati jest nauczycielem bogów, lecz nierzadko służy on radą śmiertelnym radżom na Planie Materialnym.
  • Karttikeja to półbóg wojny zwalczający wszelkie odmiany diabłów jak i nieczyste duchy rakszasa.
  • Lakszmi jest żoną Wisznu, boginią lotosu i szczęścia, przebywającą z nim w jego krainie na Merkurii.
  • Puszan czuwa zaś nad zagubionymi, przewodzi i pokazuje słuszną drogę. Przeciwdziała on wyznawcom Kali czającym się na zagubionych wędrowców. Pomaga on również duszom w dostaniu się do zaświatów.
  • Soma jest bogiem księżyca jak i soku ze świętej rośliny somy przynoszącego boską moc, długowieczność i wizje. Dba o to, by somy mogli raczyć się wyłącznie szlachetni, kapłani oraz królowie.
  • Twasztar był kapłanem jak i niezwykłym wynalazcą, który zagroził jak i zaimponował samemu Indrze.
Imię Tytuł Symbol Boska kraina Charakter Dziedzina
Agni Syn Płomienia płomienie Limbo/Swarga chaotyczny dobry ogień i wiadomości
Brahman Stwórca głowa o czterech twarzach nieznana neutralny wszystko
Bryhaspati Nauczyciel Bogów gęsie pióro i zwój Celestia/Lunia/Nektar Życia praworządny dobry mądrość i wyznawanie
Indra Pierwszy Władca biały słoń Limbo/Swarga chaotyczny zły wojna i burza
Jama Pierwszy ze Zmarłych, Sędzia Zmarłych czerwone berło Mechanus/Jamasadena praworządny neutralny sądzenie zmarłych
Kali Czarna Matka, Matka Czarnej Ziemi czaszka Otchłań/643 warstwa/Jaskinie Czaszki chaotyczny zły życie, śmierć, tworzenie, niszczenie
Karttikeja Generał Niebiańskiej Armii paw Ysgard/Ysgard/Szczęścia Wojny chaotyczny dobry śmierć, wojna, wojownicy
Lakszmi Dostatek lotos Celestia/Merkuria/Niebiański Lotos chaotyczny dobry szczęście i dobrobyt
Mitra Światło Błogosławieństw roślina w słońcu Celestia/Merkuria/Złoty Ogień praworządny dobry przyjaźń, kontrakty, ciepło, światło, wzrost
Puszan Żywiciel, Karmiący złota lanca Ziemie Bestii/Bruks/Niesforny Dobrobyt neutralny dobry relacje, podróżnicy
Ratri Królowa Nocy kobieca sylwetka Szare Pustkowia/Niflheim/Mrok Nocy chaotyczny neutralny noc, ciemność
Rudra Zarażony, Władca Zwierząt czarny łuk Mechanus/Skupisko Energii neutralny zły burze, choroby
Sawitar Pobudzacz, Słońce pełne słońce Elizjum/Amoria/Domena Wiecznego Słońca neutralny dobry życie, światło
Soma Eliksir Życia księżyc Ysgard/Ysgard/Bramy Księżyca chaotyczny dobry księżyc, rośliny, przepowiednia
Śiwa Odkupiciel, Niszczyciel głowa kobry Plan Negatywnej Energii/Wir neutralny zły ostatecznie zniszczenie
Surja Słońce półsłońce Celestia/Merkuria/Złoty Ogień praworządny dobry poranek, zmierzch
Twasztar Cieśla śmigło wiatraczka na jadeitowej lasce Zewnętrze/Pracownia Twasztara chaotyczny dobry inwencja, tworzenie
Uszas Jutrzenka wschodzące słońce Elizjum/Eronia/Chwała Poranka praworządny dobry poranek, światło i czujność
Waju Zmienne Tchnienie młode drzewko zgięte pod wiatrem Limbo/Swarga chaotyczny neutralny wiatr, życie, zniszczenie
Waruna Utrzymujący Kosmiczny Porządek chmury Mechanus/Czujne Oko praworządny neutralny kosmiczny porządek, dharma
Wisznu Podtrzymujący słońce, muszla, lotos, berło Celestia/Merkuria/Niebiański Lotos praworządny dobry łaska, światło

Boskie krainy[]

Wedyjska świątynia, poświęcona wielu bóstwom

Tak jak niejednolite są charaktery i zamierzenia bóstw wedyjskich, tak ich boskie krainy są porozrzucane po całym wieloświecie. Brak poczucia konkretnej przynależności, czy obowiązku wobec panteonu sprawia, że krainy jak i ich położenie dokładnie odzwierciedlają samo bóstwo. Nie wyodrębnia się wśród nich żadnej cechy wspólnej poza zamiłowaniem do gromadzenia wiedzy, podobnej architekturze, czy powtarzających się motywach symboli.

 • Celestia:
 • Elizjum:
  • Chwała Poranka - znajdująca się na warstwie Elizjum, Eronii jest krainą Uszas, którą dzieli ona z faeruńskim bogiem poranka Lathanderem.
  • Domena Wiecznego Słońca - kraina Sawitara, znajdująca się na pierwszej warstwie Elizjum, Amorii.
 • Mechanus: Trzy krainy na trzech zazębiających się zębatkach.
  • Czujne Oko - boska kraina Waruny.
  • Jamasadena - boska kraina Jamy.
  • Skupisko Energii - boska kraina Rudry.
 • Pozostałe plany:

Źródła[]

 • "Legends & Lore" 1nd ed. Ad&d
 • "Legends & Lore" 2nd ed. Ad&d
 • "Planescape Campaign Setting"
 • "Planescape - On Hallowed Ground"
 • "Planescape - The Inner Planes"
 • Wikipedia.org


Bogowie wedyjscy
Agni | Brahman | Bryhaspati | Indra | Jama | Kali | Karttikeja | Lakszmi | Mitra | Puszan | Ratri | Rudra | Sawitar | Soma | Sziwa | Surja | Twasztar | Uszas | Waju | Waruna | Wisznu
Advertisement