Sferopedia
Advertisement
Sferopedia

Mapa powierzchni Nessusa

Nessus

Najniżej położona warstwa Dziewięciu Piekieł, Nessus, jest krainą mrocznych jam i rozpadlin, których ściany upstrzone są fortecami. To tutaj stacjonują diabelskie legiony dowodzone przez lojalne wobec Asmodeusza piekielne czarty, które knują, jak podbić Wieloświat. W samym centrum warstwy znajduje się rozległa szczelina o nieznanej głębokości, z której wznosi się ogromna cytadela-iglica Malsheem, siedziba Asmodeusza i jego piekielnego dworu. Malsheem przypomina gigantyczny, wydrążony stalagmit. Cytadela jest również więzieniem dla dusz, które Asmodeusz zamknął, aby mieć je pod swoją opieką. Przekonanie go, żeby wypuścił choć jedną z nich, wiąże się z niezwykle wysoką ceną. Jeśli dać wiarę plotkom, Arcyksiążę Nessus uzyskiwał w przeszłości za taką przysługę całe królestwa. Asmodeusz wygląda najczęściej jak przystojny, brodaty humanoid o niedużych rogach wystających z czoła i przeszywającym spojrzeniu czerwonych oczu, noszący powłóczyste szaty. Może również przyjąć inne postacie i rzadko pojawia się bez swojego zakończonego rubinem berła. Asmodeusz jest najbardziej przebiegłym i dobrze wychowanym spośród wszystkich arcydiabłów. Krańcowe zło, które sobą reprezentuje, jest widoczne tylko wtedy, gdy sobie tego życzył lub gdy zapomni się i wybuchnie gniewem.


Źródła[]

  • Przewodnik Mistrza Podziemi 5e
Advertisement