FANDOM


Genasi4

Genasi wody

Logo

Uwaga! Ten artykuł jest częścią projektu tłumaczeń Planescape Campaign Setting!

Sferopedia jest wolną encyklopedią, lecz z dnia 22 marca 2008 r. staje się miejscem pracy nad projektem tłumaczeń PSCS z decyzji osób nad nim pracujących. Jest to element ułatwiający pracę nad tłumaczeniami, udostępniający materiały również tłumaczom spoza Sfer.

Genasi wody

Królowie mórz pochodzą ze związków ludzi z nereidami, maridami i innymi istotami żywiołu wody. Genasi wody są najbardziej niezależne z żywiołowych planokrwistych, mając niewiele wspólnego ze swoimi rodzicami. Większość jest porzucana przy narodzinach, a dorastają z innymi stworzeniami z Planu Żywiołu Wody, takimi jak delfiny, mermeny, trytony i mroczniejsze rasy, takie jak sahuaginy. Uważają siebie za całkowicie unikatowe i każdy opracowuje dla siebie ekstremalną osobowość, która ma zmusić otoczenie do uległości.

Osobowość: W przypadku tej rasy, nie można znaleźć dwóch podobnych do siebie królów mórz. Kiedy jedni beztrosko poddają się agresji i zalewają swych wrogów, inni stawiają na chytrość, dawkując okrucieństwo. Ich wszechstronność przyczynia się do rywalizacji w wielu dziedzinach życia. Cokolwiek charakteryzuje genasi wody, może zostać sprowadzone do skrajności: odwaga do męczeństwa, tchórzliwość do paranoi. Zazwyczaj dotyczy to każdej ich postawy. Jednak potrafią być zaskakująco sympatyczne wobec osób, które im rzucą kilka słodkich słówek.

Opis: Ich związek z morzami jest oczywisty dla wszystkich, którzy spoglądają na genasi wody. Spływające włosy o kształcie wodorostów, niebiesko-zielona skóra z lekkimi łuskami oraz błoniaste stopy i dłonie są typowymi cechami królów mórz. Chociaż nie mają widocznych skrzeli, mogą oddychać pod wodą tak łatwo jak na powietrzu, a ich głosy czasami brzmią jak gromkie wołania wielorybów lub delfinów. Chociaż ich powłoki i styl w ubiorze są równie indywidualne, jak osobowość, wiele z nich lubi przywdziewać dary morza, takie jak morskie muszelki, koralowce, ości, a zwłaszcza szczególnie perły lub słuchotki.

Relacje: Genasi wody mają więcej związków z rozumnymi istotami wód, niż ktokolwiek inny i często postrzega się ich jako bardzo użyteczne w komunikacji i tworzeniu relacji między nimi, a większością powszechnych ras. Są prawdopodobnie najmniej aroganckie ze wszystkich genasi, lecz wszystkie silnie odczuwają swoją naturę żywiołów, co czyni je unikatowymi i – we własnym mniemaniu - ważnymi. Choć ich skrajność sprawia, że większości osób trudno się do nich zbliżyć, to ci, którzy chcą, łatwo poznają silnego i sympatycznego towarzysza. Charakter: Genasi wody wielce różnią się w podstawach, choć ich żywiołowe dziedzictwo nadaje im umiar pomiędzy apatią a myślicielstwem, toteż większość jest co najmniej trochę neutralna.

Ziemie: Genasi wody niezbyt przejmują się domeną ziemi, ale wszystkie nazywają swoim domem wodę. Czy to rzeka, morze, jezioro, czy kałuża, królowie mórz zakładają swoje domy w lub niedaleko zbiorników wodnych na wskroś wieloświata. Odpowiednio do ich natury, nie lubię dzielić się swoim terytorium z innymi osobami, gdyż silnie wierzą, że wody starczy dla wszystkich.

Wiara: Podobnie jak inne genasi, dzieci wód nie przepadają za skomplikowaną etyką śmiertelników. Są skupione całkowicie na własnej osobie i spodziewają się takiej samej postawy od każdego innego. Ci, którzy podróżują na Plany Zewnętrzne, mogą przystać do kultów skupionych na egoizmie i być im oddane równie fanatycznie, co Twardogłowi. Z frakcji genasi wody często wybierają Przeznaczonych, a także Wolną Ligę.

Języki: Genasi wody mówią Planarnym Wspólnym, rozpowszechnionym w wieloświecie. Większość z nich jest biegła również w wodnym.

Imiona: Genasi wody akceptują imię dane im przez ich ludzkich rodziców, które uzależnione jest od ich krainy ojczystej, często jednak stanowi wskazówkę wobec pewnych unikalnych cech wyglądu, które posiadają.

Poszukiwacze przygód: Królowe morza wędrują wzdłuż i wszerz, podążając za przypływami tak fizycznie, jak i metaforycznie. Wiele żyje wśród stworzeń, które je wychowały jako specjalnych członków społeczności lub niewolników. Genasi wody mają naturę odkrywców i chcą szybko zaznać przygód zarówno pod, jak i nad falami. Wielu zabawia się, poszukując i zbierając zagubione skarby, choć możliwość poznawania nowych miejsc również jest silną zachętą.

Odgrywanie genasi wody: Jesteś esencją wielkich oceanów, niezmącony, lecz szybki i nieprzewidywalny. Inni nie muszą ciebie akceptować, lecz nie są w stanie pojąć głębi tego, co masz w swoim wnętrzu.Zawsze lubiłeś samotność, lecz zakładasz, że wynika to z twojej naturalnej odmienności od pozostałych ras. Nie ma drugiego takiego jak ty w całym wieloświecie - przynosi ci to wielką satysfakcję. Podejmujesz się wielkich rzeczy - bez względu na to, jakim kierunkiem podąża twoje życie, zaprowadzi cię ono do większego przeznaczenia.


RASOWE CECHY GENASI WODY Edytuj

  • +2 Budowa, -2 Charyzma. Genasi wody posiadają krzepkie ciała, dzięki którym potrafili nabrać cech umożliwiających egzystowanie w warunkach dla ludzi niemożliwych. Niemniej zarówno ich wygląd, jak i głos, są poniekąd odpychające i wzbudzają lęk w typowych osobnikach zamieszkujących sfery.
  • Rozmiar średni.
  • Bazowa prędkość genasi powietrza to 9 metrów.
  • Odporność na zimno (10).
  • Widzenie w ciemnościach: 18 metrów.
  • Chmura mgły (zn): Genasi wody może użyć chmurę mgły raz na dzień jakby był druidem na poziomie postaci.
  • Ulewa (zw): Dotyk genasi wody gasi pochodnie, ogniska i inne otwarte płomienie niemagicznego pochodzenia, jeśli są rozmiaru wielkiego lub mniejszego. Genasi wody może rozproszyć magiczny ogień, które dotyka, jakby rzucał rozproszenie magii jak druid o poziomie postaci.
  • Premia rasowa +1 do rzutów obronnych przeciwko zaklęciom związanym z wodą. Ta premia zwiększa się o +1 co pięć poziomów klasy, które genasi osiągnie.
  • Genasi wody oddychają pod wodą. Jest to zdolność nadzwyczajna.
  • Automatyczne języki: Planarny Wspólny i regionu rodzinnego. Języki dodatkowe: dowolne (oprócz sekretnych języków, takich jak druidzki).
  • Rodzinny plan: Dowolny (często Plan Żywiołu Wody).
  • Ulubiona klasa: Druid.
  • Dostosowanie poziomu +1. Genasi wody są odrobinę potężniejsze i wolniej nabywają poziomy niż większość standardowych ras.


Genasi, Water Edytuj

The sea kings come from the pairing of humans with nereids, marids, or other water elemental creatures. Water genasi are the most independent of the elemental planetouched, having as little in common with their parents as with other genasi. Most are abandoned by their parents at birth and are later raised by other creatures on the Elemental Plane of Water such as dolphins, mermen, tritons, or darker races such as sahuagin. They consider themselves to be completely unique, and each develops an extreme personality trait that leads others to agree with them.

Personality: More than other genasi, no two of the sea kings are alike in personality. Some are patient and cunning, choosing to gradually wear away resistance to their plans, while others are stormy and violent, preferring to drown their foes in their wrath. They may have virtually any trait or goal, exhibiting a versatility that rivals even that of humans. Whatever characteristics a water genasi may have are taken to an extreme: bravery unto martyrdom, cowardice unto paranoia, and other such unbending outlooks are commonly displayed. They seem more than a little off to most, but they can be surprisingly pleasant if one treads lightly in dealings with them.

Physical Description: Their relationship with the seas is apparent to all who look upon the water genasi. Flowing seaweed-textured hair, blue-green skin with soft scales, and webbed feet and hands are common traits of the sea kings. Though they have no visible gills, they can breathe water as easily as air, and their voices sometimes sound like the sonorous songs of whales or dolphins. Though their form and styles are as varied as their personalities, many of them like to decorate themselves in the accoutrements of the sea such as sea-shells, coral, fish bones, and especially pearls or abalone.

Relations: Water genasi have more dealings with the sentient underwater races than anyone else, and are not looked upon cruelly by most since they can be very useful in communications and dealings between them and the more common planar races. They are perhaps the least arrogant of the genasi, but all strongly feel that which makes them unique makes them important individuals in their own right. While their extreme characteristics make it difficult for most to get close to water genasi, those who do can easily find a strong and amiable companion.

Alignment: Water genasi vary greatly in their principles, though their elemental heritage endows them with a measure of apathy to philosophy, so most are at least somewhat neutral.

Water Genasi Lands: Water genasi can take or leave land without much care, but they all call the water home. Be it river, sea, lake, or pool, the sea kings make their homes in or near bodies of water throughout the multiverse. Befitting their nature, none of them share enough common ground to join together, though most firmly believe there is enough water for all.

Belief: As extreme as these fellows are, they are just as apathetic to morals and ethics as all other genasi. They are focused purely on themselves, but expect the same attitude from everyone else. Those who travel the Outer Planes may develop beliefs centered on this principle and become as fanatical about it as the greatest Hardhead. Of the factions, water genasi are most often found among the Fated, and the Free League has a number of sea kings among its members as well.

Language: Water genasi speak the Planar Trade spoken throughout the multiverse, and a majority of them are fluent in Aquan as well.

Names: Water genasi take the name given by their human parents, which varies based on their homeland but often hints back to their unique physical features.

Adventurers: The sea kings wander far and wide, following the tides physically and metaphorically. Many live among the creatures that raised them, as special members of the community or as slaves, depending on the society. Exploration comes naturally to water genasi, however, and they are quick to seek out adventure both under and above the waves. Many enjoy searching out and collecting lost treasure, though the appeal of learning about new places is also a strong incentive.

Roleplaying a Water Genasi: You are the essence of the great oceans, serenely tranquil yet quick and unpredictable. Others may have difficulty accepting you, but they cannot fathom the intensity within. You have always been the outsider, and deep down you realize you will always be different from everyone else. There is no one like you in the entire multiverse, an idea that brings you great satisfaction. After all, there must be great things meant for one as unique as you, and you know that no matter what direction your life flows it will lead you to that greater purpose.


WATER GENASI RACIAL TRAITS Edytuj

•  +2 Constitution, -2 Charisma. Little can faze a water genasi, which makes them not only sturdy but also aloof.
•  Medium-size humanoid.
•  Water genasi base speed is 30 feet. They swim at a speed of 30 feet.
•  Cold resistance 10.
•  Darkvision up to 60 feet.
•  Fog Cloud (Sp): Water genasi can use fog cloud once per day as cast by a druid of their character level.
•  Drench (Ex): The water genasi’s touch puts out torches, campfires, and other open flames of nonmagical origin if these are of Large size or smaller. The water genasi can dispel magical fire it touches as dispel magic cast by a druid of their character level.
•  +1 racial bonus on saving throws against water spells and effects. This bonus increases by +1 for every 5 class levels the genasi attains.
•  Water genasi breathe water as an extraordinary ability.
•  Automatic Languages: Planar Trade, home region. Bonus Languages: Any (except secret languages, such as Druidic).
•  Plane of Origin: Any (often Plane of Water).
•  Favored class: Druid.
•  Level Adjustment +1.
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.