FANDOM


Khaasta

Khaasta

Logo

Uwaga! Ten artykuł jest częścią projektu tłumaczeń Planescape Campaign Setting!

Sferopedia jest wolną encyklopedią, lecz z dnia 22 marca 2008 r. staje się miejscem pracy nad projektem tłumaczeń PSCS z decyzji osób nad nim pracujących. Jest to element ułatwiający pracę nad tłumaczeniami, udostępniający materiały również tłumaczom spoza Sfer.

Khaasta

Osobowość: Khaasta interesują tylko dwie rzeczy - prestiż i bogactwo. Aby osiągnąć te cele, zrobiliby *prawie* wszystko. Chociaż khaasta to bardzo chaotyczna rasa, mają bardzo sztywny społeczny kodeks zachowania, który zachęca do morderstw, tolerując i oszustwo. Khaasta prowokuje autorytety, wierzy w regułę silnego i zawsze stara się ulepszać swoją pozycje w jedno lub wielokulturowym społeczeństwie, taki jak w Sigil. Choć zwykle zdezorganizowani i dzicy, rozwinęli nie-zabójczy sposób zajmowania się wewnętrznymi konfliktami, który składa się z walk bez broni. To powstrzymuje ich od przygważdżania siebie w przeciwieństwie do niektórych pierwszosferowych społeczeństw takich jak drowy.

Fizyczny opis: Khaasta przypominają jaszczuroludzi, chociaż mierzą od 1,80 do 2,10 metrów wzrostu. Mężczyźni ważą od 90 do 115 kilogramów, podczas kiedy kobiety są zwykle trochę lżejsze. Mają humanoidalną formę, ale ich ciała są pokryte twardymi łuskami a kręgosłup rozciąga się do długiego, potężnego grubego ogona, o długości około 9 metrów. Ich gadzie nosy są płaskie i nieco tępe, a żółtawe oczy są zatopione głęboko w ich głowy. Kolce kości wyrastają z ich skóry w okolicach głowy idąc aż do ogona. Zakres koloru łusek khaasty jest od zielonego do brązowego; niektóre khaasta rzekomo mają czerwonawe łuski, które niektórzy siwobrodzi staruszkowie tłumaczą jako diabelskie dziedzictwo. W przeciwieństwie do pierwotnych jaszczuroludzi, khaasta lubią ubierać się w zbroje, często płytowe, i władać egzotycznymi broniami. Khaasta są dwunożnymi stworzeniami. Mogą żyć do 120 lat.

Relacje: Większość ras bardzo słusznie nie ufa khaaście, gdyż często porywają, szmuglują dobra, często atakują małe miasteczka na Zewnętrzu, by zabrać wszystko, co mogą dostać w swoje chciwe szpony, jak również zdobyć paru nowych niewolników. Biedne dusze, które zostały niewolnikami khaasta najprawdopodobniej znajdą się na polu bitwy Wojny Krwi parę dni później. Niektóre dobre rasy i organizacje takich jak Asury, albo Zakon Planarnych Wojowników (Order Planes Militant) aktywnie gardzą khaastą. W zamian, khaasta ignoruje inne rasy albo widzi ich jako gorsze, które można wykorzystać. Jednakże, interesy z khaasta, choć ryzykowne, nie zawsze kończą się źle. Khaasta są doskonałym źródłem informacji, sprzedają rzadkie rzeczy i nawet oferują się jako najemnicy. Musisz być jednak w stanie sprostać ich ceną, albo pokazać, że jesteś tak potężny, by nie mogli cię pokonać. Kodeks postępowania khaasty mówi: zabieraj od słabych co chcesz a nie pieprz się z nimi, a jeśli ktoś jest nieostrożny, może skończyć leżąc przebity włócznią khaasty na Zewnętrzu.

Charakter: Khaasta są bardzo chaotyczni, mają dziki i niezadbany umysł. Próbując dostać się na szczyt, bardzo często ignorują potrzeby innych. Jednakże nie są do końca źli, ponieważ nie wydają się być tyranami, albo spiskowcami, ani też nie okazują zbytniego okrucieństwa. Kłamstwa i zdrady są dla nich tylko narzędziami by ulepszać samych siebie. Większość jest chaotyczna neutralna, chociaż, jak u większości ras, zdarzają się wyjątki.

Ziemie Khaasta: Khaasta zazwyczaj nie mają swoich miast lub nawet państw na swoim ojczystym planie. Większość z nich przemierza Zewnętrze w dużych grupach, używając portali do podróży pomiędzy chaotycznymi planami, ponieważ nie mają oni wrodzonej umiejętności zmiany planów. Te grupy zazwyczaj podróżują w karawanach powożonych przez gigantyczne jaszczury. Niektórzy khaasta lubią zwiedzać Wielki Pierścień w poszukiwaniu nowych skór - zwierzyny łownej, a nawet czasem ustawiają sklepy w miejscach które odwiedzili w czasie swych wędrówek.

Wierzenia: Khaasta nie są zbyt religijni. Chociaż część ich starszych, to osoby duchowne, takich mocy jak Semuanya, większość nie lubi się kłaniać przed nikim, czy to bóg czy król, lub cokolwiek innego. Ci khaasta którzy kiedykolwiek odwiedzają Sigil, są najbardziej przyciągani do Przeznaczonych (Fated), ponieważ ich wierzenia pasują doskonale do przekonań tej rasy. Oko Umysłu, Liga Rewolucyjna i Kaosyci, też są dla nich dobrym wyborem.

Język: Khaasta mają własny język z unikalnym alfabetem, zdaniem niektórych z Bractwa Porządku (the Fraternity of Order, Guvners) posiadają oni ponad trzydzieści różnych określeń terminu “pieniądze”. Mówią płynnie w Planarnym Wspólnym, którego używają do interesów z innymi rasami.

Nazwiska: Khaasta nie mają nazwisk. Używają zamiast nich nazwy klanu, albo grupa w której żyją.

Imiona męskie: An’arth, Curnnt, Hutha, Klenz’t, Nuthas

Imiona żeńskie: Biyu, Gonhu, Kovaru, Luqu, Vit’hu

Nazwy klanowe: Ssarth of Limbo’s Flag, Kunhu Thasta of Tir na Og, The Wandering Laughter, The Sissha Blades. Tłumaczone nazwy klanów czytasz na własną odpowiedzialność: [Ssart (z)* Flaga Limbo, Kunhu thasta** Tir na Og, Wędrujący Śmiech, Ostrza Sissh’y]

Poszukiwacz przygód: Większość Khaasta zostawiła swoje grupy by ulepszać samego siebie z własnej woli, albo została zmuszona siłą do rozdzielenia się od swojego rodzaju. Mając w zwyczaju przemierzanie planów, khaasta chętnie przyjmują życie podróżnika szukającego bogactwa, władzy i prestiżu.

Odgrywanie Khaasta: Władza i potęga to jedyne siły, które mogą ukształtować Wieloświat i jego mieszkańców. Walcz o władzę. Sięgaj po nią zawsze kiedy możesz. Ale nie bądź głupi. Dominuj nad nieposkromionymi brutalną siłę, przekup tych podatnych na pieniądze, naucz się praw dla swoich własnych korzyści i omamiaj tych którzy padną pod słowami. Jeśli wybierzesz walczyć o prawo albo chaos, dobro albo zło, czyń zgodnie z tymi filozofiami, ale nigdy nie zapominaj swojego prawdziwego przeznaczenia.

Notatka, nazwy klanowe (opcjonalna):

* - opcjonalnie “z”, może być równie dobrze bez.
** - thasta – może być blisko-dalekoznaczne: taste (smak), albo hasta(~hastate) włóczniowaty. Innymi słowy Kunhu Smak Tir na Og, albo Kunhu Włócznia (~na) Tir na Og.


Cechy rasowe Khaasta: Edytuj

• +8 Siła, +2 Zręczność, +4 Budowa, +2 Intelekt: Khaasta jest silny i wytrzymały, jak również odlegle zdolny.
• Rozmiar: średni, monstrualny humanoid.
• Bazowa szybkość: 9 metrów.
• Widzenie w ciemnościach: 18 metrów.
• Biegłość w Kooth: Kooth jest rytualną bronią Khaasta, dwoma półkolistymi ostrzami o kącie 45°. Wszyscy Khaasta są biegli w Kooth.
• Khaasta otrzymuje premię +6 z naturalnego pancerza.
• Naturalna broń: Każdy Khaasta posiada naturalną broń – ugryzienie które zadaje 1k4 + mod. z siły kłutych obrażeń
• Języki automatyczne: Khaasta, Planarny Wspólny, regionalny. Języki dodatkowe: Otchłani, Smoczy, Slaadi, Podwspólny.
• Domowy plan: Często Zewnętrze (Outlands).
• Ulubiona klasa: Łotrzyk
• Kości wytrzymałości potwora: Khaasta ma 3k8 + Modyfikator z budowy jako dodatek do ich punktów wytrzymałości. Od ich Kości Wytrzymałości dostają również premię do Bazowego Ataku +3, rzutów obronnych na Wytrwałość +1, Refleks +3 oraz Wole +3. Otrzymują także 6 x (2 + Mod. z Intelektu) punktów umiejętności. Ich umiejętności klasowe dostępne za te punkty to Wspinaczka, Opieka nad Zwierzętami, Zastraszanie, Wiedza (plany), Jeździectwo, Zauważenie oraz Przetrwanie. Dostają dodatkowo 2 atuty oraz biegłość we wszystkich broniach prostych
• Modyfikacja poziomu +3. Khaasta są potężniejsze i wolniej nabywają poziomy niż większość innych powszechnych ras.
Khaasta Edytuj

Personality: The khaasta are interested in only two things: prestige and wealth. To achieve these goals, they would do almost anything. Although the khaasta are a chaotic race, they have a very rigid social code of conduct, which encourages backstabbing, conniving and deceit. Khaasta challenge authority, believe in the rule of the strong, and always strive to improve their position in a, be it khaasta or a multicultural one such as Sigil. Although they are usually disorganized and wild, they have developed a non-lethal means of dealing with inner conflicts, which consists of unarmed fights. This prevents them from rooting each other out like some Prime drow societies do.

Physical Description: Khaasta resemble lizard folk, though they are between 6 and 7 feet tall. Males weigh 200 to 250 pounds, while females usually are a bit lighter. They have a humanoid form, but their bodies are covered with tough scales and their spine extends into a long, powerful thick tail, which is about 3 feet long. Their reptilian noses are flat and somewhat blunt, and their yellowish eyes are sunken deep into their heads. Bone spikes grow out of their skin from the head to the tail. Khaasta scales range in color from green to brown; some are even reputed to have reddish scales, which some sages interpret as fiendish heritage. Unlike the primitive lizard folk, they like to dress in martial armor, usually plate mail, and wield exotic weapons. Khaasta are bipedal creatures and can live up to around 120 years of age.

Relations: The khaasta are distrusted by most races, and rightfully so. They kidnap, extort, smuggle goods, and often raid small towns on the Outlands to ransack whatever they can get in their greedy claws and enslave the inhabitants. The poor souls who have been made slaves by a khaasta will most likely find themselves on a Blood War battlefield only some days later. Some good-aligned races and organizations such as asuras or the Order of the Planes-Militant actively despise the khaasta. In return, the khaasta ignore other races or see them as lessers whom they can exploit. However, while dealings with the khaasta are risky, they do not always turn out bad. The khaasta are an excellent source of information, sell rare items and even offer themselves as mercenaries. One must be able to meet their prices, though, or show that they are too powerful for to be overcome. The khaasta code of conduct demands that they take from the weak instead of dealing with them, and if one is not careful, they may find themselves lying on the Outlands with a khaasta spear in their chest.

Alignment: Khaasta are very chaotic, having a wild and disheveled mindset. Trying to get themselves on top, they are most likely to ignore the needs of others. However, the khaasta are not completely evil, as they do not seem to be cruel, tyrannical, or scheming. Lies and betrayal are only a tool for them to improve themselves. Most khaasta are chaotic neutral, though there are exceptions, as with most races.

Khaasta Lands: The khaasta usually do not found cities or even nations on their home planes. Most khaasta wander the Outlands in large bands, using the portals there to travel between the chaotic planes, as they have no innate plane-shifting ability. These bands are usually equipped with caravans and giant lizard mounts. Some khaasta like to explore the Great Ring and seek new kips to raid. A few even set up shop in the places they have “discovered”.

Belief: The khaasta aren’t very religious. Though some of their elders are clerics of powers like Semuanya, most of them don’t like to bow before a high-up, be it a god or king or whatever. Those khaasta who ever get to visit Sigil are most attracted to the Fated, as their beliefs perfectly. The Mind’s Eye, The Revolutionary League, and Xaositects are also good choices for factions.

Language: Khaasta have their own language with a unique alphabet, and some Guvners claim that they have over thirty different terms for “money”. All are fluent in Planar Trade, which they use to deal with other races.

Names: The khaasta have no family names. They define themselves by the clan or band they live with.

Male Names: An’arth, Curnnt, Hutha, Klenz’t, Nuthas

Female Names: Biyu, Gonhu, Kovaru, Luqu, Vit’hu

Clan Names: Ssarth of Limbo’s Flag, Kunhu Thasta of Tir na Og, The Wandering Laughter, The Sissha Blades

Adventurers: Most adventuring khaasta have either left their bands to improve themselves on their own or were forcibly separated from their kind. Being accustomed to wandering the planes, the khaasta will gladly take on a life as an adventurer seeking wealth, power, and prestige.

Roleplaying a Khaasta: Power is the only force that can shape the multiverse and its inhabitants. Strive for power. Grasp at it wherever you can. But be not foolish. Dominate the untamed by brute force, bribe those susceptible to mere coin, learn the laws of the civilized to your own advantages and beguile those who fall for words. If you choose to fight for law or chaos, good or evil, act in accordance to these philosophies, but never forget your true destiny.


Khaasta Racial Traits Edytuj

•  +8 Strength, +2 Dexterity, +4 Constitution, +2 Intelligence: Khaasta are incredibly strong and tough, as well as deviously clever.
•  Medium-size monstrous humanoid.
•  Khaasta base speed is 30 feet.
•  Khaasta possess darkvision to 60 feet.
•  Kooth Proficiency: The kooth is the khaasta’s ritual weapon, two crescent blades in a 45° angle to each other on a 10-foot pole. All khaasta are proficient with the kooth.
•  Khaasta receive a +6 natural armor bonus.
•  Natural Weapons: All khaasta have a bite attack that does 1d4 + Strength modifier points of piercing damage.
•  Automatic Languages: Khaasta, Planar Trade, home region. Bonus Languages: Abyssal, Draconic, Slaad, Undercommon.
•  Plane of Origin: Often the Outlands.
•  Favored Class: Rogue.
•  Monster Hit Dice: Khaasta have 3d8 + Con modifier hit points in addition to class levels. From these Hit Dice, they have a BAB +3 and base saves of Fortitude +1, Reflex +3, and Will +3. They also have (2 + Int modifier) x 6 skill points. Their class skills for these skill points are Climb, Handle Animal, Intimidate, Knowledge (the planes), Ride, Spot, and Wilderness Lore. They also have 2 feats and proficiency with all simple weapons. 
•  Level Adjustment +3. With their 3 Hit Dice, khaasta have an ECL of 6, so a 1 st level khaasta rogue will have 4 Hit Dice (3 from race, 1 from class) and be equivalent to a 7th level character.
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.