Sferopedia
Advertisement
PoF Kleryk przywoływacz

Kapłanka odbierająca wiadomość od posłańca swojego bóstwa

Gestorzy (ang. Proxy, l.mn. Proxies) to obdarzeni potężną mocą wysłannicy bóstw, wykonujący dla nich określone zadania. Gestorem może zostać zarówno Oczekujący jak i Sferowiec a nawet Pierwszak. Wszystko zależy od jego zasług i dobrej woli bóstwa. Najczęściej istota otrzymuje całkiem nowe ciało (na przykład devy bądź vrocka), jednak zdarza się, że bóstwo obdarza go tylko nowymi zdolnościami, pozwalając zachować dotychczasowy wygląd.

Gestorzy są stworzeni po to, by służyć. Wykonują polecenia swych bogów na tyle wiernie, na ile pozwala im charakter. Wysłannicy bóstw dobra są wierni i posłuszni, ci podlegający złym mocom potrafią być podstępnymi i trudnymi do kontrolowania krętaczami.

Podtypy gestorów[]

Wymienione tu istoty nie zawsze pełnią funkcje gestorów, wyróżniają się jednak tym że z samej swej natury pełnią funkcje sług pewnych bóstw i są przez nie bezpośrednio tworzone bądź przeobrażane.

Źródła[]

Advertisement