Sferopedia
Advertisement
Demences multiples

Półplany

Półplan lub demisfera (ang. Demiplane) to pomniejszy plan. Większość z nich jest sztucznie stworzona, powszechnie przez półbogów i potężnych czarodziejów czy psionów. Naturalnie powstające półplany są czymś rzadkim, większość półplanów jest właściwie fragmentami innych planów, które w jakiś sposób oderwały się od rodzinnego planu. Często są konstruowane w sposób by przypominać Plan Materialny, choć niektóre - głównie tworzone przez nie-ludzi - są dość obce. Podczas gdy plan jest nieograniczoną rzeczywistością, półplan ma określone granice.

Naprężenia i napięcie powstałe pomiędzy granicami planarnymi zmieniają się i dryfują w eterycznym medium - zgodnie z siwobrodymi. Eksperci ci utrzymują, iż to planarne napięcie czasem tworzy wielkie globy solidnego eteru. Kiedy dostateczna ilość tego materiału się zakumuluje, solidny eter wydobywa się z tkaniny Głębi, formując półplan kiedy to protomateria osiągnie stabilny stan. Powszechnie większe półplany takie jak Półplan Cienia czy Czasu powstały w ten sposób. Półplany mogą także powstać jako efekt działania mocy, tak jak i w wyniku działań potężnych czaromiotów tworzących swoje własne kieszonkowe wymiary.

Półplany bywają nazywane sferami kieszonkowymi (ang. pocket planes), zwłaszcza jeśli służą jako schronienie, skarbiec. Jako, iż półplany z reguły są tworami dryfującymi w Głębokim Eterze, nazywane są także poetycko wyspami we mgle. Z nazewnictwem "półplan" należy być ostrożnym odnośnie podobnych obiektów znajdujących się poza Planem Eterycznym. W eterycznej mgle każdy półplan można zauważyć z daleka, w postaci zasłony mglistego koloru, lecz jego obraz z zewnątrz jest wyjątkowo zniekształcony. Czasem półplan nie jest otoczony zasłoną Bliskiego Eteru i obieżysfer może wpaść do niego z zaskoczenia.

Znane półplany[]

Lista znanych z nazwy i istnienia półplanów w kolejności alfabetycznej:

 • Centrum - Zwane też pełniej Pawilonem Centrum, neutralne miejsce spotkań bóstw panteonu faeruńskiego.
 • Cytadela Regulacji - Planarna siedziba organizacji znanej jako Regulatorzy, jest stałym domem prastarego drzewca, który przyrósł tu i pamięta początki założenia grupy.
 • Czarna Otchłań - Tajemniczy półplan o nieznanej funkcji.
 • Czasopustka
 • Dolnogłębia
 • Dom Nadziei
 • Domek z Kart
 • Domeny Grozy - Zwane również Ravenloftem lub Półplanem Grozy, jest grupa półplanów będąca miejscami rodem z horroru, rządzone przez potężne byty pierwotnego zła. Miejsce settingu Ravenloft.
 • Domeny Zachwytu - Grupa półplanów władana przez arcybaśniowców, związana z Faerie, planem baśni.
 • Dwór Gwiazd - Półplan będący siedzibą władczyni eladrinów Morwel.
 • Grobowiec Thaaludów - Półplan-skarbiec, strzeżony przez grobowniki i starożytnego demilicza zwanego strażnikiem Thaal.
 • Grodd - Półplan powiązany z Planem Cieni.
 • Gwiezdna Głębia
 • Iglica Chaosu - Wędrujący półplan, przejmujący cechy planu, na którym aktualnie się znajduje.
 • Inphirblau - Półplan wypełniony całkowicie wielkim miastem, zamieszkanym przez tajemnicze, humanoidalne phirblasy.
 • Karczma Węża Świata - tajemnicza gospoda która istnieje zarazem wszędzie i nigdzie.
 • Kraina Podziemi - Surrealistyczny półplan wzorowany na świecie Alicji w Krainie Czarów.
 • Kraina Nieśmiertelnych - Domena Ośmiu Nieśmiertelnych, bóstw panteonu chińskiego.
 • Kraina Setki i Trzynastu
 • Krawędź Horyzontu
 • Labirynty - więzienne półplany Pani Bólu.
 • Mechaniczna Nisza - Dom szalonego, niewidomego baernalotha Harisheka ap Thulkesha, Ślepego Zegarmistrza, i jego koszmarnych tworów.
 • Mozół - Miasto wyrwane z Planu Materialnego przez Orkusa, będące obecnie siedliskiem nieumarłych sług demilicza Acereraka, które opuścił.
 • Neth - Żyjący, protoplazmatyczny półplan, obdarzony dziecięcą ciekawością.
 • Nocna Kraina - Opanowany przez nieumarłych wypaczony fragment Sildëyuiru.
 • Obserwatorium - Olbrzymi torus z mechaniczną sferą w środku, przemierzający i badający Wieloświat.
 • Ogrody Rozkładu
 • Oksyrhynchos
 • Pozór - Półplan stworzony i utrzymywany dzięki woli Mhagane, samotniczej grupy czarodziejów.
 • Półplan Brudów - Półplan złożony z zanieczyszczeń odrzuconych z Planu Żywiołu Wody.
 • Półplan Czasu - Miejsce pełne burz i dziwnych temporalnych efektów, czasem nazywane Planem Energii Temporalnej.
 • Półplan Ektoplazmy
 • Półplan Elektromagnetyzmu - Powoli zanikający półplan szalejących, elektrycznych burz, dołączony do Planu Pseudożywiołu Błyskawic.
 • Półplan Inwencji - Piramidowa kraina zamieszkana przez mechaniczne kreacje czarownika - wynalazcy Leonisa.
 • Posiadłość Fistandii
 • Powstająca Dziewięciościenna Wieża Widogasta
 • Półplan Koszmarów
 • Półplan Niebios - Stworzony przez merkantów półplan mający konkurować z Sigil do miana pępka świata.
 • Półplan Ostatniego Ratunku
 • Półplan Szklarni
 • Półplan Uwięzienia - Tajemniczy półplan, w którym zapieczętowane zostały szczątki najstraszliwszej Mocy Wieloświata.
 • Półplan Zmierzchu - Półplan rilmani.
 • Próżnia Chaosu
 • Przełyk Dalmosha - Przełyk demonicznej istoty zwanej Dalmoshem o Nieskończonych Paszczach.
 • Robaczysko - Morze wijących się robaków i nielicznych kieszonek powietrza.
 • Sfera Kieszonkowa
 • Sfery Harmonii - Grupa półplanów, stanowiących schronienie dla pieśniarzy harmonii, wyznawców smoczego boga Io.
 • Sfery Myśli - Półplan złożony z myśli i emocji półboga Zagyga.
 • Sildëyuir - Półplan gwiezdnych elfów, do którego można się dostać przez kamienne kręgi w Puszczy Yuir.
 • Skarb
 • Składane Sale Halasa
 • Wat Dagona - Półplan położony pomiędzy 88 a 89 warstwą Otchłani, będący symbolem sojuszu pomiędzy Dagonem a Demogorgonem.
 • Wenimats
 • Wężownica - Półplan zamieszkiwany przez kłębowiska wszelkich wężowych istot.
 • Wężowy Relikwiarz - Niewielki półplan, z którego działa upadły anioł Avamerin; tam też spoczywa głowa zabitego władcy demonów Sertrousa.
 • Wspaniała posiadłość Scanlana
 • Wyspa Małpy - Dżunglowa kraina pełna fantastycznych istot, stworzona przez półboga Zagyga.
 • Unia - Planarna metropolia, będąca kulturalnym skrzyżowaniem i centrum handlowym Wieloświata.
 • Zagubiona Cytadela Magii - Siedziba krynnskich bóstw magii.
 • Ziemia Niczyja

Bezimienne półplany[]

Źródła[]

 • Baldur's Gate 3
 • Candlekeep Mysteries
 • Elder Evils (2007)
 • Księga Planów
 • Podręcznik Przygód Epickich
 • Dragon Magazine #351
 • Dragon Magazine #353
 • Expedition to the Castle Greyhawk
 • Dungeon Magazine #123
 • Dungeon Magazine #144
 • Dungeon Magazine #150
 • Monster Manual V
 • http://archive.wizards.com/default.asp?x=dnd/psm/20030725a
 • The Deck of Many Things
 • The Wild Beyond the Witchlight
Advertisement