Sferopedia
Advertisement
Undead PC's A by Steve Prescott

Grupa nieumarłych

Nieumarli (ang. Undead) to stworzenia stworzone z zwłok lub ewentualnie dusz ich właścicieli. Większość nieumarłych jest zła i posiada niewielki intelekt, a niemal wszystkie można uleczyć tylko przy pomocy energii negatywnej.

Nieśmierć[]

Liczne teorie istnieją na temat natury nieśmierci, a choć niektóre teorie konkurują czy są sprzeczne z innymi, to pozostałe wspierają się i pokrywają między sobą. Podczas gdy hipotezy te nie zgadzają się na temat pochodzenia nieżycia, większość z nich przynajmniej podkreśla, iż stan ten jest zazwyczaj spotykany na ciałach niedawno zmarłych stworzeń. Poniżej przedstawione są najszerzej akceptowane teorie na temat pochodzenia tej dolegliwości.

 • Okrucieństwo wzywające do nieżycia
 • Negatywna energia jako pomocna siła
 • Negatywna energia jako spijana siła
 • Nieśmierć jako zakażenie
 • Celowa reanimacja

Kapłani[]

Priest

Kapłan odpędzający martwiaków. Widoczna emanacja pozytywnej energii

PositiveEnergyAura

Otoczony przez nieumarłych epicki kapłan, odpychający ich aurą pozytywnej energii

Objawioną mocą wszystkich kapłanów, czy to ofiarowaną przez bóstwa czy też wynikającą z własnej wiary, jest odpędzanie nieumarłych w przypadku kapłanów dobra czy też karcenie nieumarłych kapłanów zła. Wyższa moc odpędzania nieumarłych całkowicie je niszczy wpływem pozytywnej energii, zaś wyższa moc karcenia daje kapłanowi umysłową kontrolę nad nimi.

Negatywnej i pozytywna energia[]

Wszystkie nieumarłe istoty egzystują częściowo zarówno na Planie Negatywnej jak i Pozytywnej Energii. Wpływ Negatywnej pozwala wielu nieumarłym na zdolności wysysające siły witalne z ofiar.

Zaklęcia ze szkoły nekromancji manipulują energiami witalnymi, pozytywną i negatywną.

 • Pozytywna Energia obecna w czarach leczenia, uzdrawiania miast leczyć, rani nieumarłych.
 • Negatywna Energia obecna w czarach zadawania, zabijania żyjących miast ranić, leczy nieumarłych.

Podział[]

Pośród mędrców, debaty wrą na temat wielości form, ciał, mocy i zdolności spotykanych pośród nieumarłych. Dlaczego nie są oni wszyscy do siebie podobni? Różnice wynikają ze źródła samego nieżycia, mrocznej żywości przepełniającej martwiczą tkankę zmarłych.

Nieśmierć (ang. undeath) manifestuje się w rozmaite sposoby. Wystarczy przewracać strony bestiariusza nekromanty by ujrzeć wielorakość form i stanów przypisywanych nieumarłym.

Jeden łączący element definiuje większość nieumarłych stworzeń: Każde musiało być niegdyś żywe, bez względu na to jak niewiele pozostało z pierwotnej istoty, nawet jeśli to tylko duch czy wspomnienia. Chociaż ekstremalne i rzadkie przypadki dotyczyły niewielkich fragmentów samej energii nieżycia (negatywna energia) przybierających przerażające formy i zamiary, niemal wszyscy nieumarli mieli niegdyś w swoich ciałach tchnienie nim uzyskali swój trwożny tytuł.

Podstawową kategoryzacją, co do której zgadza się większość autorów bestiariuszy jak i badaczy nieumarłych, jest podział ze względu na trzy główne kryteria:

 • Cielesny lub bezcielesny
 • Humanoid lub potworny
 • Bezmyślny lub czujący

Każdego nieumarłego można opisać poprzez kombinację tych trzech kryteriów.

Kryterium Cielesny Bezcielesny
Opis Nieumarły zachowujący materialne ciało Nieumarły pozostający w formie duchowej, niematerialnej
Podkryterium Cielesny, gnijący Cielesny, zakonserwowany Cielesny, zakonserwowany i żywiący Bezcielesny, przemijający Bezcielesny, nawiedzający
Nieumarły, którego ciało poddaje się dalej procesowi gnicia Nieumarły, którego ciało ma zahamowany proces gnicia Nieumarły, którego ciało podtrzymuje swój stan poprzez żywienie się Niematerialny nieumarły, którego przy istnieniu utrzymują magia i zło, swobodny Niematerialny nieumarły, którego przy istnieniu utrzymują emocje, miejsce, którego nie może opuszczać
Przykładowi nieumarli Mohrg, topielec, zombie Mumia Ghoul, ghast, wampir Allip, cień, widmo Banshee, zjawa
Ilustracja 636252733510786769 636252765553048566 636252738665379794 636252724191790008 636252786639798307
Kryterium Humanoid Potworny
Opis Nieumarły zachowujący postać istoty humanoidalnej, od której pochodzi. Nieumarły będący nieumarłą bestią lub też sztucznym zlepkiem różnych martwych ciał ożywionych magią.
Przykładowi neumarli Bodak, upiór Nekronauta, nocny pełzacz
Ilustracja 636252726349692861 Screen-Shot-2018-05-09-at-22.42.32
Kryterium Bezmyślny Czujący
Opis Nieumarły ożywiony jako sługa kontrolującej go siły, magii czy przypisanego zadania. Świadoma istota, nieumarły kierujący się wolną wolą pomimo stanu nieśmierci.
Przykładowi nieumarli Szkielet, odzienie Licz, wampir
Ilustracja 2e4bdf86521b4379b3ffea4e05f8786e Monster Manual 5e - Lich - p202

Cielesny, gnijący[]

636252733510786769

Zombie, cielesny gnijący nieumarły, magicznie ożywione, wciąż gnijące zwłoki

Cielesny gnijący nieumarły (ang. corporeal rotting) to ożywione magią zwłoki istoty. Ożywiająca magia nie zmienia stanu ich ciała pozostającego w procesie pośmiertnego gnicia. Zdolności i możliwości cielesnych gnijących nieumarłych uzależnione są od resztek ich ożywionej fizjologii.

 • Czarnoskrzydły - wielki szkieletowy ptak o podartych, hebanowych skrzydłach, stworzony z martwych ogromnych orłów.
 • Grobowy pyłek - malutcy nieumarli będący ożywionymi resztkami cmentarnymi.
 • Mieczowe widmo - powstały z martwych oddany służbie wojennej najemnik.
 • Mohrg - nieumarły z wyjątkowo złego okrutnika, przypominający szkielet o wijących się wnętrznościach.
 • Morowa zaraza - rozsiewające zarazę ożywione humanoidy zmarłe od plagi czy zgnilizny.
 • Pogrzebywacz - ohydne zniekształcone humanoidy służące nekromantom do zakopywania i odkopywania zwłok.
 • Topielec - nieumarły o ożywionym, wilgotnym ciele wypełzłym z wody, w której to umarł.
 • Zmarłorodny sęp - stworzone z jaj ogromnych orłów i sów czarne ptaki powstające jako nieumarłe stworzenia gdy zginą.
 • Zombie - bezmyślne, ożywione zwłoki kontrolowane przez swoich stwórców, zazwyczaj złych czarodziei i kapłanów.

Cielesny, zakonserwowany[]

636252765553048566

Mumia, nieumarły cielesny zakonserwowany, ożywiona zmumifikowana istota pustynnych kultur

Cielesny zakonserwowany nieumarły (ang. corporeal preserved undead) jest ożywieńcem, którego szczątki zostały zachowane w sposób medyczny czy też magiczny. W przeciwieństwie do cielesnych gnijących nieumarłych, jego ciało nie jest krótkotrwałe. Tak jak zwłoki, które miały przetrwać tysiąclecia, tak i ów nieumarły nie podlega procesom gnicia.

 • Mózg w słoju - doskonale zakonserwowany nieumarły mózg o psionicznej mocy.
 • Mumia - przebudzone ze swoich grobowców istoty zakonserwowane poprzez mumifikację. Rozsiewają strach i chorobę rozkładu.
 • Pajęczynowa mumia - owinięty w pajęczyny, humanoid powstały po wykluciu jaj złożonych przez przesyconego negatywną energią pająka grobowego.
 • Solna mumia - wysuszona postać o ciele zachowanym przez złoża soli.

Cielesny, zakonserwowany i żywiący[]

636252738665379794

Wampir, nieumarły zakonserwowany i żywiący, zmuszony do podtrzymywania swojej egzystencji piciem krwi

Nieumarły cielesny zakonserwowany i żywiący (ang. corporeal preserved with feeding undead) to istota, podobnie jak powyższa, o zachowanym ciele zza życia, lecz musząca utrzymywać swój nieumarły stan poprzez pożywianie się. Niektórzy nieumarli mają "cielesny" wymóg jedzenia, choć mogą egzystować wyłącznie na negatywnej energii, podczas gdy więź pozostałych mizernieje z czasem, kiedy się nie pożywiają. Zazwyczaj nieumarli pożywiają się krwią, ciałem, skórą, jedzeniem czy nawet magią, ciepłem i siłą życiową. Po kilku miesiącach bez pożywiania, całkowicie tracą swoje nieumarłe zdolności oraz mobilność, lecz nie mogą zostać wygłodzone do stanu całkowitego unieruchomienia, a świeża dawka zawsze przywraca im utracony stan.

 • Duch głodu - obrzydliwie opasły humanoid z pyskiem pełnym ostrych zębisk, trawiony nieustannym głosem.
 • Ghoul - niegdyś ludzkie istoty żywiące się padliną, o zniekształconych ciałach i umysłach. Polujący w grupach niestrudzeni i przebiegli łowcy o długich szponach. Zabity przez ghoula powstaje jako jeden z nich.
  • Lacedon - morskie ghoule gromadzące się przy świeżych wrakach na rzekach, jeziorach i oceanach.
  • Ghast - nieodróżnialne od ghouli, wydzielające ohydny odór rozkładu, paraliżujące swym dotykiem nawet elfy.
 • Grobotknięty ghoul - ghoul dotknięty przy swoim stworzeniu przez Króla Ghouli Doresaina.
 • Krwiopylna chmura - rój nieumarłych krwiopijczych komarów.
 • Nieumarły drzewiec - odrodzony zły drzewiec, nierzadko im przewodzący. Żywi się wysysaną z oplątanych korzeniami ofiar.
 • Wampir - humanoidy o bladej skórze, czerwonych oczach i dzikich cechach. Przywiązane do swoich trumien, żywiące krwią, zabijane przez słońce.
  • Wampirzy pomiot - istota powstała z zabitej przez wampira ofiary, podobna do stwórcy.

Bezcielesny, przemijający[]

636252724191790008

Widmo, bezcielesny przemijający nieumarły powstały ze śmiertelnika o wyjątkowej potędze czy wyjątkowo czarnym sercu

Bezcieleśni przemijający nieumarli (ang. incorporeal transient undead) są pierwszym z dwóch wariantów bezcielesnych nieumarłych. Bywa, że są to duchy zmarłych śmiertelników, przywiązane do Planu Materialnego, lecz nierzadko są to bezcielesne byty zrodzone z nagromadzenia negatywnych emocji i śmierci, co uzasadnia ich nienawiść wobec życia. Ich istnienie podtrzymywane jest przez silną więź z negatywną energią. Większość bezcielesnych przemijających nieumarłych nie przypomina swoich śmiertelnych postaci. Klasą prestiżową, która przyzywa i włada nieumarłymi tego gatunku jest władca całunów.

 • Allip - widmowe pozostałości szaleńców, ścigające osoby przyczyniające się do ich śmierci.
 • Cień - cieniste istoty wysysające ze swoich ofiar siłę swoim mrożącym dotykiem.
 • Czerwony mór - żyjący na bagnach mgielny opar o humanoidalnym kształcie o lśniących oczach, zabarwiający się czerwienią od krwi spożytej ofiary.
 • Jahi - zrodzony z niespełnionych pragnień widmowy wąż o trzech pyskach. Wysysa charyzmę i dominuje umysłowo ofiary tworząc kult wyznawców.
 • Kryptowy pieśniarz - zjawy wysysające energię życiową melodią wygrywaną na spektralnych instrumentach.
 • Kukła - nienawistny, głodny energii życiowej, płonący nieumarły opętujący żywe stworzenia, z czasem wypalając je od środka.
 • Quell - nienawistna wobec boskich zjawisk istota.
 • Senne szczątki - strumień mgły pomruków i płaczów zrodzony z koszmarów miasta, pochłaniający żywych i nieumarłych.
 • Spektra - nienawidzący wszelkiego życia i światła nieumarli nawiedzający opustoszałe miejsca. Egzystując wyłącznie na Planie Negatywnej Energii rani je wyłącznie magiczna broń.
 • Widmo - czarne niewyraźne chmury o ludzkim kształcie, złe nieumarłe duchy potężnych ludzi, pragnące absorbować życiową energię.
 • Widmo pustki - nieumarła manifestacja żywiołu powietrza pragnąca oddechu żywych.
 • Wyjec śmierci - ucieleśniający płacze i wrzaski umierających duch o wykręconym w bólu obliczu wykrzykujący przerażające kakofonie wprowadzające w stan szaleństwa.

Bezcielesny, nawiedzający[]

636252786639798307

Zjawa, bezcielesny nawiedzający nieumarły egzystujący poprzednimi życiami

Bezcieleśni nawiedzający nieumarli (ang. incorporeal haunting undead) są drugim z dwóch wariantów bezcielesnych nieumarłych. W przeciwieństwie do przemijających, nie są swobodni i pozostają emocjonalnie związani z życiem jakie wiedli, z miejscem ich śmierci, czy też innym ważnym za życia albo też błąkają się w zagubieniu. Odpędzani powracają w owo miejsce dopóki nie rozwiążą problemu, dla którego istnieją. Częściej przypominają istoty, którymi były za życia.

 • Banshee - duch złej elfki zabijający swoim zawodzeniem.
 • Efemeryczny rój - duchowy rój wielu niewielkich istot, które zginęły wspólną śmiercią.
 • Spektralny liryk - barwna zjawa osoby wykorzystującej wykonawstwo i perswazję do czynienia zła.
 • Straszydło - przywiązany do okolicy swojego ciała niespokojny duch, który pozostawił po sobie niedokończone sprawy. O postaci jasnej kuli lub mylonej z innymi duchami postaci siebie zza życia. Zdolny opętywać ofiary.
 • Upiorna maska - symbiont, nieumarły duch żywiący się ciałem właściciela.
 • Zjawa - duch człowieka o wyjątkowo złym sercu lub emocjonującej śmierci. Nienawidzące życia i głodne esencji żywych.

Humanoid[]

636252726349692861

Upiór, humanoidalny nieumarły nienawidzący wszelkiego życia, wysysający energię z żyjących

Humanoidalni nieumarli (ang. humanoid undead) są zniekształconymi wersjami siebie za życia, choć przeważnie wciąż mogą uchodzić za ludzi. Instynktownie nienawidzą życia, trzymając się z dala od miast, społeczności, kryjąc w wyludnionych miejscach, zwłaszcza związanych ze śmiercią. Jak każdy nieumarły, żyją jednocześnie na materialnym i negatywnym świecie. Nie należąc do świata przyrody wzbudzają śród zwierząt grozę.

 • Bodak - ponure istoty zrodzone z nieszczęsnych śmiertelników, którzy zawędrowali w zbyt śmiertelne dla nich części Otchłani.
 • Żniwiarz entropii - szkielet z kosą w czarnym płaszczu, zrodzony z Limbo dokonywał egzekucji na praworządnych istotach.
 • Kościoszpon - inteligentny szkieletowy nieumarły o rozciągliwych palcach-pazurach, efekt laboratoryjnych eksperymentów nekromanckich.
 • Kościopijca - wychudły humanoid spijający kości ofiar za pomocą zwisających z jego ciała bladych ssących macek.
 • Morderczy upiór - obdarzone przez mrocznych bogów nienaturalną szybkością nienawidzące życia istoty.
 • Otchłanny ghoul - zdeformowany humanoid o zwierzęcych rysach. Służące Kiaransalee oraz Doresainowi.
 • Pisk - pomarszczony zmarły ociekający trującą czarną posoką.
 • Ponure dziwo - Bezwładny starzec trzeszczący scalającym go ciemnym światłem.
 • Ponurodny - zmrożony lodowymi kryształkami nieumarły z Mozołu.
 • Quth-maren - obdarty ze skóry i tłuszczu nieumarły, tworzony przez kler Kiaransalee.
 • Siewca śmierci - prowadzący armie nieumarłych masywny człek o woskowej skórze, uzbrojony w dwa korbacze.
 • Szklistopijca - nieumarły sługa boga Vecny, powłócząca postać pokryta spuchniętymi gałkami, skradająca wzrok ofiary za pomocą długiego, oślizgłego języka pokrywającego jej oczy mleczną kataraktą.
 • Towarzysz zabójstwa - istoty przypominające ludzkie dziecko, zmarłe z powodu zdrady, która doprowadziła do ich śmierci. Ich aura wzmacnia nekromancję.
 • Upiór - zamieszkujące kurhany i katakumby, o zniekształconym ciele siebie zza życia, wysysające energię z wrogów. Zabity poprzez wyssanie powstaje jako zniewolony przez zabójcę upiór.
 • Zwiastun zepsucia - smukła, odpychająca istota o gnijących skrzydłach.

Potworny[]

Screen-Shot-2018-05-09-at-22.42

Nocny wędrowiec, potworny nieumarły zrodzony z esencji Planu Negatywnej Energii

Potworni nieumarli (ang. monstrous undead) są tworami pochodzenia nieludzkiego. Zrodzeni czy to z potworów, strasznych nekromantycznych eksperymentów, mrocznych bogów, czy też samej negatywnej energii, są istotami, których wzorców próżno szukać w zwyczajnym, materialnym świecie.

 • Cień nocy - nieumarli powstali z czystej esencji Planu Negatywnej Energii (2 ed.) lub Planu Cieni (3 ed.). Otacza je nienaturalna aura osuszającego chłodu przesiąkająca przez wszystko.
 • Cmentarny pełzacz - krążący po cmentarzyskach prastary robal zamieniający żywe i martwe ciało w kamień.
 • Hullathoin - masywny nieumarły jaszczur o gnijącym cielsku, żyjący w niedostępnych obszarach gdzie towarzyszą mu chmary insektów i gromady wampirzych pomiotów.
 • Kościana naga - ożywiona mroczna naga służąca innej ze swojego gatunku.
 • Kościsko - zmieniająca formy wielka masa kości innych zmarłych istot.
 • Krwawy czart - demoniczny nieumarły wysysający życie spojrzeniem oraz przeistaczający inne demony w krwawe czarty.
 • Krwawy owodniowiec - amebiczny skrzep półzmrożonej krwi swych ofiar.
 • Nekronauta - rozrastająca się dzięki pochłanianym ciałom ogromna potworność o otchłannym pochodzeniu.
 • Nekrożywiołak - nieumarłe pozostałości po żywiołaczej istocie.
 • Oblicze - istota o bladej maskowej twarzy, bezkształtnym ciele, skradająca tożsamość ofiar, stworzona pierwotnie przez Orkusa.
 • Pełzająca głowa - pełzający odcięty łeb giganta, pochłaniający kolejne głowy.
 • Potomek atropala - skrzeplina boskiego ciała powstała z resztek atropali.
 • Twarzownik - nieumarły stworzony z ciała doppelgangera, umęczony przez brak zdolności mimikry innych, skrada twarze i dusze swoich ofiar.
 • Ulgurstasta - stworzona przez boga Kyussa ogromna bladożółta larwa.
 • Vasuthant - spektralna mętna chmura z wystającymi mackami, manipulująca rzeczywistością, światłem i wysysająca energię życiową.
 • Wicher furii - wirujące latające ostrza poległych.

Bezmyślny[]

2e4bdf86521b4379b3ffea4e05f8786e

Szkielet, bezmyślny nieumarły magicznie ożywiony ze szczątków humanoida

Bezmyślni nieumarli (ang. mindless undead) są zazwyczaj istotami ożywionymi czy też stworzonymi magicznie przez potężnych czarodziei i kapłanów, którzy utrzymują nad nimi kontrolę bądź też pozostawiają ich do wykonywania jakiegoś prostego polecenia. Mogą się także trafiać osieroceni nieumarli, błąkający bez większego celu. Brak złożonej psychologii czy więzi czyni z nich jedynie narzędzia w rękach osób zdolnych ich kontrolować.

 • Blasfemia - twór chirurgicznie zmodyfikowany przez szalonych czarodziejów.
 • Heucuva - ukarani nieśmiercią przez bogów kapłani, druidzi, paladyni czy mnisi, wciąż władający objawionymi mocami czarów i odpędzania.
 • Kostniczy ogar - wielki nieumarły o kształcie ogara, złożony z setek gnijących ciał, absorbujący w siebie kolejne zabite ofiary.
 • Krwawy kolos - mocarne i lepkie cielsko reanimowane przez infuzję krwi niewinnych ofiar w mrocznym rytuale.
 • Nekrotyczny mięsak - upiorny amalgamat gnijącego ciała i powykręcanych kończyn.
 • Ociężały trup - bezmyślny trup giganta.
 • Odzienie - ubranie ożywione przez mściwego ducha zbrodniarza.
 • Kościostroga - makabryczna kolumna kości.
 • Ożywiona skamielina - ożywione skamieniałe szczątki.
 • Pełzacz plagi - opasłe cielsko gnijącego mięsa i schorzałej tkanki, eksplodujące w walce wnętrznościami.
 • Pomiot Kyussa - obłąkane, zgniłe zombie wypełnione zielonymi robalami, stworzone przez półboga Kyussa.
 • Rój kościoszczurów - masa nieumarłych szczurzych szkieletów.
 • Rój truposzczurów - rój nieumarłych gnijących szczurów.
 • Rzecz z krypt - odmiana nieumarłego strażnika.
 • Sangwiniczny spijacz - szkielet gromadzący w obnażonych organach krew ofiar, stworzony przez nekromantów z ciał ugotowanych we krwi.
 • Serpentir - wynaturzone pełzające kręgosłupy obustronnie zakończone czaszkami.
 • Skirr - wielkie drapieżniki ze skrajów nekropolii.
 • Szkielet - pozbawione ścięgien i mięśni, poruszające się ożywiającą magią kościotrupy.

Czujący[]

Monster Manual 5e - Lich - p202

Licz, czujący nieumarły powstały po przedłużającym życie rytuale przez potężnego czarodzieja czy kapłana

Czujący nieumarli (ang. sentient undead) są przeciwieństwem bezmyślnych. Są to istoty w pełni świadome swojego nieumarłego jestestwa, a nierzadko sami wybrali swój los w stanie nieśmierci czynnie do niego doprowadzając jeszcze za życia. Nierzadko są osobami społecznymi, dzierżącymi władzę polityczną w świecie śmiertelników jak i magiczną pośród nieumarłych.

 • Czarowszyty - wzmocnieni nieumarli obdarzeni magicznymi mocami, o ciałach pokrytych runami.
 • Drakolicz - efekt nienaturalnej transformacji smoka.
 • Licz - potężny czarodziej, który w poszukiwaniu nieśmiertelności przeistoczył się w wychudłego nieumarłego. W magicznym rytuale przemiany swoją siłę życiową złożyli w filakterium.
 • Nekropolitanin - humanoidy odrzucające świadomie życie i obejmujące nieśmierć w Rytuale Krucymigracji.
 • Rozwinięty nieumarły - nieumarły o dojrzalszym związku z negatywną energią po wieloleciu istnienia w nieśmierci.
 • Rycerz śmierci - ożywiony przez złego boga śmierci dawny zły wojownik.
 • Spektralny jeździec - elitarni nieumarli rycerze w służbie władców czaszek i nekromantów, dosiadający przyzwanych duchowych rumaków.
 • Śmiercioksiężnik - nieumarli powstali z powodu przesycenia ich ciał magią.
 • Władca czaszek - stworzeni przez nekromantę Vrakmula dostojni nieumarli o trzech czaszkach, manipulujący kośćmi, ożywiający kościostrogi, serpentiry i szkielety.
 • Zmiennorojny - nieumarła istota obdarzona zdolnością rozpadania się na roje istot jak nietoperze czy skorpiony.

Dungeons and Dragons Ten fragment dotyczy 5.0 edycji Dungeons and Dragons.

W piątej edycji D&D zaszły następujące zmiany odnośnie nieumarłych stworzeń:

Odnośniki[]


Źródła[]

 • Podręcznik Psioniki
 • Expanded Psionics Handbook
 • Miniatures Handbook
 • Armies of the Abyss
 • Księga Plugawego Mroku
 • TSR 2140B - Monstrous Manual
 • Księga Potworów 3.5
 • Księga Potworów II
 • Monster Manual III
 • Monster Manual IV
 • Monster Manual V
 • Czarci Foliał
 • Monsternomicon
 • Creature Collection 1
 • Creature Collection 2
 • Creature Collection 3
 • Monster Mythology
 • Faiths and Avatars
 • Bóstwa i Półbogowie
 • On Hallowed Ground
 • Libris Mortis
Advertisement