Sferopedia
Advertisement
Sferopedia

Skrawek wybrzeża upstrzony wioskami i miasteczkami podobnymi do tych stojących w każdej innej części Faerunu. Podstawowa różnica polega na tym, że tutejsi mieszkańcy przywykli do częstych zmian władzy, do których przyczyniają się między innymi potężni poszukiwacze przygód pragnący wywalczyć sobie małe królestwa i porządzić w nich choćby przez chwilę. A ponieważ dobrych miejsc na siedziby nie ma tu nazbyt wiele, między kandydatami na panujących często wybuchają walki. Wspomniane częste zmiany bardzo utrudniają zebranie dokładniejszych informacji o sytuacji w regionie. Wiadomo jednak, że zamieszkujący go plebejusze są krzepcy i pragmatyczni, a populacja takich miasteczek jak Beldargan, Derlusk, Themasulter, Theymarsh i Yallash liczy od 1000 do 2000 osób, które żyją z wycinki drzew, górnictwa oraz rybołówstwa.

Źródła[]

  • Zapomniane Krainy: Opis Świata
Advertisement