Sferopedia
Advertisement
Sferopedia

Oto generałowie wojny krwi - ośmiu piekielnych czartów, którzy co sześćdziesiąt sześć dni zbierają się na naradę. Dysponują potężną mocą, choć podlegają Władcom Dziewięciu, a ich najwyższym zwierzchnikiem jest Asmodeusz. Oto generałowie składający się na Mroczną Ósemkę: Baalzefon, Corin, Dagos, Furcas, Paerza, Xapan, Zaebos oraz Zimmimar. Dowodzą armiami diabłów i spotykają się w położonej na Nessus (dziewiątej warstwie) twierdzy Malsheem. Oprócz planów dotyczących wojny krwi decydują o awansach podległych im diabłów. W rzadkich okresach, gdy nie prowadzą armii do boju, przebywają na Nessus. Jeśli wykonują jakieś tajne, przeklęte misje, często przyjmują powierzchowność złych ludzi.

Źródła[]

Advertisement