Sferopedia
Advertisement
Bóstwo
Onatar
Tytuł(y) Wasal Ognia i Kuźni
Symbol skrzyżowany młot i szczypce, lub oktogram w czerwieni i pomarańczy, reprezentujący różne odcienie ognia
Plan Ojczysty
Ranga mocy
Charakter Neutralny dobry
Dziedziny wytwórstwo, broń, narzędzia, przedsiębiorczość, ogień, innowacje
Domeny Rzemiosło, Ogień, Dobro, Stworzenie, Metal, Zbrojnokuci
Ulubiona broń młot bojowy
Zwierzchnik

Symbol Onatara

Onatar.

Gromada Absolutu
Arawai | Aureon | Balinor | Boldrei | Dol Arrah | Dol Dorn | Kol Korran | Olladra | Onatar
Advertisement