Sferopedia
Advertisement

Zewnętrzny świat Mystary w czasie 1000 PK

Mystara to świat znajdujący się w Przestrzeni Mystary.

Na zewnętrznej powierzchni Mystary znajdują się trzy główne masy lądowe:

 • Kontynent Brun
 • Kontynent Skothar
 • Kontynent Davania
 • Wyspiarski kontynent Alphati (do 1010 PK).

Kontynenty Mystary przypominają ziemskie sprzed 135 milionów lat.

Mystara jest także Pustym Światem, którego wewnętrzna powłoka oświetlana przez wewnętrzne słońce

Mieszkańcy Mystary są zróżnicowani: można tu spotkać ludzi wszelkich ras, wraz z elfami, krasnoludami, niziołkami, orkami i smokami.

Kontynent Brun[]

Najpowszechniej znaną masą lądową zewnętrznej powierzchni Mystary jest niewielka część samego kontynentu Brun. Znany Świat skoncentrowany jest na wschodnich częściach Brun. Część świata zwana Znanym Światem (ang. Known World) skoncentrowana jest na wschodniej części Brun wraz z krainami Morza Świtu.

Znany Świat[]

Geopolityczna mapa Znanego Świata

Herby narodów Znanego Świata.

Znany Świat ma kultury i poziom technologicznego rozwoju przypominający ziemską XV-wieczną Europę, bez znajomości prochu strzelniczego. Narody znanego świata wykazują szeroki wachlarz typów ustrojów. Niektóre narody są całkowicie zaludnione półludźmi i/lub humanoidami. Według powszechnej konwencji, granice "Znanego Świata" stanowią te przedstawione w mapie świata oryginalnie opublikowanej w module X1, The Isle of Dread, włączając do nich Norwold, Wyspę Świtu oraz (sprzed Wojny Nieśmiertelnych) Alphatię.

Jak wskazuje nazwa, "Znany Świat" obejmuje najistotniejsze narody Mystary. Należą do nich:

 • Cesarstwo Thyatiańskie - znajdujące się w południowo-wschodniej części Brun, władane przez Cesarza i Cesarski Senat, potężne cesarstwo będące szczytem cywilizacji, o złożonej administracji, podzielone na liczne Dominia, zachowujące rozległą dominację morską na Morzu Świtu. Od powstania cesarstwa mierzy się czas w kalendarzu Mystary.
 • Wielkie Księstwo Karameikos - na południowym wybrzeżu Brun, na zachód od Thyatiańskiego Cesarstwa, nieposkromiona kraina równin gęsto pokrytych lasami aż po góry na północy. Cywilizacja jest słaba i tocząca nieustanne boje z potworami i dziczą porastającą tajemnicze ruiny prastarych narodów.
 • Księstwa Glantri - ściśnięty pomiędzy dwoma łańcuchami górskimi bezbożny kraj władany arystokracją czarodziejów, wśród których wielu to skryci likantropi, wampiry i licze. Na czele Parlamentu stoi Kanclerz Książąt, Książę Volospin Aendyr z Czarnego Wzgórza.
 • Chanaty Ethengar - ludy konnych nomadów
 • Republika Darokin - luźno powiązane kupieckie państewka
 • Królestwo Ierendi, pełen pirackich wpływów archipelag na Morzu Grozy usiłujący być tropikalnym rajem.
 • Emiraty Ylaruam - kraina surowej pustyni, honorowych i pobożnych ludów, władana przez Kalifa i podległych mu Amirów
 • Heldann - państwo władane przez zakon religijnych rycerzy oddanych Nieśmiertelnemu Vanya
 • Atruaghin - kraina Płaskowyżu Atruaghińskiego, Morza Grozy i bagnistego dorzecza Streel, zamieszkana przez pięć dominujących plemion zwanych Dziećmi Atruaghin, identyfikujące się ze zwierzęcymi totemami kolejno Niedźwiedzia, Konia, Łosia, Żółwia i Tygrysa.
 • Sind - zachodni kraniec cywilizowanego świata, półwyspiarska kraina bagien, piaszczystych i skalistych pustkowi oraz ludu tłoczącego się w miastach, mówiącego melodyjnym językiem Sindhi, płacącego w rupiach. Panuje nad nimi despota znany jako Mistrz z Hule.
 • Północne Rubieże: Ostland, Vestland i Soderfjordy - trzy niezależne kraje u wybrzeży Morza Świtu o wspólnym pochodzeniu. Ludy Ostlandu są najbardziej tradycyjne (krwiopijcze), ludy Vestlandu najbardziej postępowe (zachodnie), zaś Jarlostwa Soderfjordów są najchaotyczniejsze (zdradzieckie). Wyznaje się tutaj Nieśmiertelnych noszących imiona nordyckiego panteonu.
 • Skalny Dom - górskie królestwo i ojczyzna krasnoludów w Górach Altan Tepes.
 • Królestwo Alfheim - elfickie królestwo.
 • Pięć Hrabstw - kraj niziołków.
 • Cesarstwo Alphatiańskie - magokracja na wyspiarskim kontynencie Alphatii.
 • Na odległym Północnym Zachodzie "Znanego Świata" z drugiej strony Wielkiego Pustkowia spoczywa tajemnicza kraina Hule, władana przez Hosadusa, zwanego także jako "Mistrz".

Także na peryferium Znanego Świata znajdują się:

 • Królestwo Wendar - zdominowany przez elfy naród
 • Danagoth - mroczna kraina zła pełna złowrogich intencji wobec Wendar.
 • Adri Varma - spoczywający pomiędzy Sind, Wendarem, Wielkim Pustkowiem i Czarnymi Górami, tworząc północną granicę z Glantri i określając północno-zachodnie granice regionu.

Dzikie Wybrzeże[]

Do Mystary należy Dziki Wybrzeże (ang. Savage Coast), wybrzeżowy obszar znajdujący się w południowo-centralnej części kontynentu Brun, na południe i zachód od Hule. Ta część Mystary dotknięta jest Czerwoną Klątwą, ponurym przekleństwem, które ostatecznie zabija swoich mieszkańców poprzez mutację, jeśli nie jest noszony metal cinnabryl w kontakcie z ciałem. Jest to całkowicie różniąca się od Znanego Świata kraina zawadiactwa, Epoki Odkryć, prochu strzelniczego, w nastrojach płaszcza i szpady.

Konkretne wpływy "Czerwonej Klątwy", do których należy samookaleczenie ciała poprzez ekstremalną degenerację fizycznego i umysłowego zdrowia, także utrzymuje mieszkańców Dzikiego Wybrzeżu w regionie, gdyż następują pogarszające efekty, jeśli opuszczą przeklęty obszar.

Kontynent Davania[]

Za Morzem Grozy spoczywa potężny, tajemniczy kontynent Davania. Jego północne wybrzeża pokryte są bujną, tętniącą życiem dżunglą, zarówno łagodną i śmiertelną. W tych dżunglach znajduje się kilka klanów dzikusów i barbarzyńców, niektóre ludzkie, inne nie. Kontynent poza dżunglą jest dość nieznany mędrcom Znanego Świata. Wiadome jest jednakże, iż znajdują się tam liczne prastare ruiny.

Davania jest miejscem, gdzie można odkrywać nowy świat, zdobywać terytorium do osadzenia i bronić dzielnych kolonistów od dzikich tubylców.

Davania jest największym kontynentem Mystary i zajmuje większość południowej półkuli.

Niektóre z podobszarów:

 • Adakkia
 • Niziny Amalur
 • Aryptia
 • Brasol
 • Cestia
 • Diamentowy Łańcuch
 • Wieczna Pasza
 • Lodowe Szczyty
 • Izonda
 • Dżunglowe Wybrzeże
 • Oceania
 • Pelatan
 • Wężowe Wybrzeże
 • Vulkania
 • Półwysep Hien

Pomimo tego, iż większość cywilizacji Znanego Świata historycznie pochodziło z tej części planety, nie powstało zbyt wiele opisów tego kontynentu poza "Voyage of the Princess Ark". Kontynent rozwijany jest przez fanów w pracach autorskich.

Kontynent Skothar[]

Niewiele oficjalnie opracowano o tej części Mystary. Autorskie materiały fanów rozwijały go jako orientalną krainę wzorowaną na Azji.

Pusty Świat[]

Mapa Pustego Świata Mystary

Mystara jest pustą planetą z zamieszkaną powierzchnią swojego wnętrza zwaną Pustym Światem (ang. Hollow World). Świat ten oświetlany jest przez wieczne czerwone słońce w centrum Mystary i służy za "kulturowe muzeum" zachowujące dawno wymarłe społeczeństwa zewnętrznego świata. Istnienie Pustego Świata nie jest powszechnie znane mieszkańców świata zewnętrznego. Bieguny są właściwie wielkimi, subtelnie zakrzywiającymi się dziurami pozwalającymi na przejście pomiędzy zewnętrznym i wewnętrznym światem, aczkolwiek jest to długa, trudna podróż przez zimny, nieoświetlony, burzliwy i antymagiczny obszar. Krzywizna dziur jest tak subtelna iż podróżnicy z obu powierzchni nie zauważają przejścia, póki nie zostanie on już dokonany, wywołując w większości niemały szok.

Księżyce[]

Dwa księżyce krążą wokół planety. Matera jest bardzo podobny do ziemskiego księżyca, którego fazy kierują likantropią. Jedynie Nieśmiertelni zamieszkują Materę. Żyją w mieście Pandius, gdzie mogą się spotykać i czuwać nad Mystarą. Patera, czy też Myoshima dla swoich mieszkańców, jest niewidzialnym księżycem niedostrzegalnym z Mystary. Mieszkańcy Patery mają kulturę podobną do średniowiecznej Japonii.

Czarne Wrzosowisko[]

Mystara (tak jak Greyhawk) włączyła świat Czarnego Wrzosowiska (ang. Blackmoor) poprzez umiejscawianie go w odległej przeszłości tego świata. Czarne Wrzosowisko wyewoluowało z feudalnego królestwa do wysoce zaawansowanej cywilizacji wykorzystującej coraz potężniejszą i niszczycielską technologię. Skończyło się to apokaliptyczną eksplozją tak pustoszącą, iż zmieniła klimat i geografię całej planety.

Obecnie Czarne Wrzosowisko jest krainą we Flanaess, w świecie Oerth, w Greyhawku.

Nieśmiertelni[]

Wszystkie plany w Mystarańskim Wieloświecie składają się z pięciu Sfer Mocy: Energii, Materii, Myśli, Czasu i Entropii. Są to najczystsze źródła surowej mocy i najbardziej podstawowe składniki Mystarańskiego Wieloświata. Każdy plan ma kompozycję, która obejmuje wszystkie pięć Sfer Mocy, lecz równowaga pomiędzy nimi jest inna na każdym planie. Plany o większej proporcji Energii bywają bardziej magiczne niż te z większą proporcją Materii, plany o wielkiej proporcji Czasu są bardziej uporządkowane niż te o wielkiej proporcji Myśli. Jakikolwiek obszar, w którym dominująca jest Entropia wkrótce popada w rozkład.

Wszyscy Nieśmiertelni Mystary (and. Immortals of Mystara) służą jednej ze Sfery Mocy i wszyscy usiłują zwiększyć wpływ swojej własnej Sfery w Mystarańskim Wieloświecie kosztem wszystkich pozostałych. Jednakże, gdyby jedna sfera uzyskała znaczącą przewagę nad pozostałymi w efekcie kończąc zaburzeniem równowagi, doprowadziłoby to do zniszczenia istniejącego Mystarańskiego Wieloświata. Takoż większość Nieśmiertelnych rozpoznaje potrzebę nieprzerwanego istnienia wszystkich innych sfer i będzie działać by upewnić się, iż taka krytyczna nierównowaga nigdy nie nastanie.

Związki[]

Inspiracje i związki rzeczywistego świata, a narodów Mystary:

 • Cesarstwo Thyatiańskie - cesarstwo bizantyjskie i cesarstwo rzymskie
 • Wielkie Księstwo Karameikos - średniowieczna południowo-wschodnia Europa, a częściowo Rzeczpospolita Obojga Narodów (kraina gęsto zalesiona aż po góry, granicząca z cesarstwem (vide Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego))
 • Księstwa Glantri - średniowieczna zachodnia Europa, władana przez książęta-czarodziejów. Mieszanka szkockich uciekinierów, XVII-wiecznej zepsutej hiszpańskiej arystokracji, a nawet mongolskich książąt.
 • Chanaty Ethengardu - mongolskie społeczeństwo
 • Republika Darokin - kupieckie państewka średniowiecznej Italii
 • Emiraty Ylaruam - arabski nastrój, z naciskiem na okres świetności i tolerancji (Bagdad jako najpotężniejsze miasto świata, uniwersytetów, pionierskiej wiedzy alchemicznej, matematycznej, astronomicznej i oczywiście magicznej)
 • Heldann - Państwo zakonu krzyżackiego
 • Atruaghin - indiańskie ludy
 • Sind - Indie okresu Wielkich Mogołów
 • Królestwa Północnych Rubieży Ostland, Vestland i Jarlostwa Soderjfordu - oparte na skandynawskich królestwach w różnych okresach historycznych.
 • Cesarstwo Alphatiańskie - cesarska magokracja licznych królestw luźno zjednoczonych pod władzą Cesarzowej, oparta częściowa na platońskim opisie Atlantydy (i podzielająca jej kres)

Źródła[]

Advertisement