Symbol Majere

Bóg
Majere
Tytuł(y) Modliszka Róży (Qualinesti), Manthus (Ergoth), Pan Umysłu, Matheri (Silvanesti, morskie elfy), Nadir Pan Snów (Mithas)
Symbol Miedziany pająk, pojedyncza róża (Qualinesti, Silvanesti), modliszka (Solamnia)
Plan Ojczysty Kopuła Stworzenia
Ranga mocy Pośrednie bóstwo
Charakter Praworządny dobry
Dziedziny Dyscyplina, lojalność
Domeny Dobro, medytacja, prawo
Ulubiona broń Uderzenie bez broni ("Dyscyplina Miłosierdzia")
Zwierzchnik

Ze wszystkich bóstw właśnie Majere jest chyba najbliższy Najwyższemu Bogu. Najlepiej rozumie on cel istnienia świata i realizację planu Najwyższego Boga, gdy Krynn płynie w dół Rzeki Czasu. Kult Majere nie jest zbyt liczny, lecz jego kapłani to wpływowe osoby. Najwięksi teolodzy i nauczyciele Krynnu wywodzą się spośród nich, a nauki Majere wpływają na inne religie Dobra. Powołaniem kapłanów Majere jest surowa, lecz przynosząca satysfakcję dyscyplina. Składając śluby ubóstwa, posłuszeństwa i czystości skupiają się na dążeniu do oświecenia oraz świętości poprzez samodyscyplinę i kontemplację dobra. Wielu trenuje sztuki walki, by uczyć się fizycznej i duchowej kontroli, a inni ćwiczą je dla osiągania i szerzenia oświecenia. Koncentrują się zaś na objaśnianiu i rozumieniu doktryn religijnych bóstw Dobra. Wielu kapłanów Majere wyrusza w świat ucząc przykazań Dobra i zwalczając kłamstwa oraz pokusy Zła, ale wszyscy przechodzą nauki w klasztorach. Klasztory na danym terenie lub w danym narodzie podlegają władzy najwyższego opata lub najwyższej opatki, zazwyczaj prowadzącym największy bądź najdostojniejszy dom Majere w okolicy. Najwyższy opat czy opatka podlegają z kolei prorokowi Majere. Najważniejszym świętem obchodzonym przez kult Majere jest Noc Modliszki. Mnisi i kapłani bóstwa poświęcają tę noc na post, śpiewy lub medytacje. Uroczystości zaczynają się wczesnym popołudniem i trwają do południa następnego dnia. Ta noc pomaga mnichom odnowić skupienie na samodyscyplinie i służy jako wprowadzenie dla nowych członków zakonu. Majere to najbliższy przyjaciel i doradca Paladine'a spośród bóstw Dobra. Zazwyczaj wskazuje mu najlepszy sposób przysłużenia się woli Najwyższego Boga. Inni bogowie Dobra również przywiązują wielką wagę do nauk i proroctw Majere. Między opisywanym bogiem a Zivilynem toczy się coś na kształt rywalizacji. Majere uczy wyznawców dążenia do oświecenia poprzez podporządkowanie się woli Najwyższego Boga, a Zivilyn woli bardziej neutralne podejście. Ponadto Pan Umysłu wytrwale przeciwstawia się bóstwom Zła, zwłaszcza Chemoshowi.

Dogmat[edytuj | edytuj kod]

Powołaniem wszystkich dusz jest czystość i świętość w życiu. Osiągnięcie tego pozostaje najwyższym celem śmiertelnika. Szukaj świętości zarówno w pokonywaniu Zła w sobie, jak w otwieraniu się na Dobro. Dyscyplinuj niepokorne namiętności ciała, zaglądaj wgłąb siebie szukając słabych i mocnych stron. Nie szukaj chwały i rzeczy przemijających, lecz wiecznej radości światła. Bądź posłuszny wobec prawej zwierzchności, a wobec niżej postawionych okazuj uprzejmość połączoną ze stanowczością. Módl się zawsze i zawsze szukaj prawdy. Przyglądaj się światu dookoła. W porządku Stworzenia znajdziesz klucze do świętości. Pomagaj innym wejść na drogę prawości, lecz czyń to nauką i przykładem, nie siłą i strachem. Sprzeciwiaj się złu gorliwie, lecz bez nienawiści. Wykazuj łaskę, gdy tylko można, lecz w potrzebie bywaj surowy. Nade wszystko - miej wiarę. Istnieje ład i cel w Stworzeniu. Jeśli nie odwrócisz się od Dobra, twe życie nie będzie próżne.

Źródła[edytuj | edytuj kod]

  • Smocza Lanca: Opis Świata
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PANTEON DRAGONLANCE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chaos
 
Najwyższy Bóg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paladine
 
Mishakal
 
 
 
 
Gilean
 
 
 
 
Takhisis
 
Sargonnas
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Branchala
 
 
 
Majere
 
 
Reorx
 
 
Morgion
 
 
Chemosh
 
 
 
Hiddukel
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Shinare
 
Sirrion
 
 
Chislev
 
Zivilyn
 
 
 
Mina
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kiri-Jolith
 
Habbakuk
 
Solinari
 
Lunitari
 
 
Nuitari
 
Zeboim
 
 
 
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.