Sferopedia
Advertisement
InsygniaPotęgi

Insygnia Potęgi

75073

Insygnia Dobra

Insygnia Zła

Insygnia Zła

Insygnia Potęgi to zbiór rozrzuconych po planach potężnych artefaktów występujących w trzech zestawach odpowiadających dobru, neutralności i złu. W skład każdego zestawu wchodzi berło, jabłko i korona - już pojedynczo zapewniają potężne premie odpowiadającym ich charakterowi osobom, które dodatkowo wzmaga każdy kolejny przedmiot z danego zestawu (lecz w komplecie nie posiadał ich nikt od tysięcy lat).

Insygnia Dobra[]

Trzy potężne artefakty składające się na Insygnia Dobra wykuto w tym samym czasie i w tym samym celu co Insygnia Zła - dla boskiego rycerza walczącego z podobnie uzbrojonym bojownikiem bóstw zła i neutralności. Przez długie wieki bogowie dobra przechowywali insygnia pod opieką jednego z nich, lecz zostały one skradzione, rozdzielone, a potem zagubione.

Korona Dobra[]

Cienka korona z giętego mithrilu, smukła i elegancka. Przypomina promyki światła otaczające głowę noszącej ją postaci. Jeśli założy ją dobre stworzenie, jego głowę faktycznie okala świetlista aureola. Postać zyskuje niepodatność na elektryczność, premię z usprawnienia do roztropności, premię z odbicia do klasy pancerza oraz odporność na czaru. Na życzenie może rzucać ucztę bohaterów, posłanie i status. Raz dziennie może otoczyć się kulą niewrażliwości. Wszystkie zaklęcia są na 20 poziomie czarującego. Posiadacz nie może skłamać, jeśli ma koronę na głowie.

Berło Dobra[]

Smukłe berło z mithrilu, otoczone wzorem przeplatających się liści. Na czubku nieustannie plonie łagodne, białe, nie dające ciepła światło o jasności pochodni. W posiadaniu dobrej postaci zapewnia premię z usprawnienia do charyzmy oraz obdarza niepodatnością na czary i efekty wpływające na umysł. Posiadacz może wydawać rozkazy nie do odparcia, jakby było to berło władców bez limitu ładunków. Po trzy razy dziennie może rzucać święte porażenie i piekące światło. Posiadacz tego berła staje się coraz bardziej czuły na wezwania o pomoc, jest gotów spieszyć na ratunek bez względu na wszystko.

Jabłko Dobra[]

Jabłko średnicy 15 centymetrów, wykonane z nieskazitelnego kryształu w delikatnej klatce z wypolerowanych laurowych listków z mithrilu. Dobry posiadacz może odganiać lub niszczyć nieumarłych jak wysokopoziomowy kapłan. Dobrej postaci zapewnia również premię z usprawnienia do intelektu. Ponadto z jabłka można wróżyć jak z kryształowej kuli z dodaną mocą wykrycia myśli. Raz dziennie dzięki jabłku można za pomocą dotyku rzucić uzdrowienie.

Efekt rezonansowy (dwa przedmioty)[]

Jeśli jedno stworzenie posiada dwa takie artefakty, zyskuje premię z okoliczności do wszystkich testów dyplomacji względem dobrych istot, które automatycznie rozpoznają w posiadaczu potężnego sługę dobra. Natura postaci zmienia się wskutek niebiańskich energii otaczających insygnia, co skutkuje premią z okoliczności do testów obronnych przeciw elektryczności, petryfikacji, zimnu, kwasowi, ogniu i truciźnie. Postać zyskuje widzenie w słabym świetle oraz widzenie ciemnościach o zasięgu 18 metrów. Jeśli posiadacz rzuca czar planarny sojusznik (dowolną wersję), by przyzwać niebianina, stworzenie będzie służyć za połowę zwykłej ceny, w towarach lub przysługach. Wreszcie, wszystkie czary dobra rzucane przez tę postać (również te rzucane dzięki insygniom) posiadają większą trudność oparcia się.

Efekt rezonansowy (trzy przedmioty)[]

Jeśli jedna istota posiada wszystkie Insygnia Dobra, zyskuje premię z usprawnienia do siły, zręczności i budowy, Każda broń trzymana przez postać staje się świętą bronią, zadając dodatkowe obrażenia stworzeniom złym. Ponadto posiadacz emanuje aurą odwagi, obdarzając wszystkich sojuszników w promieniu 9 metrów premią z morale do testów obronnych przeciw efektom strachu.

Postacie o innym charakterze[]

Postać o charakterze innym niż dobry przy próbie użycia któregokolwiek z artefaktów natychmiast otrzymuje obrażenia. Jeśli odważy się na to zła postać, tylko udany test obronny na wolę może ocalić ją przed stratą doświadczenia.

Insygnia Neutralności[]

Nie jest pewne, czy bóstwa neutralności stworzyły te artefakty po to, by wziąć aktywny udział w walce boskich bojowników (w tym celu stworzono Insygnia Dobra i Insygnia Zła) czy też wybrały rycerza do rozstrzygania sporów między dobrem a złem. W każdym razie te przedmioty są równie pradawne i równie potężne co artefakty pozostałych bóstw. Nie wiadomo, gdzie obecnie się znajdują. Możliwe, że jedno z bóstw neutralności wciąż przechowuje je w bezpiecznym miejscu, albo że neutralni bogowie, tak jak niegdyś, przekazują sobie kolejno opiekę nad nimi. Możliwe też, że Insygnia Neutralności zgubiono lub zostały skradzione.

Korona Neutralności[]

Złota korona o wyglądzie bardzo tradycyjnym, jeśli porównać ją z odpowiednikami dobra i zła. Jest to szeroka obręcz z metalu zwieńczona dziewięcioma zębami, w których tkwią szlachetne kamienie różnej barwy, po jednym w każdym. Noszący koronę zyskuje premię z usprawnienia do intelektu, premię z odbicia do pancerza oraz odporność na czary. Może automatycznie rozpoznać prawdę, półprawdę i kłamstwa, słyszane i czytane. Po trzy razy dziennie może rzucać każdy z następujących czarów: geas/poszukiwanie, wykrycie myśli, sprężysta kula Otiluka. W interesie zachowania bezstronności posiadacz korony odczuwa przymus odkrywania każdego dostrzeżonego fałszu, również we własnych słowach.

Berło Neutralności[]

Ozdobne złote berło przypomina wiele niemagicznych królewskich przedmiotów tego typu - jest ciężkie i nabijane klejnotami, a wieńczy je duża kula. W posiadaniu postaci neutralnej zapewnia premię z usprawnienia do budowy. Posiadacz zyskuje szybkie leczenie, dopóki nie zginie lub całkiem się nie uleczy. Trzy razy dziennie może rzucać każdy z następujących czarów: języki, krzyk i większy rozkaz. Posiadacz berła odczuwa coraz większą ochotę rozstrzygania sporów (ale nie musi szukać pokojowych rozwiązań, gdy np. wpadnie w zasadzkę potworów).

Jabłko Neutralności[]

Jabłko średnicy 15 centymetrów, wykonane złota, zwieńczone nabijaną klejnotami wypustką. W posiadaniu neutralnej postaci zapewnia premię z usprawnienia do charyzmy. Ponadto pozwala posiadaczowi patrzeć we wszystkich kierunkach jednocześnie podobnie jak szata oczu, ale bez zauważalnej zmiany w wyglądzie. Zyskuje on widzenie w ciemnościach na 36 metrów i w tym samym zasięgu dostrzega stworzenia niewidzialne i eteryczne. Zdobywa także premię z okoliczności do testów przeszukiwania i zauważania. Zachowuje premię do pancerza ze zręczności, nawet nieprzygotowany, nie można też go również flankować. W przeciwieństwie do szaty oczu, jabłko pozwala zamknąć oczy lub odwrócić wzrok od stworzenia stosującego atak wzrokowy. Chroni też przed oślepieniem magicznym światłem.

Efekt rezonansowy (dwa przedmioty)[]

Jeśli jedno stworzenie posiada dwa takie artefakty, zyskuje premię z okoliczności do wszystkich testów dyplomacji przeciw stworzeniom neutralnym (nie-złym i nie-dobrym), gdyż rozpoznają w nim potężnego sługę sił neutralności. Postać powoli staje się taka jak "nieuchronni", konstrukty zamieszkujące mechaniczną nirwanę Mechanusa, zyskując premię z okoliczności do testów obronnych przeciw efektom wpływającym na umysł, truciznom, uśpieniu, paraliżowi, otumanieniu, chorobie, efektom zabójczym i nekromantycznym. Zwierzęta (również złowieszcze, ale już nie bestie) darzą posiadacza wielkim szacunkiem - udany test charyzmy powstrzymuje je na 24 godziny przed zaatakowaniem posiadacza artefaktów. Wreszcie, wszystkie czary prawa i chaosu rzucane przez tę postać (również te rzucane dzięki insygniom) posiadają większą trudność oparcia się

Efekt rezonansowy (trzy przedmioty)[]

Jeśli jedno stworzenie posiada wszystkie Insygnia Neutralności, otrzymuje premię z usprawnienia do siły, zręczności i roztropności. Każda trzymana przez nie broń staje się bronią prędkości, umożliwiając co chwilę dodatkowy atak z najwyższą premią.

Postacie o innym charakterze[]

Postać o charakterze innym niż neutralny przy próbie użycia któregokolwiek z artefaktów natychmiast otrzymuje obrażenia, tylko udany test obronny na wolę może ocalić ją przed stratą doświadczenia.

Insygnia Zła[]

Korona Zła[]

Berło Zła[]

Jabłko Zła[]

Źródła[]

Advertisement