Półplany

Półplan lub demisfera (ang. Demiplane) to pomniejszy plan. Większość z nich jest sztucznie stworzona, powszechnie przez półbogów i potężnych czarodziei czy psionów. Naturalnie powstające półplany są czymś rzadkim, większość półplanów jest właściwie fragmentami innych planów, które w jakiś sposób oderwały się od rodzinnego planu. Często są konstruowane w sposób by przypominać Plan Materialny, choć niektóre - głównie tworzone przez nie-ludzi - są dość obce. Podczas gdy plan jest nieograniczoną rzeczywistością, półplan ma określone granice.

Naprężenia i napięcie powstałe pomiędzy granicami planarnymi zmieniają się i dryfują w eterycznym medium - zgodnie z siwobrodymi. Eksperci ci utrzymują, iż to planarne napięcie czasem tworzy wielkie globy solidnego eteru. Kiedy dostateczna ilość tego materiału się zakumuluje, solidny eter wydobywa się z tkaniny Głębi, formując półplan kiedy to protomateria osiągnie stabilny stan. Powszechnie większe półplany takie jak Półplan Cienia czy Czasu powstały w ten sposób. Półplany mogą także powstać jako efekt działania mocy, tak jak i w wyniku działań potężnych czaromiotów tworzących swoje własne kieszonkowe wymiary.

Półplany bywają nazywane sferami kieszonkowymi (ang. pocket planes), zwłaszcza jeśli służą jako schronienie, skarbiec. Jako, iż półplany z reguły są tworami dryfującymi w Głębokim Eterze, nazywane są także poetycko wyspami we mgle. Z nazewnictwem "półplan" należy być ostrożnym odnośnie podobnych obiektów znajdujących się poza Planem Eterycznym. W eterycznej mgle każdy półplan można zauważyć z daleka, w postaci zasłony mglistego koloru, lecz jego obraz z zewnątrz jest wyjątkowo zniekształcony. Czasem półplan nie jest otoczony zasłoną Bliskiego Eteru i obieżysfer może wpaść do niego z zaskoczenia.

Znane półplany[edytuj | edytuj kod]

Lista znanych z nazwy i istnienia półplanów w kolejności alfabetycznej:

Bezimienne półplany[edytuj | edytuj kod]

Źródła[edytuj | edytuj kod]

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.