Sferopedia
Advertisement
Golems

Golemy, typowi przedstawiciele konstruktów

Konstrukty (ang. constructs) to istoty stworzone, które nie przychodzą na świat naturalnie. Niektóre z nich zostały zaprogramowane przez swoich twórców do wykonywania prostych zestawów poleceń, inne zaś są obdarzone świadomością i zdolne do samodzielnego myślenia. Typowym przykładem konstruktów są golemy. Wiele stworzeń pochodzących z Mechanusa, na przykład modrony, to konstrukty ukształtowane z surowej materii tej sfery za sprawą woli potężniejszych bytów.

Źródła[]

  • Księga Potworów 5e
Advertisement