Sferopedia
Advertisement
The North Map

Mapa Północy

Savage Frontier

Mapa Dzikiego Pogranicza

Północ (ang. the North), znana także jako Dzika Północ (ang. the Savage North) i Dzika Rubież (ang. the Savage Frontier), jest dziką, nieposkromioną i niebezpieczną krainą znajdującą się na północ i wschód od Waterdeep. Prawdziwa definicja Północy zależy od definiującego - dla kupca z Calimportu, wszystko na północ od Tethyru, włączając w to całe Ziemie Centralne, jest Barbarzyńską Północą, podczas gdy dla tubylca Silverymoon, Północ zaczyna się poza murami tego rozsądnego miasta.

Północ jest krainą barbarzyńców i goblińskich plemion i oznaczona jest obmurowanymi miastami i prastarymi krasnoludzkimi trwałościami. Najwyższe góry w Faerunie, Grzbiet Świata, kształtują najwyższą granicę Północy. Większość jej lasów wciaż pozostaje dziewicza i nieskrępowana przez ludzkie siedlisko.

Jako taka, przyciąga zarówno podróżników jak i osadników. Podróżnicy poszukują wraków zaginionych królestw, opuszczonych krasnoludzkich twierdz i czarodziejskich wież. Osadnicy poszukują nowych ziem pod uprawę i nowych okazji. Tak jak w Zachodnich Ziemiach Centralnych, region oznaczony jest małymi twierdzami i osadami wycofanych awanturników i małych lordów. Niektóre, jak Głośna Woda i Leilon, rozrosły się pełnoprawnych miast, podczas gdy inne giną cicho, pozostawiając duchowe pamiątki przejścia ludzkości w swoich miejscach.

Geografia[]


Zapomniane Krainy Ten fragment dotyczy świata Zapomniane Krainy

W 3 edycji Wysoki Las jest odrębnym obszarem od Dzikiego Pogranicza, tak jak Silverymoon, które z okolicznymi obszarami noszą nazwę Srebrnych Marchii.

Źródła[]

  • 9213 Waterdeeep and the North
  • 9393 Volo's Guide to the North
  • 1142 The North - Guide to the Savage Frontier
Advertisement