Sferopedia
Advertisement
Kultsmoka

Symbol Kultu Smoka

Kult Smoka to tajne stowarzyszenie wierzące w „nieuniknioną” władzę nad Faerunem nieumarłych smoków. Organizację założył szalony arcymag (który później stał się liczem) Sammaster. Jej członkowie gromadzą wiedzę, działają sprzecznie z prawem i prowadzą magiczne badania. Nawiązują też sojusze ze złymi smokami. A wszystko po to, by zdobyć potęgę i bogactwo. Te narzędzia pozwalają im natomiast umacniać siedziby oraz dążyć do upragnionego celu - przemieniania smoków w najstraszliwszych nieumarłych, czyli w drakolicze.

Członkowie tej organizacji oddają smokom taką cześć, jakby to były istoty boskie, choć oczywiście nimi nie są i nie obdarzają „wiernych” czarami. Służą także tym stworzeniom, oddając im skarby, oferując leczenie, wymieniając z nimi zaklęcia, wyposażając ich leża w mechaniczne pułapki czy zajmując się jajami i pisklętami. W zamian mogą ukrywać się w smoczych legowiskach. Czasem otrzymują także od smoków obietnice przyszłej pomocy. Ponadto członkowie kultu cały czas przygotowują się do przeprowadzenia aktu przemiany smoka w drakolicza.

Na Kult Smoka składają się niezależne komórki, współpracujące w dążeniu do najważniejszego celu. Niektóre zyskują bogactwa, prowadząc legalne interesy - handlując, sprzedając informacje oraz najmując poszukiwaczy przygód do badania starożytnych miejsc (szczególnie Myth Drannor) w zamian za udział w zyskach. Inne trudnią się przemytem, porwaniami, szantażami, wymuszaniem ochrony, sprzedażą nielegalnych czy niebezpiecznych towarów, lichwiarstwem, hazardem oraz rozbojami.

Pośród członków każdej komórki istnieje wyraźna hierarchia. Najniżej postawieni są ci, którzy służą kultowi, nawet o tym nie wiedząc, najwyżej zaś Ubrani w Purpurę, zawdzięczający swe miano barwie ceremonialnych szat. Większość ważnych członków Kultu Smoka to czarodzieje, przede wszystkim nekromanci, którzy kreują magiczne przedmioty, przygotowują eliksiry przemieniające smoki w drakolicze oraz tworzą nieumarłych. Typowy przedstawiciel organizacji to 6-poziomowy czarodziej specjalizujący się w szkole nekromancji.

Symbolem grupy jest płomień z oczami umieszczony ponad smoczymi szponami. Pojawia się on jednak jedynie w tych niewielu miejscach, w których kult działa otwarcie. Warto zaznaczyć, że członkowie tej organizacji mają wielu wrogów - Harfiarzy czy wyznawców Mystry, Lathandera, Torma i Tyra.

Choć członkowie kultu oddają smokom niemal boską cześć, niewielu z nich to kapłani. Jeśli już jakiś się zdarzy, zwykle wyznaje Baneʼa, Shar, Talosa, Talonę czy Velsharoona, rzadziej zaś Cyrica, Gargautha, Malara czy Tiamat. Konflikt z kościołem Mystry jest zaś powodem, dla którego wielu należących do kultu czarodziejów woli czcić Velsharoona, byle nie składać choćby gołosłownych deklaracji Pani Tajemnic.

Jeśli wierzyć pogłoskom, gdzieś na Zachodnich Ziemiach Centralnych, niedaleko Bitwy Kości, znajdują się ukryte koszary lub forteca kultu.

Komórki organizacji[]

Marsember

Kult Smoka działał w dzielnicy Xiousing w mieście Marsember pod koniec XV wieku RD. Dzielnica ta była zamieszkana przez emigrantów z Kara-Tur. Ludzie ci czcili smoki, więc kult uznał, że może działać wśród nich bardziej otwarcie niż przy innych rasach.

Mourktar

Jedna z najdłużej działających komórek Kultu Smoka znajdowała się w mieście Mourktar w Chessencie. Zajmowała się głównie magicznymi badaniami nad smokami i nekromancją. Jej agentom udało się przekonać smoka Alasklerbanbastosa, by poddał się przemianie w drakolicza. Od tamtej pory, był on przywódcą komórki. Przeniósł jej siedzibę z Chassenty do swojego leża w Górach Thulbane.

Ta komórka jest traktowana jako zdradziecki odłam Kultu Smoka z trzech powodów: łączą ją silne więzy z kościołem Baneʼa, wszyscy jej członkowie są wyznawcami tego boga oraz stawia się tam nauki Algashona Nathaire'a ponad te wygłaszane przez Sammastera. Członków komórki łączy jednak przede wszystkim silna nienawiść do Tchazzara. Wszyscy widzą w jego powrocie na tron zagrożenie dla Alasklerbanbastosa. Pod koniec XIV wieku RD komórka zawiązała sojusz z kościołem Tiamat. Było to spowodowane głównie niepowodzeniami w przyciągnięciu na swoją stronę smoków z Chessenty i Threskel.

Murghôm

Pod koniec XV wieku RD Kult Smoka działał jawnie w rządzonym przez smoki królestwie Murghôm. Jego członkowie mieli w mieście Skalnaedyr swoją siedzibę, znaną jako Smoczy Dom. Zbudowali także na Równinie Purpurowego Pyłu swoją fortecę, którą nazwali Twierdzą Szponów.

Neverwinter

W 1479 RD komórką Kultu Smoka w Neverwinter kierował Adimond Kroskas. Współpracował on z thayską agentką Valindrą Shadowmantle. Z jej pomocą chciał zmienić smoka Lorragautha, zamieszkującego Las Neverwinter, w nieumarłego.

Sembia

Od 1368 RD, dowódca strażników miasta Daerlun, znajdującego się w Sembii, sprawował faktyczną władzę nad metropolią, manipulując starszym kupcem i zarazem oficjalnym władcą — Halathem Tymmyrem. Kult Smoka wykorzystywał Daerlun jako swoją siedzibę. Prowadził tam nielegalny handel bronią i dawał schronienie wszystkim członkom organizacji.

W 1370 RD w radzie rządzącej Sembią znajdowało się trzech Odzianych w Purpurę: Salvarad, Zilvreen i Zannaster. Oprócz tego, aż siedem szanowanych rodów kupieckich stało po stronie kultu. Organizacja miała na swoich usługach także Srebrne Kruki, własną grupę wojskową. Komórka w Sembii utrzymywała sojusz z drakoliczem Dretchroyastem i Aurgloroasaem. Ponadto, kontaktowała się z innymi smokami w regionie. Kult Smoka miał bardzo duży wpływ na Sembijczyków.

Sembijska komórka była w stanie wiecznej wojny z Zhentarimami. Wielokrotnie wdała się także w konflikt z kościołem Tiamat przez swoje nieustanne próby zmieniania smoków w nieumarłych. Zdarzały się również niewielkie walki z Pomrokami.

Góry Zachodzącego Słońca

Jedna z komórek Kultu Smoka miała swoją siedzibę w twierdzy ukrytej pośród Gór Zachodzącego Słońca. Wybrali to miejsce ze względu na znajdującą się niedaleko Studnię Smoków — legendarne cmentarzysko tych potężnych stworzeń. Ich wpływy rozciągały się od Wzgórz Węży, leżących na południu pustyni Anauroch, do wybrzeży Evereski.

Pod koniec XIV wieku RD komórką kierował Naergoth Bladelord, który działał przedtem w Sembii. Utrzymywał on stały kontakt ze swoimi byłymi współpracownikami. Wielu z nich dołączyło później do jego komórki. Kult nawiązał sojusz ze smokiem Arsekaslyxem, który opiekował się twierdzą od ponad wieku.

Pod koniec XV wieku RD komórka osiągnęła sukces, tworząc kilku drakoliczy.

Tymanther

Pod koniec XV wieku RD tajna komórka Kultu Smoka działała w mieście Djerad Thymar, stolicy królestwa Tymanther. Organizacja utrzymywała swoje istnienie i działania w sekrecie. Komórka prowadziła Akademię Abeir, która gromadziła ludzi o smoczym dziedzictwie. Tacy ludzie byli zwykle zagubieni, więc łatwo było ich zrekrutować do Kultu Smoka.

Smoczy Wyziew

W Górach Galeny znajdowała się jedna z komórek Kultu Smoka. Miała swoją siedzibę w Twierdzy Smoczego Wyziewu. Członkowie komórki działali także w Thar i we wschodniej części Morza Księżycowego. Wykorzystywali smoki do atakowania karawan Zhentarimów, lecz nie byli wystarczająco silni, by prowadzić z nimi otwartą wojnę. W 1373 RD utracili wszystkie drakolicze oraz smoczych sojuszników przez Szpony Sprawiedliwości, elitarną grupę paladynów.

Komórka była rządzona przez sześcioosobową radę Odzianych w Purpurę (większość pochodziła z regionu Morza Księżycowego): Dalgara, Theldara Hammerfista, Orinskara z Thar, Delphaeryna Leiyraghona, Crenshyla Khodoila i Kaela Ulsanta.

Inne informacje[]

  • W Czasie Kłopotów kultyści smoka oskarżali Mystrę i jej wyznawców o chaos związany z magią
  • Część kultów bestii czczących smoki są wykorzystywane przez właściwy Kult Smoka

Zobacz również[]

Źródła[]

  • Neverwinter Campaign Setting
  • Zapomniane Krainy: Opis Świata
  • Dungeon #195
  • Dragons of Faerûn
  • Forgotten Realms Campaign Guide
  • Cult of the Dragon
  • Shadowdale
  • Forgotten Realms Adventures
Advertisement