FANDOM


Mapa ordinal

Mapa z widocznym Ordialem

Multiversalring 1

Obraz 3D ukazujący położenie Ordialu

Ordinal to hipotetyczny plan porządkowy, istnieje tylko hipotetycznie. Powstał, aby zostały spełnione zasada trójki i zasada jedności kręgów.

Istnieje pogląd, że plan eteryczny łączy plany wewnętrzne z planem materialnym. Natomiast plan astralny łączy plan materialny z planami zewnętrznymi. Zgodnie z zasadą jedności kręgów, koło powinno zostać zamknięte poprzez połączenie planów zewnętrznych z planami wewnętrznymi. Dzięki dodaniu trzeciego planu-łącznika zostanie spełniona zasada trójki.

Ordial byłby wówczas planem, który rozkłada złożoną materię planów zewnętrznych na części pierwsze, niczym czysta siła Entropii (być może ta czczona przez Straż Zagłady), przez co wszystko wracałoby do surowej materii planów wewnętrznych, by zostać wykorzystane w stworzeniu raz jeszcze. Taki obraz kosmosu, wieloświata w postaci wielkiego cyklu, nieustannego ruchu i krążenia, jest bardzo charakterystyczny dla kultur, religii dharmicznych (wyznawcy panteonu hinduskiego) jak i wiar holistycznych (jak panteon indiański).

Zmiany w edycjachEdytuj

Koncepcja Ordialu odnosi się do drugiej edycji D&D kiedy to istniały jedynie dwa plany przechodnie, w trzeciej pojawił się za to Plan Cieni który razem z Eterem i Astralem tworzy trójkę (choć nie spełnia zasady położenia), wspomniano również Plan Duchów, zbliżony cechami chociaż mniej znany.

W kosmologii piątej edycji między planami zewnętrznymi i wewnętrznymi leży Chaos Żywiołów który doskonale spełnia opis ordialu.

ŹródłaEdytuj

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA o ile nie wspomniano inaczej.