FANDOM


InsygniaPotęgi

Insygnia Potęgi

75073

Insygnia Dobra

Insygnia Zła

Insygnia Zła

Insygnia Potęgi to zbiór rozrzuconych po planach potężnych artefaktów występujących w trzech zestawach odpowiadających dobru, neutralności i złu. W skład każdego zestawu wchodzi berło, jabłko i korona - już pojedynczo zapewniają potężne premie odpowiadającym ich charakterowi osobom, które dodatkowo wzmaga każdy kolejny przedmiot z danego zestawu (lecz w komplecie nie posiadał ich nikt od tysięcy lat).

Insygnia DobraEdytuj

Trzy potężne artefakty składające się na Insygnia Dobra wykuto w tym samym czasie i w tym samym celu co Inygnia Zła - dla boskiego rycerza walczącego z podobnie uzbrojonym bojownikiem bóstw zła i neutralności. Przez długie wieki bogowie dobra przechowywali insygnia pod opieką jednego z nich, lecz zosały one skradzione, rozdzielone, a potem zagubione.

Korona DobraEdytuj

Cienka korona z giętego mithrilu, smukła i elegancka. Przypomina promyki wiatła otaczające głowę noszącej ją postaci. Jeślo założy ją dobre stworzenie, jego głowę faktycznie okala świetlisa aureola. Postać zyskuje niepodatność na elektryczność, premię z usprawnienia do roztropności, premię z odbicia do klasy pancerza oraz odporność na czaru. Na życzenie może rzucać ucztę bohaterów, posłanie i status. Raz dziennie może otoczyć się kulą niewrażliwości. Wszystkie zaklęcia są na 20 poziomie czarującego. Posiadacz nie może skłamać, jeśli ma koronę na głowie.

Berło DobraEdytuj

Smukłe berło z mithrilu, otoczone wzorem przeplatających się liści. Na czubku nieustannie plonie łagodne, białe, nie dające ciepła światło o jasności pochodni. W posiadaniu dobrej postaci zapewnia premię z usprawnienia do charyzmy oraz obdarza niepodatnością na czary i efekty wpływające na umysł. Posiadacz może wydawać rozkazy nie do odparcia, jakby było to berło władców bez limitu ładunków. Po trzy razy dziennie może rzucać święte porażenie i piekące światło. Posiadacz tego berła staje się coraz bardziej czuły na wezwania o pomoc, jest gotów spieszyć na ratunek bez względu na wszystko.

Jabłko DobraEdytuj

Jabłko średnicy 15 centymerów, wykonane z nieskazitelnego kryształu w delikatnej klatce z wypolerowanych laurowych listków z mithrilu. Dobry posiadacz może odganiać lub niszczyć nieumarłych jak wysokopoziomowy kapłan. Dobrej postaci zapewnia również premię z usprawnienia do intelektu. Ponadto z jabłka można wróżyć jak z kryształowej kuli z dodaną mocą wykrycia myśli. Eaz dziennie dzięki jabłku można za pomocą dotyku rzucić uzdrowienie.

Efekt rezonansowy (dwa przedmioty)Edytuj

Jeśli jedno stworzenie posiada dwa takie artefakty, zyskuje premię z okoliczności do wszystkich testów dyplomacji względem dobrych istot, które automatycznie rozpoznają w posiadaczu potężnego sługę dobra. Natura postaci zmienia się wskutek niebiańskich energii otaczających insygnia, co skutkuje premią z okoliczności do testów obronnych przeciw elektryczności, petryfikacji, zimnu, kwasowi, ogniu i truciźnie. Postać zyskuje widzenie w słabym świetle oraz widzenie ciemnościach o zasięgu 18 metrów. Jeśli posiadacz rzuca czar planarny sojusznik (dowolną wersję), by przyzwać niebianina, stworzenie będzie służyć za połowę zwykłej ceny, w towarach lub przysługach. Wreszcie, wszyskie czary dobra rzucane przez tę postać (również te rzucane dzięki insygniom) posiadają większą trudność oparcia się.

Efekt rezonansowy (trzy przedmioty)Edytuj

Jeśli jedna istota posiada wszystkie Insygnia Dobra, zyskuje premię z usprawnienia do siły, zręczności i budowy, Każda broń trzymana przez postać staje się świętą bronią, zadając dodatkowe obrażenia stworzeniom złym. Ponadto posiadacz emanuje aurą odwagi, obdarzając wszystkich sojuszników w promieniu 9 metrów premią z morale do testów obronnych przeciw efektom strachu.

Postacie o innym charakterzeEdytuj

Postać o charakterze innym niż dobry przy próbie użycia któregokolwiek z artefaktów natychmiast otrzymuje obrażenia. Jeśli odważy się na to zła postać, tylko udany test obronny na wolę może ocalić ją przed stratą doświadczenia.

Insygnia NeutralnościEdytuj

Nie jest pewne, czy bóstwa neutralności stworzyły te artefakty po to, by wziąć aktywny udział w walce boskich bojowników (w tym celu stworzono Isygnia Dobra i Insygnia Zła) czy też wybrały rycerza do rozstrzygania sporów między dobrem a złem. W każdym razie te przedmioty są równie pradawne i równie potężne co artefakty pozostałych bóstw. Nie wiadomo, gdzie obecnie się znajdują. Możliwe, że jedno z bóstw neutralności wciąż przechowuje je w bezpiecznym miejscu, albo że neutralni bogowie, tak jak niegdyś, przekazują sobie kolejno opiekę nad nimi. Możliwe też, że Insygnia Neutralności zgubiono lub zostały skradzione.

Korona NeutralnościEdytuj

Złota korona o wyglądzie bardzo tradycyjnym, jeśli porównać ją z odpowiednikami dobra i zła. Jest to szeroka obręcz z metalu zwieńczona dziewięcioma zębami, w których tkwią szlachetne kamienie różnej barwy, po jednym w każdym. Noszący koronę zyskuje premię z usprawnienia do intelektu, premię z odbicia do pancerza oraz odporność na czary. Może automatucznie rozpoznać prawdę, półprawdę i kłamswa, słyszane i czytane. Po trzy razy dziennie może rzucać każdy z następujących czarów: geas/poszukiwanie, wykrycie myśli, sprężysta kula Otiluka. W interesie zachowania bezstronności poiadacz korony odczuwa przymus odkrywania każdego dostrzeżonego fałszu, również we własnych słowach.

Berło NeutralnościEdytuj

Ozdobne złote berło przypomina wiele niemagicznych królewskich przedmiotów tego typu - jest ciężkie i nabijane klejnotami, a wieńczy je duża kula. W posiadaniu postaci neutralnej zapewnia premię z usprawnienia do budowy. Posiadacz zyskuje szybkie leczenie, dopóki nie zginie lub całkiem się nie uleczy. Trzy razy dziennie może rzucać każdy z nasępujących czarów: języki, krzyk i większy rozkaz. Posiadacz berła odczuwa coraz większą ochotę rozstrzygania sporów (ale nie musi szukać pokojowych rozwiązań, gdy np. wpadnie w zasadzkę potworów).

Jabłko NeutralnościEdytuj

Jabłko średnicy 15 centymerów, wykonane złota, zwieńczone nabijaną klejnotami wypustką. W posiadaniu neutralnej postaci zapewnia premię z usprawnienia do charyzmy. Ponadto pozwala posiadaczowi patrzeć we wszystkich kierunkach jednocześnie podobnie jak szata oczu, ale bez zauważalnej zmiany w wyglądzie. Zyskuje on widzenie w ciemnościach na 36 metrów i w tym samym zasięgu dostrzega stworzenia niewidzialne i eteryczne. Zdobywa także premię z okoliczności do testów przeszukiwania i zauważania. Zachowuje premię do pancerza ze zręczności, nawet nieprzygotowany, nie można też go również flankować. W przeciwieńswie do szaty oczu, jabłko pozwala zamknąć oczy lub odwrócić wzrok od stworzenia stosującego atak wzrokowy. Chroni też przed oślepieniem magicznym światłem.

Efekt rezonansowy (dwa przedmioty)Edytuj

Jeśli jedno stworzenie posiada dwa takie artefakty, zyskuje premię z okoliczności do wszystkich testów dyplomacji przeciw stworzeniom neutralnym (nie-złym i nie-dobrym), gdyż rozpoznają w nim potężnego sługę sił neutralności. Postać powoli staje się taka jak "nieuchronni", konstrukty zamieszkujące mechaniczną nirwanę Mechanusa, zyskując premię z okoliczności do testów obronnych przeciw efektom wpływającym na umysł, truciznom, uśpieniu, paraliżowi, otumanieniu, chorobie, efektom zabójczym i nekromantycznym. Zwierzęta (również złowieszcze, ale już nie bestie) darzą posiadacza wielkim szacunkiem - udany test charyzmy powstrzymuje je na 24 godziny przed zaatakowaniem posiadacza artefaktów. Wreszcie, wszystkie czary prawa i chaosu rzucane przez tę postać (również te rzucane dzięki insygniom) posiadają większą trudność oparcia się

Efekt rezonansowy (trzy przedmioty)Edytuj

Jeśli jedno stowrzenie posiada wszystkie Insygnia Neutralności, otrzymuje premię z usprawnienia do siły, zręczności i roztropności. Każda trzymana przez nie broń staje się bronią prędkości, umożliwiając co chwilę dodatkowy atak z najwyższą premią.

Postacie o innym charakterzeEdytuj

Postać o charakterze innym niż neuralny przy próbie użycia któregokolwiek z artefaktów natychmiast orzymuje obrażenia, tylko udany test obronny na wolę może ocalić ją przed stratą doświadczenia.

Insygnia ZłaEdytuj

Korona ZłaEdytuj

Berło ZłaEdytuj

Jabłko ZłaEdytuj

ŹródłaEdytuj

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.