Sferopedia
Advertisement
Bóstwo
Hex-Heir p74
Heironeous walczący ze swoim sześciorękim bratem bliźniakiem Hextorem
Heironeous
Tytuł(y) Arcypaladyn, Niezwyciężony, Mężny Rycerz
Symbol Zaciśnięta pięść trzymająca srebrną błyskawicę
Plan Ojczysty Celestia/Venya/Pola Chwały
Ranga mocy Pośrednie bóstwo
Charakter Praworządny dobry
Dziedziny Rycerskość, sprawiedliwość, honor, wojna, męstwo, odwaga
Domeny Chwała, Dobro, Inkwizycja, Planowanie, Prawo, Szlachectwo, Wojna
Ulubiona broń Ostrze Męstwa (długi miecz), topór bojowy
Sojusznicy Al'Akbar, Allitur, Bahamut, Daern, Delleb, Fortubo, Johydee, Mayaheine, Murlynd, Pelor, Pholtus, Rao, Święty Cuthbert, Zilchus, Zodal
Wrogowie Bralm, Beltar, Damaran, Erythnul, Hextor, Iuz, Kurell, Kyuss, Llerg, Myanos, Pyremius, Ralishaz, Raxivort, Syrul, Tezcatlipoca, Tharizdun, Tiamat, Tlaloc, Vara, Vecna, Wastri
Zwierzchnik brak
Heironeous symbol

Symbol Heironeousa

Cleric of Heironeous01

Kapłan Heironeousa

Heironeous (haj-rou-ni-us) znany jest z mistrzowskiego opanowania zasad rządzących walką, a także ze swych iście rycerskich czynów. Honor, męstwo, prawo, dobro i uczciwość - wszystkie te cechy napawają Go dumą, co przyczynia się do tego, iż roztacza On swój patronat nad tymi wszystkimi, którzy w swym życiu kierują się właśnie tymi wartościami. Czyni go to największym adwersarzem wszelkich złych bóstw, a podejmowane przez niego wyprawy, których celem było wyplenienie zła, naprawdę trudno jest zliczyć. Heironeous nigdy nie waha się, gdy jego wyznawcy są w potrzebie. Opuszcza on wówczas Siedem Niebios, by nieść im pomoc.

Większość złych Mocy potępia i jawnie gardzi bogiem męstwa, jednak bóstwem sprawiającym mu najwięcej problemów jest Hextor, jego przyrodni brat, który Na Początku Wszystkiego, w momencie wyboru drogi życiowej, postanowił kroczyć drogą Zła - po to tylko, aby stanąć w opozycji do brata, ale przede wszystkim by zrobić mu na złość. Heironeous, który wybrał drogę Świętości, nigdy mu tego nie wybaczył. Spośród innych bóstw do jego zaciekłych wrogów można zaliczyć Erythnula, choć w jego przypadku nie możliwym jest wskazanie jednej przyczyny antagonizmu.

W kronikach Flanaess zapisało się kilka epickich starć pomiędzy awatarami obydwu bóstw. Niektóre źródła podają nawet, że Niezwyciężony stoczył bój z Erythnulem sprzymierzonym z Hextorem, ale pomimo tego walka zakończyła się jego zwycięstwem. Rzecz jasna, kościoły pokonanych bóstw twierdzą inaczej, dowodząc, iż walka ta zakończyła się remisem i jedynie dzięki oszustwu Heironeousowi udało się zbiec z pola walki.

Heironeous w czasie swych podróży po Oerth przybiera postać wysokiego i niezwykle przystojnego młodzieńca, jednakże dzięki mocom iluzji, którymi dysponuje, może On ukazać się także w całkowicie odmiennej formie. Nierzadko można spotkać Go jako żołnierza, ale też starca czy nawet dziecka. Nie należy On do osób, które wiele mówią, jeśli jednak zdecyduje się coś powiedzieć, to jego donośny głos z łatwością daje się słyszeć nawet w czasie najgorszej nawałnicy. Ponadto skóra boga w czasie jego narodzin została zabarwiona, przez co zyskała odporność na niektóre ataki fizyczne. Gdy Heironeous nie przybiera formy awatara, zsyła swym wyznawcom znaki i wizje. Najczęściej przybierają one formę srebrzystych piorunów przecinających niebo, niespodziewanego, pozbawionego przyczyny pękania i łamania się broni czy też falujących wizerunków bóstwa ukazujących się na polach. Omeny najczęściej ukazują się przed ważnymi bitwami i stanowią dla wiernych świadectwo boskiej przychylności i zsyłanego błogosławieństwa.

Heironeousowi poza niebianami służą służy wiele innych dobrych stworzeń, szczególnie zaś złote, srebrne oraz spiżowe smoki, a także einheriar, lammasu, kuszi, ki-riny oraz migopsy.

Dogmat[]

Hieronsarzy mają za zadanie utrzymywać pokój oraz nieść pomoc wszystkim walczącym ze złem i niesprawiedliwością. Kler musi świecić innym przykładem, pokazując swym postępowaniem, w jaki sposób najlepiej służyć Niezwyciężonemu, czy to na polu bitwy, czy też poza nim. Służba Heironeousowi jest służbą innym, niezależnie od tego, czy będzie to członek rodziny, żołnierz, władca czy jeden z licznych, zwykłych mieszkańców Flanaess.

Zło stało się istna plagą Oerthu i jest jak rozjątrzona rana, która nie chce się zabliźnić. Kler ze wszystkich sił usiłuje przeciwstawiać się naukom oraz działaniom wyznawców Złych Bóstw, szczególnie poprzez walkę z Hextorem i jego kultem, dla którego wojna jest niczym innym jak tylko pretekstem do terroryzowania ludzi i szerzenia tyranii, a honor i moralność niczym więcej, jak tylko pustymi słowami.

Kler i Świątynie[]

Wyznawców Heironeousa można spotkać praktycznie wszędzie, a kaplice sławiące jego imię najpopularniejsze są w miejscach o charakterze militarnym i wszędzie tam, gdzie dokonano naprawdę heroicznych czynów. Jego wyznawcami najczęściej zostają oficerowie, przywódcy wojskowi oraz paladyni, a rzadziej prości wojownicy, choć ta sytuacja powoli się zmienia i od zakończenia Wojen liczba wojowników wyznających Niezwyciężonego stale wzrasta. Najwięcej wyznawców posiada On na ziemiach wolnych od Zła, gdzie wśród mieszkańców popularna jest rola wojownika-obrońcy, a szeregi wojsk wciąż rosną.

Gdziekolwiek pojawia się ktoś chcący walczyć w imię dobra, przybywają również duchowni Heironeousa gotowi nieść mu pomoc. Członkowie jego kleru są nazywani Hieronsarami. Jest on nadzwyczaj wojowniczo usposobiony, a każdy jego członek ma nakaz posiadania kolczugi, będącej symbolem całego kościoła. Hieronsarzy stale poszukują sposobów, by zwalczać wszechobecne zło. Robią oni wszystko, byle tylko zgładzić wszystkich wyznawców Hextora, których uznają za swych największych wrogów. Generalnie kościół Niezwyciężonego jest szanowany i dość dobrze przyjmowany, nawet pomimo swego bojowego charakteru. Najważniejsze jest jednak to, iż pojawienie się kapłanów Heironeousa zawsze zwiastuje walkę ze złem, i to najczęściej zwycięską walkę. Nie wszędzie jednak Hieronsarzy przyjmowani są z otwartymi rękoma. Na przykład na dawnych ziemiach Wielkiego Królestwa już samo utrzymanie się przy życiu jest dla wyznawcy Heironeousa ogromnym sukcesem.

Miejsca poświęcone Heironeousowi są zazwyczaj udekorowane niebieskimi proporcami, a ich okna zdobią witraże przedstawiające wybrane sceny zwycięskich bitew, stoczonych przez Niezwyciężonego oraz jego kler. Typowa świątynia tego bóstwa przypomina z wyglądu ufortyfikowany zamek ze skrytym wewnątrz zagajnikiem, w których rycerze mogą odpocząć i zaczerpnąć świeżego powietrza. Przed świątynnym ołtarzem zazwyczaj znajduje się miedziana statua, przedstawiająca boga trzymającego srebrzysty młot, przyodzianego w srebrną zbroję, otoczonego nimbem złożonym z siedmiu błyskawic, promieniujących zza jego głowy. Do usług świadczonych przez Hieronsarów należy zaliczyć wyśpiewywanie chwalebnych pieśni bitewnych, ofiarowywanie pomników oraz dzielenie się pożywieniem i napojami - winem oraz owocami kara.

Kler Heironeousa jest bardzo dobrze zorganizowany, zarówno na poziomie lokalnym, jak i ogólnym. Doskonałe wyposażenie oraz system wymiany informacji czyni zeń organizację o charakterze niemalże militarnym. Poszczególne stopnie oraz hierarchia kościelna jest równa w każdej z części kleru, a głównymi czynnikami ją kształtującymi są własne dokonania. Ci kapłani, którzy najczęściej udzielają się na polach bitew, walcząc ze złem tak słowem, jak i czynem, podążający drogą Heironeousa, mają największe szanse na zdobycie wysokiej pozycji w kościele. Starsi kapłani cenieni są głównie z uwagi na zdolności strategiczne oraz doświadczenie, które przekazują młodszym. Kobieta jako członkini kleru nie dziwi dziś już nikogo, choć ich liczba pozostaje bardzo niska. Dużą część duchowieństwa stanowią elfy oraz półelfy, choć zdarzają się również dość liczni kapłani wywodzący się z innych ras. O potędze tego kościoła decyduje właśnie jego obecna wielokulturowość, pozwalająca na działanie w znacznie większym zakresie niż dotychczas.

Kler nosi ciemnoniebieskie liny przeplatane srebrnymi ozdobami, mającymi obrazować pozycję w kościele. Poszczególne stopnie w hierarchii to kolejno: Paź, Nowicjusz, Giermek, Tarczowy, Topornik, Rycerz, Rycerz-Obrońca, Rycerz-Kawaler, Kapitan, Wysoki Kapitan oraz Marszałek. Głowa kościoła nosi tytuły Honorowego i Sprawiedliwego Srebrnego Generała oraz Siedmiu Piorunów Heironeousa. Srebrny Generał wybierany jest co siedem lat w głosowaniu, w którym biorą udział wszyscy przywódcy kościoła, zbierający się w świątyni uprzednio panującego Generała. Kandydat na to stanowisko musi cechować się nienagannym zachowaniem, a także przestrzegać i respektować wszelkie norm moralnych. Musi on pociągać za sobą tłumy i wybiegać myślami daleko w przyszłość, jednak najważniejsze, by cechowała go wielka mądrość, którą powinien wykorzystać w misji niesienia dobra wszędzie tam, gdzie jest ono potrzebne.

Wszyscy kapłani i księża Heironeousa mają obowiązek odkładania co najmniej połowy swoich miesięcznych zarobków i przekazywania ich na rzecz kościoła. Każdy członek kleru musi także biegle posługiwać się toporem lub długim mieczem. Hieronsarzy cały czas muszą pozostawać w skupieniu, nie wiedząc, kiedy spodziewać się ataku sługusów zła. Niczym niezwykłym nie jest również powstawanie grup kapłanów-podróżników, którzy nie tylko poszukują przygód, ale zarazem służą Heironeousowi i wolnemu ludowi Flanaess.

Najbardziej znanym świętem Hieronsarów jest Marsz Bohaterów. Odbywa się on w pierwszy Wolny Dzień miesiąca Chłodny Wieczór we wszystkich tych miejscowościach, w których wyznawcy Heironeousa nie muszą obawiać się o swoje życie. Wszyscy podróżnicy, a także szanowani wojownicy z całego miasta zbierają się wówczas na miejskim rynku, by przy aplauzie widzów dokonać wspólnego przemarszu przez miasto, niosąc flagi i proporce. Po zakończeniu marszu kapłani wracają do swych świątyń, gdzie oczekują na młodzieńców chcących zasilić szeregi kleru. Ci którzy zostaną uznani za godnych rozpoczną trwające rok szkolenie. Pod koniec treningu, w dniu kolejnego Marszu, młodzi kapłani dołączają do świty biorącej w nim udział, przywdziewając kolczugi i niosąc młoty bojowe, oficjalnie dołączając do kleru Heironeousa.

Najwięcej miejsc kultu Heironeousa można znaleźć na ziemiach północnych, gdzie wiara w Niezwyciężonego jest bardzo rozpowszechniona i silna. Na południu, szczególnie zaś w Wielkim Królestwie, będącym największym skupiskiem wyznawców Hextora, miejsca kultu i wyznawcy Heironeousa są praktycznie niespotykani.

Do najważniejszych miejsc kultu zaliczyć można Srebrną Cytadelę w Thornward, Katedrę Męstwa w Chendl, Dwór Siedmiu Piorunów w Rel Mor oraz fortecę zwana Sercem Smoka, położoną w Żelaznych Wrotach.

Znane są co najmniej dwa zakony rycerskie powiązane z kościołem Heironeousa. Pierwszym jest Zakon Mężnej Awangardy zrzeszający paladynów i wojowników z Furyondy, którego wpływy sięgają aż do ziem Sterich i Geoff. Drugim zakonem blisko związanym z kościołem Heironeousa jest Niezwyciężony Zakon Srebrnego Pioruna, w którego skład wchodzą przedstawiciele wszystkich klas wyznających Niezwyciężonego. Głównym zadaniem tego zakonu jest obserwacja Wielkiego Królestwa, a miejscem działań jego członków jest przeważnie Królestwo Nyrondu. Również Zakon Rycerzy Świętotarczowych oraz Zakon Rycerzy Strażników wiąże z kościołem Heironeousa wiele wspólnych celów, a wśród członków ich członków można spotkać bardzo wielu wyznawców Niezwyciężonego.

Jedynym wymaganiem stawianym przed klerem jest utrzymanie się w jak najlepszej formie fizycznej i jak najczęstsze przeglądy swego ekwipunku - broń oraz pancerz Hieronsarów muszą być zawsze czyste i zadbane, by nie przynosić ujmy swym posiadaczom.

Źródła[]


Moce Oerthu
Główne bóstwa Oerthu
BeoryBoccobCelestianEhlonnaErythnulFharlanghnHeironeousHextorIncabulosIstusIuzKordLendorNerullObad-HaiOlidammaraPelorPholtusProcanRalishazRaoŚw. CuthbertTharizdunTrithereonUlaaWee JasZilchus
Inne bóstwa Oerthu
Al'AkbarAlliturAtroaBeltarBereiBernaBlereddBralmBreekaCyndorDaltDamaranDellebFortuboGeshtaiJascarJoramyKatayKundoKurellKyussLendorLirrLlergLydiaMayaheineMerikkaMeyanokMouqolMyhrissNolaNoreboOspremPhaulkonPhytonPyremiusRuddSmok ZiemiSotillionSroga AliaSyrulTelchurVaraVatunVecnaVelniusVoganWastriWentaXan YaeXanagXerboYeathanZagygZodalZuoken
Bogowie-herosi Oerthu
Azor'alqCharmalaineDaernDaoudGadhelynGendwar ArgrimHewardJohydeeKelanenKeoghtomKurothMurlyndNazarnRoykynTsolorandrilVathris
Advertisement