Sferopedia
Advertisement

Symbol Io, Dziewięciokrotnego Smoka

Bogowie łuskowatych (ang. Gods of the scaly folk) to luźny termin obejmujący bóstwa łuskowatych istot takich jak przede wszystkim smoki jak i pomniejsze kuo-toa, yuan-ti, nagi, couatle, wprowadzony w Monster Mythology (1992). Wyłaniany jest z niego często niezależnie panteon smoczy (ang. draconic pantheon), opisany najpierw w podręczniku źródłowym Zapomnianych Krain Draconomicon (1990), a następnie w ogólnym do 3 edycji D&D Draconomicon: The Book of Dragons (2003).

Opis ogólny[]

Bogowie jaszczurzych i wodno-lądowych stworzeń ze światów obejmują potężną grupę centralną, która, wedle mitu, odstaje od reszty stworzenia. Bóstwa te są postrzegane od starożytnych po wieczyste, prastare potęgi. Nie są kojarzone z żadnymi bogami innych ras, nie tworzą światów ani ich też zbytnio nie zmieniają; najzwyczajniej istnieją same z siebie. Czyni to ich nieco bardziej zdystansowanymi od ich zimnokrwistych wyznawców niż większość bogów i zazwyczaj powoli reagują na zmiany, nawet przez dekady czy stulecia. Jedną z konsekwencji tego jest to, iż ich rasy często są w stanie powolnego, lecz bezlitosnego zaniku, z kuo-toa jako doskonałym przykładem.

Bóstwa te są zazwyczaj poważane jako byty o wielkiej mądrości, szczególnie w ich wiedzy o bardzo prastarej i zakopanej magii. Często są szalenie magiczne w swoich własnych naturach, lecz kryją swoje tajemnice i pozostają w milczeniu.

Ta rdzenna grupa zawiera przede wszystkim cztery bóstwa tworzące dwie pary. Merrshaulk, bóg yuan-ti, oraz Blibdoolpoolp, kuo-toańska bogini, są oboje bogami dogorywających ras, którzy są dość bezczynni i obojętni. Merrshaulk jest oderwany do stanu głębokiej hibernacji, rzadko budząc się by kłopotać sprawami Planu Materialnego, podczas gdy kuo-toańska bogini okrywa się w jej odosobnionej krainy, nienawidząc wszystkiego poza nią.

Druga para jest intrygująca, ponieważ dwójka bóstw jest wieloaspektowymi bogami. Io, Dziewięciokrotny Smok, zawiera w sobie wszystkie charaktery i jest postrzegany przez smoki jako wielki stwórca wszelkich rzeczy, włączając w to je same. Smoki są bardzo drażliwe na tym punkcie. Tak jak śmiertelne smoki uważają, iż wynalazły i zaprojektowały niemal wszystkich i wszystko o jakiejkolwiek wartości czy znaczeniu, toteż utrzymują iż Io stworzył wszystko w wieloświecie i otrzymali następnie łaskę zezwolenia "mniej istotnym bytom" (pozostałym większym bogom) pogrywać i modyfikować jego stworzeniem. Ze smokami nie powinno się dyskutować na ten temat.

Shekinester, królowa nag, jest trójaspektową boginią o aspekcie praworządnym dobrym, chaotycznym złym oraz czystej neutralności. Objawia się jako dziewica, starucha oraz dojrzała kobieta. Pozwijana pośród korytarzy jej Dworu Światła, królowa nag jest ucieleśnieniem praktycznej mądrości i wielkim mądrym wężem jak sam Io.

Symbol Chronepsisa

Jazirian, bóg couatli, także jest spokrewniony z tą centralną grupą, choć couatle myślą o nim w bardzo subtelnych pojęciach jako ideale archetypu, który istnieje w innych, mniej idealnych, formach Węża Świata; jest to wariacja tego samego motywu, których reprezentują Io oraz Shekinester: motyw wielości bytu. Takoż ci prastarzy jaszczurzy bogowie mają złożoność dorównującą ich wielkiemu wiekowi oraz mądrości. Inne bóstwo czasem wspominane przy nich jest pojedyncze: Chronepsis, Smok Śmierci, przewodniczący poprzez czas, los i wieczne prawo. Chronepsis nigdy nie przemawia ani się porozumiewa, a jeśli zna kres wszelkich rzeczy, nie zdradza go. Ten milczący bóg jest postrzegany w smoczych mitach jako powtórnie obejmujący się, co odzwierciedla perfekcyjnie zbalansowane przedłużenie bytu Io na światy. Tak jak Io stał się wszystkimi rzeczami, tak Chronepsis ściąga wszystko z powrotem ku sobie. Czasem, trafnie, ta dwójka postrzegana jest jako bracia i reprezentowana razem w prawdziwie złożonym symbolu mającym w centrum obrazu dziewięciogłowego smoka o rozwidlającym się dziewięciokrotnie ogonie, z każdą głową połykającą ogon.

Symbol Aasterinian

Zarówno Io i Shekinester mają służebne bóstwa, błędne dzieci przeciwnych płci, które są żartobliwe, niesforne, a czasem pozwalając śmiertelnikom zajrzeć do sekretów, których uważnie strzegą ich rodzice. Córka Io, Aasterinian jest chaotyczna, kapryśna, żartobliwa i roześmiana i nie ma w niej żadnego bagażu potężnego ojca. Służy Io jako posłaniec, lecz niezbyt rzetelny i łatwo rozpraszany od jakichkolwiek zadań jej on przydziela. W micie, nie ma ona matki i zrodziła się bezpośrednio z bytu Io w wysoce złożony sposób związany z wieloma przemyśleniami i symbolicznymi zadumami przez Dziewięciokrotnego ojca; ta mitologia jest bardzo plącząca i istnieje jedynie w częściowych formach pośród smoków (które i tak nie mówią o niej zbyt wiele) i od świata do świata pozostaje niespójna.

Syn Shekinester, Parrafaire, jest w ten sam sposób istotą jasnego ducha. Jest także oszustem, lecz o wiele bardziej troskliwym i mądrzejszym niż młoda smocza bogini. Parrafaire jest strażnikiem tajemnic i ukrytej wiedzy, obrońcą jak jego matka, lecz te tajemnice nie są jego własnej istoty tak jak jego matki. Wciąż jest bliższy swoją naturą rodzicielce niż Aasterinian, a także ma rodzica swojej płci, zazwyczaj Jaziriana w mitologii nag, pomimo hermafrodytycznej natury couatli (co nie jest odzwierciedlone w mitologii nag, gdyż nagi postrzegają Jaziriana w jego męskim aspekcie).

Zarówno Aasterinian jak i Parrafaire są chaotyczni neutralni z natury, jednakże pomimo ich lekkości i beztroski spotkania z nimi mogą byc niebezpieczne. W istocie, ze wszystkich potężnych jaszczurzych bogów, żaden nie ma dobrego charakteru. Prastarzy bogowie, Blibdoolpoolp oraz Merrshaulk, są źli podczas gdy mają poli-charaktery. Żaden z nich nie uważa cnót dobra jako godnych szczególnego szacunku ani też jako jakiekolwiek cele. Są bardzo pogardzane albo częścią większej równowagi natury.

Dzieci Io[]

Symbol Bahamuta

Symbol Tiamat

Symbol Faluzura

Poza Aasterinianem, Ino spłodził szereg smoczych półbogów pośród światów. Wiele lokalnych panteonów ma takich półbogów, od sił żywiołów (białe jak i czerwone smoki półbogowie są powszechni), od magii (złote/srebrne smocze półbóstwa), oszuści (rzadkie, od kiedy Aasterinian często przejmuje tę rolę, lecz chaotyczni dobrzy półbogowie są obecni w niektórych panteonach) i podobne. Żaden z tych półbogów nie posiada kapłanów czy szamanów i nie ma ich też żaden ze smoczych bóstw; Io wzmocnił swoje kreacje z taką fizyczną potęgą i magiczną naturą, że nie widzi żadnego miejsca dla klerów.

Ci pomniejsi półbogowie nie są żadną kwestią dla nas jako archetypiczni bogowie, lecz trójka innych dzieci Dziewięciokrotnego Smoka, wszystkie zrodzone z jego własnej istoty, są dostatecznie ważne by je rozpatrzeć. Bahamut, chwalebny i olśniewający platynowy smok, jest panem złotych i srebrnych smoków oraz potężnym wzorem cnót praworządnego dobra. Ma w sobie nieco ze zdystansowania swojego ojca i nie pali się do bezpośredniego zaangażowania w Plan Materialny, lecz w przeciwieństwie do Io jest czujny i wspiera swoich wyznawców. Bahamut ma nawet garść ludzkich i nieludzkich wyznawców na niektórych światach, a w ludzkich mitach często przejmuje specjalne czuwanie nad paladynami o wyjątkowej szlachetności.

Tiamat, jego praworządna zła siostra, jest zupełnie inną istotą. Stanowi ucieleśnienie najbardziej zorganizowanego i potężnego zła w Io, odzwierciedlając Bahamuta, który jest niemal perfekcyjnym urzeczywistnieniem najwyższej dobroci Io. Tiamat objęła rezydencję w Piekłach i zadowala się tamtejszym życiem o ile ta bestia może się czymś cieszyć; puszy się dumnie ogłaszając się stwórczynią wszystkich złych smoków. Często postrzegana jakoby zamieszkiwała przez długi okres Plan Materialny, a jej spędzony tamże czas jest oznaczony rolą profanatorki (acz także jako istoty potężnej magicznie i często o urodzajnym aspekcie z racji na jej płodną naturę). Po tym czasie, wycofała się do Piekieł, a wiele ras ma mit opowiadający o jej wygnaniu. Jednakże odmienne mity traktują o innych bogach odpowiedzialnych za to wygnanie. Bahamut w asyście boga nieba/słońca skazuje na wygnanie Tiamat, lecz jest to przeważnie inny bóg w zależności od świata.

Faluzure, Smok Nocy, na pewne sposoby jest najgroźniejszym i złowieszczym z wielkich pomiotów Io. Grobowo piękny w swoich idealnie czarnych i głębokich granatowych łusek, dorodny smok cieni oraz iluzji jest olśniewającym, zdolnym mistrzem maskowania, który utrzymuje swoich własnych doradców i nie podziela lekkomyślności Tiamat. Faluzure ma złożony magiczny metabolizm, gdyż jego własne piękno i doskonałość wymagają nieustannego napływu śmierci dla ich podtrzymania,, podczas gdy powłoki zabijanych przez niego stworzeń stają się nieumarłymi w smoczej świcie. Bardziej niż jakikolwiek inny smoczy bóg, Faluzure blisko zaangażowany w sprawy innych ras - zakładając, że mają życia i dusze dla wykradnięcia dla jego własnego wyżywienia.

Faluzure jest ewolującym złem, złem opracowującym coraz większe moce związane z nieśmiercią (wysysanie energii, rozkładająca choroba i tym podobne), złem którego siła życiowa jest całkowicie zależna od śmierci pozostałych. Jest wiele opowieści opowiadanych przez mędrców na temat wzajemnego wpływu sił życiowych oraz wytrzymałości bogów i śmiertelników, lecz żadna z nich tak pełna grozy jak wysysanie światów i dusz przez Faluzura. Io urodził prawdziwie przerażającemu pięknu w lśniącym i wiecznie szczerzącym się Smoku Nocy.

Pomniejsi Bogowie[]

Awatar Semuanya

Pozostali jaszczurzy i wodno-lądowi bogowie nie są potężną grupą. Przeważnie podzielają obojętność, niezaangażowanie bądź pozostają w stanie nieubłaganego spadku ich siły istnienia. Takoż, Semuanya, bóg jaszczuroludzi, jest powściągliwym, zimnym i nieczułym stworzeniem, którego jedynym celem jest jego własne przetrwanie, a ten niemal nic nieznaczący stan bycia jest z pewnością odpowiedzialny za wymieranie rasy jaszczuroludzi. Tak jak potężni tanar'ri zinfiltrowali inne panteony, tak władca tanar'ri uzyskał wpływu pośród Jaszczurzych Królów dominujących tak wiele tych społeczeństw jaszczuroludzi, które oparły się zmieceniu z powierzchni ziemi przez inne rasy. Miodny język kłamstwa Sess'inneka oraz zjadliwa siła i potęga zatruwa wielu prostych jaszczoroludzi postrzegających jedynie słabość w starych ścieżkach szamanów Semuanyi. Sess'innek posiada swoich własnych szamanów, świadków dramatycznego wzrostu tej potęgi przez tysiąclecia. Jeśli jedynym celem Semuanyi pozostanie przetrwanie, jest to cel wymierający z jego własnej bezsensowności.

Podobnież, Laogzed od troglodytów i Ramenos, dziwaczny żabi bóg bullywugów, są bogami trwającymi dla samego trwania. A ich egzystencje są w istocie mierne. Laogzed jest po prostu wielkim, ociężałym jaszczurem pożerającym wszystko co wpadnie do jego śliniącej się paszczy, by wyżywić śmierdzące cielsko, które ją niesie. Ramenos hibernuje przez większość czasu, rzadko nawet poświęcając uwagę swojemu własnemu losowi; niegdyś aktywne i silne, nędzne bóstwo jest czysto w procesie samowymarcia.

Trafnie, bogom tym nie jest przypisane niemal żadna ścieżka kreatywnych mocy. Semuanya jest jedynym wyjątkiem, bóg który stworzył jaszczuroludzi, lecz jego kreacja jest wadliwa przez wygląd chaotycznych złych Jaszczurzych Królów, którzy nie byli jego dziełem. Równie dobrze to Sess'inek mógł magicznie przemienić przeciętnych czy zaawansowanych jaszczuroludzi w pierwszych Jaszczurzych Królów, gdyż wiele wczesnych opowieści i legend, które pozostałe rasy miały na temat jaszczuroludzi w najwcześniejszych czasach, nie mówią nic o potężnych i dominujących Królach, toteż ich pochodzenie może być dość niedawne. Jeśli Laogzed czy Ramenos stworzyli swoje wasalne rasy, wtedy troglodyci i bullywugi nie mają żadnych mitów na ten temat. Mają jedynie najbardziej prymitywne mity stworzenia w dowolnym wydarzeniu, a w obu przypadkach całkowicie ignorują wszystko spoza ich własnego, ograniczonego środowiska i życia.

Bogowie smoków[]

Imię Ranga Tytuł Symbol Boska kraina Charakter Dziedzina
Aasterinian pomniejsze bóstwo Posłaniec Io szczerzący się smok Ysgard/Nidavellir chaotyczny neutralny inwencja, przyjemność
Astilabor pomniejsze bóstwo Pobieraczka, Gromadzicielka dwunastościenny klejnot Zewnętrze neutralny pobieranie, status, bogactwo
Bahamut pomniejsze bóstwo Platynowy Smok, Król Dobrych Smoków, Władca Północnego Wiatru gwiazda ponad mleczną mgławicą Celestia/Merkuria/Pałac Bahamuta praworządny dobry dobre smoki, mądrość
Chronepsis pośrednie bóstwo Cichy, Obserwator niezmróżone smocze oko Zewnętrze/Mauzoleum Chronepsisa neutralny przeznaczenie, śmierć, sąd
Faluzure pomniejsze bóstwo Nocny Smok smocza czaszka Carceri/Minetys/Mauzoleum Bólu neutralny zły nieumarli, rozkład
Garyx pomniejsze słowo Władca Ognia, Wszechniszczyciel, Czyściciel Światów gadzie oko nałożone w ogień Pandemonium chaotyczny zły ogień, zniszczenie, odnowa
Hlal pomniejsze słowo Błazen, Ścigany, Strażnik Opowieści pojedynczy płomień bądź otwarta księga Arborea chaotyczny dobry humor, opowiadanie, inspiracja
Io większe bóstwo Dziewięciokrotny Smok, Harmonijny Smok, Pochłaniacz Cieni, Stwórca Smoczego Rodzaju, Wielkie Koło Wieczności wielobarwny metalowy dysk nieznane neutralny stworzenie
Kereska większe bóstwo Cudotwórca, Światło Magii pięcioramienna gwiazda o wydłużonych dwóch dolnych ramionach Limbo chaotyczny neutralny magia
Lendys pomniejsze bóstwo Szala Sprawiedliwości, Balansujący, Ważący Życia miecz stojący na sztychu Mechanus praworządny neutralny równowaga, sprawiedliwość
Null większe bóstwo Żmij Śmierci, Grabieżca, Smok Nocy, Stróż Zagubionych krąg podzielony po przekątnej na białe i czarne półokręgi Gehenna; Carceri/Minetys/Mauzoleum Bólu; Zewnętrze/Mauzoleum Chronepsisa praworządny neutralny/praworządny zły śmierć, zmarli, wysysanie energii, fatalizm, nekromancja
Sardior pośrednie bóstwo Bóg Smoków, Rubinowy Smok, Władca Klejnotowych Smoków rubin o wewnętrznej poświacie Plan Materialny neutralny neutralne smoki, noc, psionika, tajemnice
Tamara pomniejsze bóstwo Jej Benewolencja, Jej Łaskawość siedmioramienna gwiazda na czarnym tle Elizjum neutralny dobry życie, światło, łaska
Task większe bóstwo Biorący i Zatrzymujący, Wyrywacz stos pięciu monet Pandemonium chaotyczny zły chciwość, egoizm
Tiamat pomniejsze bóstwo Chromatyczny Smok, Stwórca Złego Rodzaju Smoków pięciogłowy smok Baator/Avernus/Gniazdo Tiamat praworządny zły złe smoki
Zorquan większe bóstwo Wielki, Największy Żmij czarny okrąg nałożony na większy, współśrodkowy okrąg Plan Materialny neutralny smoczy rodzaj

Boskie krainy[]

Związki[]

Źródła[]

  • Collins, Andy, Skip Williams, and James Wyatt. Draconomicon (Wizards of the Coast, 2003).
  • Conforti, Steven, ed. Living Greyhawk Official Listing of Deities for Use in the Campaign, version 2.0. Renton, WA: Wizards of the Coast, 2005. Available online:[1]
  • Grubb, Jeff. A Player's Primer to the Outlands. Lake Geneva, WI: TSR, 1995.
  • Kestrel, Gwendolyn FM, Jennifer Clarke Wilkes, and Kolja Raven Liquette. Races of the Dragon. *Renton, WA: Wizards of the Coast, 2006.
  • McComb, Colin. On Hallowed Ground. Lake Geneva, WI: TSR, 1996.
  • Redman, Rich, and James Wyatt. Defenders of the Faith (Wizards of the Coast, 2000).
  • Sargent, Carl. Monster Mythology (TSR, 1992).


Panteon smoczy
Aasterinian | Astilabor | Bahamut | Chronepsis | Faluzure | Garyx | Hlal | Io | Lendys | Sardior | Tamara | Tiamat
Advertisement