Sferopedia
Advertisement
Bóstwo
Hanseath
Tytuł(y) Brodaty
Symbol
Plan Ojczysty
Ranga mocy Pomniejsze bóstwo krasnoludów
Charakter Chaotyczny neutralny
Dziedziny Wojna, hulanki, alkohol
Domeny Chaos, Siła, Podroż, Wojna
Ulubiona broń Wielki topór
Zwierzchnik

Święty Symbol Hanseatha

Znany jako Brodaty przez gęste włosy które zasłaniają większość jego twarzy, Hanseath reprezentuje biesiadną stronę krasnoludzkiej kultury. Piwowarzy darzą go dużym szacunkiem, tak jak również krasnoludzcy barbarzyńcy i każdy krasnolud który szarżuje na złamanie karku w walkę nie zważając na przewagę.

Źródła[]

  • Races of Stone


Panteon krasnoludzki
Abbathor | Berronar Czyste Srebro | Clangeddin Srebrnobrody | Dugmaren Jasny Płaszcz | Dumathoin | Gorm Gulthyn | Haela Jasny Topór | Hanseath | Marthammor Duin | Moradin | Muamman Duathal | Mya | Roknar | Sharindlar | Thard Harr | Tharmekhûl | Thautam | Ulaa | Valkauna | Vergadain
Bóstwa duergarów
Duerra z Podziemi | Laduguer
Advertisement