Sferopedia
Advertisement
Stoneskin CLB

Kamienna skóra - przykład czaru ze szkoły "odrzucanie"

- Choć nie jest sprawą łatwą operować magią wywołującą uderzenie ognia czy zabijającą olbrzyma jednym słowem, to najwyższa forma sztuki maga spoczywa w miejscu gdzie magia oddziałuje z magią. By studiować szkołę odrzucania trzeba władać zaklęciami, które manipulują samą tkaniną tajemnej mocy.

Odrzucanie (ang. Abjuration) - szkoła magii, która skupia energię magiczną aby zapewnić ochronę. Ta może przyjmować różne formy w tym bariery, łagodzenie, neutralizacja, wypędzanie. Zarówno w odniesieniu do zjawisk fizycznych jak i efektów magicznych. Trzeba jednak pamiętać, że zaklęcia ze szkoły odrzucania nie mają funkcji naprawiania szkód, wyrządzonych przez inne siły lub czary.

Mag, specjalizujący się w szkole odrzucania, zwany jest mistrzem odrzucania lub odpychacz (ang. Abjurer lub Abjurist). Z powodu często defensywnej natury tych zaklęć, tak też i odpychacze mają tendencję do defensywnego typu myślenia. Stereotypowo są tchórzliwi, rozsądni, solidni lub ostrożni.

Kategoryzacja[]

Zaklęcia ze szkoły odrzucania można podzielić na trzy grupy:

  • Ochronne (protective) - czary te służą zapewnieniu ochrony przed fizycznymi bądź magicznymi funkcjami oddziaływania na cel. Ich najczęstszą wadą jest silnie limity, dotyczący głównie jednej osoby bądź z ograniczonym zasięgiem.
  • Rozpraszające (dispelling) - czary te służą eliminacji określonych efektów innych mocy bądź magii. Niektóre można praktykować rytualnie.
  • Odprawiające (dismissal) - czary te służą usunięciu niektórych stworzeń. Czy to w formie odprawienia czy w formie wygnania (banishment). Potencjalnie zaklęcia z tej grupy mogą być najpotężniejsze, jednakże oddziaływać mogą jedynie na konkretne typy stworzeń i to w odpowiednich warunkach. Przykładowo nie jest możliwe wygnanie baatezu będąc w Piekle.

Analiza[]

Posiadanie zaklęć odrzucania jest o tyle dobre, że daje znaczne możliwości uchronienia siebie (i swych towarzyszy) przed różnorakimi zagrożeniami. Z drugiej strony ma ona silną wadę. Bardzo niewielka ilość tych czarów, które mogłyby przysłużyć jako argument do neutralizacji nieprzyjaciół. Niemniej czaromiot, który wykorzystuje czary odrzucania, może pokazać swoją siłę będąc w towarzystwie. Będąc z wojownikiem może uczynić z niego niepokonalnego zbrojnego. W grupie z innymi czaromiotami może zapewnić im odpowiednią obronę, pozwalając im utrzymanie koncentracji.

Zaklęcia odrzucania też się stosuje, żeby zabezpieczać i chronić przedmioty i osoby wrażliwe przed zniszczeniem bądź uszkodzeniem. Uodpornienie listu na ogień czy osłonięcie dziecka to przykłady.

W settingach[]

Zapomniane Krainy[]

Zapomniane Krainy Ten fragment dotyczy świata Zapomniane Krainy 2 ed.

Netheryjczycy powszechnie stosowali silną magię odrzucenia tak bardzo, że stali się wyraźnie odporniejsi na moce psioniczne, które mają podobne efekty do zaklęć (np. urok).

Źródła[]

  • Complete Arcane
  • Forgotten Realms - Adventures
  • Podręczniki gracza
  • Arcane Age Netheril Empire of Magic
  • The Complete Wizard's Handbook
  • Player Options: Spells & Magic
  • D&D 4e Wizards Presents Races and Classes
Advertisement