Sferopedia
Advertisement
Sferopedia

Ostrzak

Uwaga! Ten artykuł jest częścią projektu tłumaczeń Planescape Campaign Setting!

Sferopedia jest wolną encyklopedią, lecz z dnia 22 marca 2008 r. staje się miejscem pracy nad projektem tłumaczeń PSCS z decyzji osób nad nim pracujących. Jest to element ułatwiający pracę nad tłumaczeniami, udostępniający materiały również tłumaczom spoza Sfer.

Ostrzaki

Ostrzaki są niebezpiecznymi mieszkańcami Niższego Planu, Acheron. Tak jak ich plan macierzysty wydają się zrobieni w większej części z metalu. Ostrzaki nie ufają obcym i są rzadko spotykani poza domowymi wspólnotami, lecz gdy je już opuszczają, szybko zaczynają budzić respekt i lęk.

Osobowość: Wielu ostrzaków jest niezmiernie ksenofobicznych. Ci, którzy podróżowali poza Acheron, często uczą się jak postępować z obcymi, ale pozostają podejrzliwi w stosunku do każdego, kto nie jest ostrzakiem. Ci, którzy nie opuścili swego planu macierzystego, są często wrodzy dla obcych i wystarczy odrobina stymulacji by ich sprowokować do agresji. W odróżnieniu do innych ras z Niższych Planów, społeczeństwo ostrzaków wpaja wszystkim członkom silne poczucie obowiązku i wspólnoty; w rezultacie, myślą najpierw o wspólnocie a w następnej kolejności o sobie. Pomimo tego, kiepsko pasują do społeczności składającej się z innych ras, a ich szacunek do wspólnoty nie obejmuje tychże. Ostrzaki są wyjątkowo zabobonni, a ich wierzenia są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Nie porzucą swych wierzeń, nawet jeśli zostaną przedstawione dowody sugerujące ich nieprawdziwość.

Opis fizyczny: Ostrzaki mają humanoidalny kształt, i mierzą ponad 190 cm wysokości, poza tym dzielą inne cechy z ludźmi. Najbardziej godna uwagi różnica to ta, że ostrzaki są pokryci łatami metalicznych kolców. Ich skóra także wygląda metalicznie, dając ostrzakom wygląd ożywionych konstruktów. Niektórzy uczeni spekulują odnośnie faktu, że ich początkowe walki ze smokami rdzy rozwinęły w ostrzakach niewrażliwość na rdzę i korozję, by przetrwać starcia ze swoimi wrogami. Ponadto, ich oczy, najczęściej niebieskie bądź purpurowe, świecą złowieszczym światłem ich biesiej natury, której przypisanie wielu z ich rasy jest trafną ewaluacją. Mało interesują się powierzchownym ubraniem, a wielu polega na swoim naturalnym pancerzu jako ochronie.

Relacje: Wewnątrz swojej własnej społeczności ostrzaki są bardzo blisko ze sobą związani, bez tej jedności nie byliby wstanie oprzeć się niebezpieczeństwom Ocanthusa. Jednakże, izolacja większości miast ostrzaków jest powodem instynktownego braku zaufania w stosunku do innych ras. Jako naturalni ksenofobowie, często mają trudności w kontaktach z innymi rasami, albo nawet z innymi społecznościami ostrzaków. Prawie nigdy nie uczą się by ufać całkowicie nie-ostrzakom, i zawsze będą ich ostrożnie obserwować, nawet swych kompanów, z którymi znają sie od dawna. Z powodu tej nieufności, inni ciężko zaprzyjaźniają się z ostrzakami, i z tego powodu są w stanie obrócić się przeciw nim. To po prostu wzmacnia w ostrzakach brak poczucia solidarności z innymi rasami.

Charakter: Większość ostrzaków podziela charakter ich praworządnie złego, macierzystego planu Acheron. Jednakże, niewielka część populacji jest praworządnie neutralna, i właśnie z tej grupy wywodzi się wielu poszukiwaczy przygód. Nawet praworządnie neutralni ostrzaki mogą mieć tendencje do zła, które wynikają z wychowania, utrudniającego przezwyciężenie tych ukierunkowań.

Ziemie: Ostrzaki można znaleźć w największym skupisku na Ocanthusie, czwartej warstwie Acheronu. Ich głównym miastem jest Zoronor, także zwany Miastem Cieni. Zoronor jest otoczone skorupą drzew zwaną Krwawym Lasem, który głównie chroni mieszkańców przed śmiercionośnym otoczeniem Ocanthusa. Inne miasta ostrzaków są nieudokumentowane, chociaż liczba napotkanych ostrzaków niewątpliwie wskazuje, że jest ich więcej. Plotka głosi, iż rasa nie wywodzi się z Acheronu, ale że w zamierzchłej przeszłości opuścili jakiś inny plan by przenieść się na Ocanthusa. Prawda w tej kwestii jest najpewniej stracona, a ostrzaki wydają się tym niezainteresowani.

Wierzenia: Kapłani są powszechni wśród ostrzaków, którzy jako całość wydają się religijnym ludem. Niektórzy kapłani poświęcają się Hextorowi, inni którzy wywodzą się z Zoronor wyznaje kult Krwawego Lasu, jako mniejsze bóstwo zwane Hriste, Szary Szepczący. Jednakże, głównie wyznają nieznane moce lub panteony, i nie będą o tym mówić o tych wierzeniach nikomu, nawet swym najbliższym kompanom. Ostrzaki, którzy znajdą się w Sigil będą najprawdopodobniej czuły pociąg do Łaskobójców, jednak ich ostra interpretacja sprawiedliwości odwołuje się jednocześnie do praworządnej natury, jak i mroczniejszych skłonności, lub też do Bractwa Porządku, jako że są zainteresowani pogonią za porządkiem. Kaosyci, Wolna Liga, lub inne chaotyczne frakcje nigdy nie wzbudzą w nich zainteresowania, jako że ostrzaki nie są w stanie pojąć braku szacunku do prawa. Niewielu potrafi zrozumieć Atar, ponieważ ich nauki nie idą w parze z silną religijną więzią w społeczności ostrzaków.

Języki: Ostrzaki mówią Planarnym Wspólnym i Piekielnym.

Imiona: Ostrzak dostaje imię przy narodzinach od swoich rodziców. Kiedy osiągną wiek dorosłości, wybierają przydomki uzupełniające ich imię i które odzwierciedlają ich umiejętności lub mają przerażać wrogów.

Męskie Imiona: Bladac, Cutaros, Glearan, Rajin, Shadi, Tarkai, Velassi

Żeńskie Imiona: Abalido, Ortoris, Higaria, Delara, Evensha, Jidika, Yolatis

Przydomki: Widmo Zagłady, Cichy Zabójca, Kroczący Wśród Cieni, Spijacz Śmierci

Poszukiwacze Przygód: Zazwyczaj występują dwa typy ostrzaków podróżujących przez plany. Pierwsza grupa jest stworzona z badaczy i handlarzy, którzy zostali wysłani przez ich społeczności by pozyskiwać wiedzę o innych planach i by przynieść dobra mogące pomóc ostrzakom przetrwać na Ocanthusie. Ostrzaki tego typu zazwyczaj okresowo powracają do swych wspólnot by dzielić się swoją wiedzą i zdobyczami wraz z swoim miastem. Druga grupa to wygnańcy ze społeczności ostrzaków, którzy próbują teraz zacząć nowe życie poza Acheronem. Wygnańcy zazwyczaj boją sie wracać na Ocanthusa, ponieważ ich dawni bracia mogą ich zaatakować. Z tego powodu, wygnańcy najczęściej ukrywają swój status by uniknąć odwetu.

Odgrywanie Ostrzaka: Ciemność wypływa z głębi twojego umysłu, co powoduje, że robisz rzeczy, które inni nie pochwalają. Musisz oprzeć się tym impulsom by przetrwać, aczkolwiek ulegnięcie jest o wiele łatwiejsze. To jest wina innych; ich nie-ostrzackie sposoby uczyniły cię słabszym. Oni są odpowiedzialni, nie ty. Zawsze patrz na plecy; nigdy nie wiesz kiedy twoi tak zwani przyjaciele obrócą się przeciw tobie.Cechy rasowe Ostrzaków:[]

 * Zręczność +2: Ostrzaki mają naturalną zwinność która czyni ich śmiercionośnymi wojownikami.
 * Średni humanoid
 * Podstawowa szybkość wynosi 9m
 * Widzenie w ciemności 18m
 * Mają premię do klasy pancerza w wysokości +4
 * Broń naturalna: Wszyscy ostrzacy posiadają automatycznie atak pazurami który zadaje 1k6+ (modyfikator siły) punktów tnących obrażeń.
 * Burza Ostrzy (Zn): Raz na dzień, ostrzak może wypuścić pociskopodobne części jego skóry w 4,5 metrowym stożku, zadając 2k6 punktów przeszywających obrażeń każdej istocie w obszarze. Rzut obronny na Refleks (ST 10 + premia z Budowy) zmniejsza obrażenia o połowę. Po tym ataku, naturalna premia z pancerza ostrzaka spada do +2 na 24 godziny.
 * Niewrażliwości (Zn): Ostrzak nie otrzymuje obrażeń od kwasu, i jest odporny na ataki rdzą pomimo ich metalicznej skóry.
 * Odporność na zimno i ogień 5.
 * Redukcja obrażeń 5/magia obuchowe.
 * Metalowa skóra: Niektóre czary oddziaływające na zbroję, takie jak rozgrzanie metalu, traktują ostrzaka jako noszącego pancerz, którego nie da się zdjąć. W dodatku, kolce na ciele uniemożliwiają noszenie średnich i ciężkich pancerzy.
 * Automatyczne języki : Piekielny, Planarny Wspólny, regionalny Acheronu. Języki Premiowe: Giganci, Gobliński, Orczy.
 * Plan macierzysty: Najczęściej Acheron
 * Ulubiona klasa: Wojownik
 * Dostosowanie poziomu: +1.