Sferopedia
Advertisement

Panteon oeridyjski (ang. oeridian pantheon) to zbiór bóstw wyznawanych przez Oeridyjczyków, lud szeroko zaludniający Flanaess.

Najpotężniejszym imperium Oeridyjczyków było Wielkie Królestwo Aerdy założone przez oeridyjskie plemię Aerdów. To królestwo zajmowało niegdyś ogromne tereny centralnego i wschodniego Flanaess. Dzisiaj pozostało po jego rozpadzie w wyniku Wojen o Greyhawk jedynie Północne Królestwo na wschodzie. Inne plemiona jak Nehronowie założyli współczesny Nyrond. Keoghowie obecną Keolandię, Ferroiowie współczesną Furyondę, a Vollarowie Velunę. Tamże też silne są kulty ich bóstw.

Na czele panteonu można postawić postać Cyndora, boga stojącego na straży czasu i nieskończoności. Jego związek z suelskim Lendorem pozostaje niejasny, czasem przyjazny, czasem wrogi. Oeridyjczycy czczą także Sola, pod jakim to imieniem znają słonecznego boga Pelora. Półbogini Sroga Alia, pani obronności i macierzyństwa, jest matką trojaczków Heironeousa, Hextora i Stratisa reprezentujących trzy poglądy na wojnę. Heironeous jest szlachetnym paladynem, Hextor brutalnym tyranem, a neutralny Stratis był bogiem każdej wojny, tak słusznej jak i niesłusznej. Stratis zginął zabity w 586 WR. Z Heironeousem sprzymierzona jest także Johydee, pani szpiegostwa.

Morski bóg Procan zrodził Velaeri zwanych bogami rolnictwa, bogami wiatrów lub pór roku:

  • Velnius od nieba i pogody.
  • Atroa od wiosny i wschodniego wiatru.
  • Sotillion od lata i południowego wiatru.
  • Wenta od jesieni i zachodniego wiatru.
  • Telchur od zimy i północnego wiatru.

Ponadto ich kuzynką jest Merikka, pani kalendarza i rolnictwa. Handlarz Zilchus i zazdrośnik Kurell to dwaj bracia powiązani z boginkami Velaeri. Bogini wiosny Atroa pragnęła Kurella, lecz ten zapatrzony był w boginię lata Sotillion, która na dodatek była żoną jego brata, Zilchusa. Nie przysporzyło to Kurellowi sympatii całej trójki. Ponadto Kurell jest także sprzymierzony z okrutnikiem i mordercą Erythnulem.

Inni bracia w panteonie to podróżnicy Celestian i Fharlanghn. Ten pierwszy wędruje po przestworzach i Astralu, natomiast ten drugi wędruje po ziemi, świecie Oerth. Pośród bóstw jest także bard i łotrzyk Olidammara oraz wyniesiony przez niego ku boskości heros Kuroth, mistrzowski złodziej. Pholtus bóg światła i porządku, nie przepadający za bóstwami wiatrów. Jest także jedynym oficjalnie wyznawanym bóstwem w Teokracji Pale. Skrybą i uczonym panteonu jest Delleb. Jego przyjaciółka Lirr jest poetką zasiadającą śród olimpijskich bogów. Wyniósł on także ku boskości heroskę Daern od fortyfikacji obronnych.

Imię Tytuł Symbol Boska kraina Boska ranga Charakter Dziedzina
Atroa Przynosząca Wiosnę, Smutna Dziewica, Heroldka Burz, Córa Wiatru, Wstydliwa, Pierwsza Siostra, Dostawczyni serce z powietrznym reliefem w środku, drzewo kary obwieszone dojrzałymi, czerwonymi owocami Ziemie Bestii/ Bruks/ Gaj Nieustannej Wiosny pomniejsza bogini neutralny dobry wiosna, wiatr wschodni, odnowa
Bleredd Żelazny muł żelazny muł Bytopia/ Złote Wzgórza pomniejsze bóstwo neutralny metal, kopalnie, kowale
Celestian Odległy Wędrowiec, Gwiezdny Wędrowiec czarny krąg z umiejscowionymi siedmioma gwiazdami Plan Astralny (wędrowny) pośrednie bóstwo neutralny (neutralny dobry) gwiazdy, kosmos, wędrowcy
Cyndor Strażnik Nieskończoności, Mędrzec Wieków, Nieograniczony zaokrąglona klepsydra, leżąca na boku Mechanus/ Ścieżka Czasu pomniejsze bóstwo praworządny neutralny czas, nieskończoność, kontinuum
Daern Niezachwiana tarcza zwisająca z popiersia Pierwszy Plan Materialny/ Przestrzeń Szara/ Oerth (Flanaess) heros praworządny neutralny obrony, fortyfikacje
Delleb Uczony, Skryba, Bóg Uczonych, Boski Mędrzec, Dobry Uczony pióro feniksa lub otwarta księga Celestia/ Solania/ Wielka Biblioteka Pomniejsze bóstwo praworządny dobry rozsądek, intelekt, nauka
Erythnul Wielość czerwona kropla krwi lub bestialska maska przedstawiająca zmienne oblicze Erythnula Pandemonium/ Kokytus/ Cytadela Rzezi pośrednie bóstwo chaotyczny zły (chaotyczne neutralne tendencje) mord, nienawiść, ohydność, panika, złość, zazdrość
Fharlanghn Mieszkaniec Horyzontu szary dysk z wyrytą linią symbolizującą horyzont, zwieńczoną odwróconym półksiężycem Pierwszy Plan Materialny/ Przestrzeń Szara/ Oerth (Flanaess) pośrednie bóstwo neutralny / neutralny dobry horyzont, odległości, podróże, drogi
Heironeous Arcypaladyn, Niezwyciężony, Mężny Rycerz zaciśnięta pięść trzymająca srebrną błyskawicę Celestia/ Venya/ Pola Chwały Pośrednie bóstwo praworządny dobry rycerskość, sprawiedliwość, honor, wojna, męstwo, odwaga
Hextor Wybraniec Zła, Zwiastun Piekła, Bicz Bitwy, Bitewna Plaga pięść trzymająca sześć czerwonych strzał Acheron/ Avalas/ Biczowisko pośrednie bóstwo praworządny zły wojna, niezgoda, masakry, konflikt, użyteczność, tyrania
Johydee Ukryta Cesarzowa stylizowana maska z onyksu Pierwszy Plan Materialny/ Przestrzeń Szara/ Oerth (Flanaess) heros neutralny dobry zwodzenie, szpiegostwo, ochrona
Kurell Zawzięta Ręka, Pogardzane Serce, Mściwy Szelma Zielonooki Bóg, Mściciel, Czarny Wilk z Północy, Ten, Który Musi Posiadać, Pan Złodziei Limbo/ Dom Zamków
Pandemonium/ Pandesmos/ Dom Zawziętej Ręki
pomniejsze bóstwo chaotyczny neutralny zazdrość, odwet, kradzież
Kuroth Mistrzowski Złodziej złota moneta z grawerunkiem klucza lub pióra Pierwszy Plan Materialny/ Przestrzeń Szara/ Oerth (Flanaess) heros chaotyczny neutralny kradzież, poszukiwanie skarbów
Lirr Pani Poetka, Opiekunka Tradycji ilustrowana książka Arborea/ Olimp/ Polikeptolon pomniejsze bóstwo chaotyczny dobry poezja, proza, literatura, sztuka
Merikka Pani Kalendarza kosz nasion i długi zwój z listą zadań Pierwszy Plan Materialny/ Przestrzeń Szara/ Oerth (Flanaess) półbogini praworządny dobry hodowla, agrokultura, dom
Olidammara Śmiejący się Łotr, Roześmiany Łotr, Roześmiany Bóg uśmiechnięta maska Ysgard/ Ysgard/ Melina Olidammary Pośrednie bóstwo chaotyczny neutralny muzyka, zabawa, wino, humor, łotrzykowie, sztuczki
Pholtus Pholtus od Oślepiającego Światła księżyc w pełni (Luna), częściowo zasłonięty przez mniejszy półksiężyc (Celene) Mechanus/ Ścieżka Prawa pośrednie bóstwo praworządny dobry (praworządny neutralny) światło, decyzje, prawo, porządek, nieelastyczność, księżyce
Procan Władca Burzy, Żeglarz Morza i Niebios złoty lub koralowy trójząb unoszący się nad spiętrzoną falą lub przebijający ją Limbo/ Skraj Morza pośrednie bóstwo chaotyczny neutralny morze, morskie życie, sól, morska pogoda, nawigacja
Rudd Przynosząca Szczęście, Pani Szczęście, Śmiejąca Bogini strzała w środku tarczy Ysgard/ Ysgard/ Dom z Kart półbogini chaotyczny neutralny (Chaotyczny dobry) szansa, szczęście, zdolności
Sol
(Pelor)
Ojciec Słońce, Słoneczny Bóg, Pan Słońca, Lśniący słoneczna twarz Elizjum/ Amoria/ Błogosławieństwo Światła większe bóstwo neutralny dobry leczenie, siła, słońce, światło
Sotillion Letnia Królowa, Królowa Beztroski całkowicie pomarańczowy uskrzydlony tygrys Ysgard/ Ysgard/ Zielone Pola
Arborea/ Olimp/ Arvandor (Dziadek Dąb)
pomniejsze bóstwo chaotyczny dobry (chaotyczny neutralny) beztroska, lato, południowy wiatr, wygoda
Sroga Alia Ochronna Matka, Matka Wojny twarz oeridyjskiej kobiety Celestia/ Mertion/ Empirea półbogini praworządny neutralny oeridyjska kultura, prawo, macierzyństwo
Stratis nieznany nieznany Ysgard/ nieznane (dawniej); brak (obecnie) martwy neutralny wojna
Telchur Lodowy Brat, Ojciec Mróz, Człowiek Lodu, Pan Odmrożenia, Wędrowiec Pustkowi, Władca Północnego Wiatru bezlistne drzewo na polu śniegu Pandemonium/ Pandesmos/ Soplowy Pałac pomniejsze bóstwo chaotyczny neutralny północny wiatr, zimno, zima
Velnius Deszczowy Całun, Prastara Bryza ptak siedzący na chmurze Elizjum/ Eronia/ wędrowny pomniejsze bóstwo neutralny (neutralny dobry) niebo, pogoda
Zilchus Wielki Gildiomistrz, Liczący Grosiwo dwie dłonie ściskające worek złota Zewnętrze/ Wieczny Targ pośrednie bóstwo praworządny neutralny moc, prestiż, pieniądz, interesy, wpływy
Advertisement