Sferopedia
Advertisement

Duży zbiornik wodny zwany także Morzem Wewnętrznym, łączący wschód Faerunu z zachodem. Morze wewnętrzne jest także połączone z położonym na północnym-wschodzie Morzem Księżycowym, a to za sprawą rzeki Liz. Niegdyś było pierwszym etapem podróży ludzi wędrujących z Chondath, którzy rozeszli się po Przesmyku Vilhon i zasiedlili centrum oraz północ Faerunu. Po Wewnętrznym Morzu pływa tylko kilka potężnych floty - Cormyru, Sembii oraz w pewnym stopniu Impiltur. W znacznej mierze są to bowiem wody kupców, a nie teren wojennych działań. Pod powierzchnią morza ukryte są królestwa wodnych elfów, morskiego ludu i sahuaginów. Mieszkańcy powierzchni nie mają z nimi wiele wspólnego - nie licząc takich niemiłych wydarzeń, jak niszczące ataki sahuaginów na nadbrzeżne miasta ludzi żyjących wokół Morza Wewnętrznego, jak i Bezdrożnego.

Źródła[]

  • Zapomniane Krainy: Opis Świata
Advertisement