Sferopedia
Advertisement

Kapłan

Kapłan (w piątej edycji kleryk) to klasa podstawowa powiązana z bóstwami, której charakter zawsze musi być dopasowany do patrona. Kapłani rzucają zaklęcia objawień, a te najbardziej powiązane z wiarą znajdują się w domenach wybranego boga. W zależności od charakteru kapłani karcą lub odpędzają nieumarłych, większość neutralnych bóstw pozwala jednak na wybór przez wyznawcę.

Mają dostęp do ciężkich pancerzy i tarcz, broni prostych i kapłańskich.

Planarny kapłan[]

Kapłani żywiołów[]

Dark Sun Ten fragment dotyczy świata Dark Sun 2 ed.

Specjalna forma kapłanów, funkcjonujących w świecie Athas (system Dark Sun). Każdy kapłan może służyć tylko jednemu żywiołowi. Plany żywiołów Athasu mają fazę regresywną i ustępują wobec młodym planom parażywiołów, dlatego oferują moce śmiertelnikom, mając nadzieję że odtworzą dawny świat a one same powrócą do starych mocy. Są pustynni szaleńcy, którzy twierdzą że widzieli bogów-żywiołów. Jednak niewielu daje im wiarę. Kapłani są zgodni, że nie ma takich bogów, są tylko plany żywiołów oraz żywiołaki jako ich wysłannicy "duchowi".

Żywioł Symbol Wzmacnianie żywiołu Osłabianie żywiołu Odnawianie zaklęć Czaropodobne moce standardowe Czaropodobne moce wybieralne
Ziemia Kryształ, medalik lub pierścień z granitem, kwarce, srebrem, złotem lub innym rzadkim minerałem Żyzne ziemie Martwy kurz Wszędzie tam, gdzie są kamienie lub gleba pod nogami; muł się nie liczy przenikanie przez elementy wykonane z kamienia, metalu lub drewna (także i pływanie w skalnym podłożu); teleportacja kamieni; tworzenie kamiennych wałów; Poruszanie się bez śladu (kapłan musi poruszać się po twardej ziemi, zapach zostawia); Podziemny odpoczynek; Stopienie się w kamień; Podwyższanie rzutów obronnych; Ochranianie roślinności przed mocą plugawiantów
Powietrze Brak Pędzący wiatr po urozmaiconym terenie, istnienie jako symbol wolności, brak niewolnictwa Burze piaskowe, symbol zwiastuna śmierci, niewolnictwo Doświadczenie powiewu powietrza Niewrażliwość na gazy bojowe; Powietrzne bicze; Uderzenie powietrzem Oczyszczanie powietrza; Orzeźwiająca bryza; Wzmocnienie pocisków; Odbicie pocisków; Kontrola wiatrów, Ochrona przed wiatrem; Łagodny upadek
Ogień Obsydianowa ozdoba Ogniska i pożary Długotrwałe braki silnego ognia Blask płomienia wielkości minimum pochodni Niewrażliwość na ogień; Przywołanie żywego ognia Podpalenie; Kontrola płomieni; Płomień oczyszczenia; Ochrona przed ogniem
Woda Fiolka z czystą wodą Zbiorniki i cieki wodne Susza Wylanie wody na ziemię Niewrażliwość na wodę; Przywołanie wody Ugaszenie pragnienia; Leczniczy rysunek; Odporność na wodę; Wodne ciało; Iskra życia

Pakt[]

Kandydat na kapłana musi zawrzeć pakt z żywiołem. W ramach tego paktu kandydat jest zobowiązany do pewnych czynności, które ostatecznie mają przywrócić dawne warunki ekologiczne. Np. kapłani ognia mogą być zobowiązani do chronienia lasów oraz zachęcania ludzi do ich sadzenia. Zobowiązany jest także wykonywać zlecenia i zadania. Rażące złamanie paktu (np. przyczynienie się do zniszczenia lasu przez plugawianta) powoduje zerwanie paktu a ex-kapłan staje się celem gniewu żywiołu. Mniejsze odstępstwa lub odmowa wykonania zlecenia/zadania powoduje pozbawienie kapłana mocy na pewien czas. Jeżeli sytuacja się powtórzy w relatywnie krótkim czasie to kapłan może być pozbawiony mocy na zawsze.

Ogólne umiejętności[]

Wszyscy kapłani żywiołów potrafią ranić nieumarłych słowami modlitwy. Żywioły są im przeciwne, ponieważ zatrzymują wodę, nie rozkładają się aby użyźnić ziemię, nie oddychają oraz nie potrzebują ognia, przez co powodują że żywioły głodują. Zaawansowani kapłani potrafią otworzyć bramę do swojego planu żywiołu.

Specjalizacje[]

 • Kapłan wędrowny - kapłani ci nie są przywiązani do żadnego punktu. Przeważnie wędrują po małych osadach oraz grupach nomadzkich nauczając co trzeba aby poprawić los świata. W ramach paktu są często zobowiązani do darmowych usług. Mają lepsze umiejętności sztuki przetrwania, w zależności od żywiołu któremu służą.
 • Gwardzista kaplicy - kapłani ci są przywiązani i zobowiązani do bronienia i opieki nad kaplicami. W nich znajdują się punkty w których żywioły mogą mieć pełnowartościowe posiłki. Znajduje się w nich też czysta cząstka żywiołu. Jeżeli nie ma potrzeby nie powinni opuszczać. Ich pakt jest standardowy, chronić kaplicę oraz pomagać okolicznym przyjaznym mieszkańcom (o ile nie są wrogo nastawieni). Równocześnie dodatkowe umiejętności są uzależnione od tego, gdzie znajduje się kaplica.
 • Kapłani z miast - w miastach są oni znacznie mniej popularni, ponieważ ich moce są ograniczone. Dodatkowo są naturalnie skonfrontowani z templariuszami. Dlatego najczęściej pracują pod ziemią. Przeważnie nie ma jakichś specjalnych warunków paktu, gdyż sama służba i nauka w miastach-państwa jest niebezpieczne. Dzięki jednak temu wszystkiemu uzyskują wiedzę i umiejętności życia miejskiego podobne do tych co mają bardowie.
 • Szamani - kapłani związani z prymitywnymi rasami oraz wędrownymi plemionami. Pakt często zobowiązuje ich do pracy jako "człowiek od wszystkiego" oraz ofiar w określonych punktach (np. wrzucanie truchła wynaturzałych bądź dorodnych zwierząt do wulkanu). Naprawdę nieczęsto opuszczają wspólnotę. Dodatkowe umiejętności są uzależnione od terenu na jakim żyje plemię.

Epicki kapłan[]

Epicki kapłan

Są to elitarne sługi swego bóstwa. Często wiąże się to z przeniesieniem takiego kapłana do Boskiej Krainy oraz utraty statusu "śmiertelnika".

Dark Sun Ten fragment dotyczy świata Dark Sun 2 ed.

Osiągnąwszy wymagany poziom kapłan staje przed wyborem - dalej rozwijać się jako kapłan, lub zostać Żywiołakiem.

 • W pierwszej drodze rozwoju nie różni się on od swojego odpowiednika z innych światów, za wyjątkiem możliwości otwierania bram do Planów żywiołów (uzależnione od żywiołu, jakiemu służy a w przypadku pseudożywiołów od Charakteru).
 • W przypadku wyboru drugiej ścieżki bohater staje się zmiennokształtnym, który zmienia się w żywiołaka (o takim samym poziomie co kapłan). Wraz z poziomem forma żywiołaka uzyskuje nowe moce i bonusy (tak bierne jak i aktywowane) a możliwy czas utrzymania formy się wydłuża; forma ludzka rozwija się bardziej fizycznie. Idąc tą ścieżką kapłan nie uzyskuje jednak nowych zaklęć z magii kapłańskiej, oraz innych bonusów, związanymi z tą klasą. Tą drogą iść mogą tylko kapłani żywiołów, o mocnej budowie i wielkiej mądrości.

Wyspecjalizowany kapłan[]

W drugiej edycji systemu Dungeons & Dragons kapłani nie mają możliwości wyboru domen. Zamiast tego mogą stać się przedstawicielami licznych alternatywnych klas kleryków, służących danym bóstwom, kosztem utraty dostępu do niektórych sfer magii i zaklęć. Tacy wyspecjalizowani kapłani (ang. specialty priests) posiadają charakterystyczne nazwy, ponadto dysponują mocami i umiejętnościami ściśle związanymi z ich patronami - przykładowo wyznawcy Mystry potrafią raz dziennie skorzystać ze zdolności wykrycia magii, zaś duchowni Kelemvora skuteczniej karcą nieumarłych.

W trzeciej edycji systemu Dungeons & Dragons klas wyspecjalizowanych kapłanów praktycznie nie ma - jedynie nieliczne zostały odpowiednio zmodyfikowane i przekształcone w klasy prestiżowe.

Galeria[]

Zobacz też[]

 • Druid - duchowny, wyspecjalizowany w kultach natury
 • Szaman - duchowny dzikich ludów, związany z kultem duchów i przodków
 • Templariusz - kapłan religii państwowych na Athasie
 • Paladyn - święty wojownik, łączący cechy kapłana i zbrojnego
 • Czarownik - użytkownicy magii, którzy pobierają swe moce od wyższych bytów; ich relacja przypomina czasami tę na linii kapłan-bóstwo; bywa że są związani z kultami
 • Bogowcy - frakcja, która wierzy że każdy może stać się bogiem
 • Atar - frakcja, która podważa istnienie bogów

Źródła[]

Advertisement