Sferopedia
Advertisement
Mamluk

Mameluk

Mameluk z Al-Qadim jest rzadkim połączeniem wojownika i uczonego. Wytrenowany od dziecka jako wyedukowany, fanatyczny wojownik, mameluk jest niezrównany na polu bitwy. Legiony mameluków są równie zaciekłe jak każda siła bojowa i równie zdyscyplinowane co każda armia.

Każdy mameluk nosi na twarzy tatuaże które wskazują legion do którego przynależy. Te proste tatuaże oznaczają również jego rangę w legionie. Każdy legion mameluków nosi różne wzory na rangę, lecz wszystkie są rozpoznawalne dla każdego mameluka.

Mamelucy są fanatycznie lojalni dla innych w swoich legionach, i chętnie przyjmują rozkazy od wyższego rangą członka. Ranga jest ostatecznym arbitrem we wszystkich sporach kompetencyjnych w legionie. Dowolny mameluk może nadać rozkazy innemu o niższej randze w tym samym legionie i oczekiwać że rozkazy te zostaną wykonane, chyba że zostaną wycofana który jest zwierzchnikiem dla obu.

Wojownicy mogą zyskać najwięcej obierając tą klasę, chociaż wiele mameluków jest również paladynami i tropicielami. Niewielką, lecz rosnąca liczba mnichów wstąpiła w szeregi mameluków, przyciągana przez ścisłą dyscyplinę o sztywne zasady zakonu. Ich odmowa noszenia zbroi lub tarcz przynosi im szacunek od tych którzy w innym wypadku wyśmiali by ich. Inne klasy mają niewiele do zyskania z tej klasy, i odkrywają że jej wymagania są trudne do osiągnięcia.

Mameluki można znaleźć w odizolowanych pustynnych oazach, trenujących i musztrujących, w miastach lub maszerujących armiach.

Źródła[]

  • Dragon Magazine #321
Advertisement