FANDOM


Genasi1

Genasi powietrza

Logo

Uwaga! Ten artykuł jest częścią projektu tłumaczeń Planescape Campaign Setting!

Sferopedia jest wolną encyklopedią, lecz z dnia 22 marca 2008 r. staje się miejscem pracy nad projektem tłumaczeń PSCS z decyzji osób nad nim pracujących. Jest to element ułatwiający pracę nad tłumaczeniami, udostępniający materiały również tłumaczom spoza Sfer.

Genasi powietrza

Spadkobiercy otwartego nieba i tamtejszych odległych bezkresów, genasi powietrza są potomkami dżinnów, sylfid i innych mieszkańców planu żywiołu powietrza. Takie związki są rzadkie, ale zdarzają się sytuacje, kiedy wyjątkowi ludzie są wybierani na małżonków. Genasi powietrza, jak większość planokrwistych pochodzących od żywiołów, są postrzegani jako obcy ze względu na ich powiązane z żywiołami pochodzenie i niezbyt lubiani z powodu ich aroganckiej i dalekiej od ludzkiej natury. Pomimo wysokich standardów i awanturniczego usposobienia, mogą być całkiem mili i łagodni wobec tych, którym uda się sprostać ich wymaganiom.

Osobowość: Genasi powietrza są raczej przyzwyczajeni do spoglądania z góry na wszystkich i udaje im się to nawet wtedy, kiedy stoją na ziemi. Nie musząc oddychać, uważają tę stratę powietrza za zniewagę dla jego czystości i ich pogarda dla “defektów” innych istot bierze się głównie z tego. Genasi ci są uważani przez większość ludzi za zarozumiałych i egocentrycznych, ale są darzeni odpowiednim respektem za swoje dziedzictwo na Planie Powietrza. Jednak w innych miejscach są postrzegani podobnie jak inne genasi, co jest afrontem dla ich ego. Genasi powietrza są dzikie i beztroskie; ich nastrój często zmienia się z spokojnej bryzy we wściekłą burzę bez widocznego ostrzeżenia. Spieszno im do rywalizacji i zawzięcie konkurują o wszystko, co ich kapryśna natura uzna za stosowne.

Opis: Będąc połączeniem ludzkich rodziców, wybranych dla ich wyjątkowych cech i powietrznego dziedzictwa, genasi powietrza zazwyczaj wyglądają wręcz uderzająco egzotycznie. Często mają namiętny, mruczący głos i coś, co zdaje się być bryzą, która stale rozwiewa ich włosy, nawet gdy przebywają w zamkniętym pomieszczeniu. Niektórzy są dumni z błękitnego zabarwienia skóry czy włosów, jak i również chłodu, który emitują. Genasi powietrza nie muszą oddychać, co przybliża innym ich obcą fizjologię. Włosy i ubiór większości z nich pozostają w permanentnym nieładzie, co uważają za właściwy porządek rzeczy.

Relacje: Genasi powietrza mają tendencje do postrzegania innych ras jako rywali i istoty "niższej rangi". Rzadko kiedy raczą obniżyć swe standardy bądź towarzyszyć tym o gorszym pochodzeniu niż oni sami. Miast tego, wolą towarzystwo równych rangą i tych, którzy według nich w jakiś sposób im dorównują. Ogólnie rzecz biorąc, genasi powietrza zdają się nie pasować do większości planarnych wspólnot, jako że rzadko kiedy przejmują się interesami społeczności, czy czyjąś polityką. Zaprzyjaźnienie się z nimi nie jest niemożliwe i faktycznie, są oni potężnymi sojusznikami, ale takie związki powstają tylko i wyłącznie na ich warunkach.

Charakter: Genasi powietrza mogą mieć dowolny charakter, choć skłaniają się ku neutralności i rzadko kiedy są praworządne. W odróżnieniu od innych genasi, moralność jednego genasi powietrza może się bardzo silnie różnić od moralności drugiego. Niezależnie od charakteru czy motywów, ich zadufanie w sobie jest w dużej mierze reakcją obronną.

Ziemie Genasi Powietrza: W przeciwieństwie do większości genasi, powietrzni mają określone miejsce w swojej społeczności. Zazwyczaj są wychowywani w ludzkich osadach unoszących się wokół Planu Powietrza i piastują tam prestiżowe i szanowane stanowiska dzięki ich szlachetnemu pochodzeniu. Jednak poza tymi niewielkimi miasteczkami, są rozrzucani przez wiatry pośród planów i żyją na najwyższych wzniesieniach, które mogą zdobyć. Zwykle oznacza to wysokie szczyty gór albo przynajmniej najwyższe piętro budynku, który zajmują. Wiara: Większość genasi powietrza jest bardziej skupiona na powodzeniu własnym niż jakiejś organizacji bądź kościoła, lecz niektórzy wybierają czczenie bóstw powietrza i wiatru jako część swego szlachetnego dziedzictwa. Czasem decydują się na wstąpienie do frakcji na krótki okres czasu, by spełnić konkretną zachciankę i mogą w niej pozostać, jeśli dana filozofia się w nich zakorzeni. Oko Umysłu i [Transcendent Order – nie ustaliliśmy nazewnictwa, więc na razie zostawiam] zdają się być tymi, które przemawiają do nich najbardziej, choć ich odsetek jest niski nawet w tych grupach.

Języki: Genasi powietrza mówią Planarnym Wspólnym, większość z nich uczy się Powietrznego jako swojego drugiego języka.

Imiona: Genasi powietrza zazwyczaj noszą imiona nadane im przez ich ludzkich rodziców, choć w zależności od zaangażowania ich planarnego rodzica, mogą otrzymać imię odznaczające się w tym społeczeństwie większym prestiżem.

Poszukiwacze Przygód: Spora liczba genasi powietrza jest żądna podróży, co często prowadzi ich do stania się doświadczonymi obieżysferami. Niektórzy są włóczęgami, którzy wolą nie siedzieć w jednym miejscu zbyt długo, podczas gdy inni podróżują w sprawach urzędowych, związanych z pełnionym przez nich stanowiskiem. Niektórzy mogą istotnie poszukiwać chwały i przygody jednakże z powodu zależności od towarzyszy podróży, są oni najbardziej tolerancyjnymi ze swego gatunku.

Odgrywanie Genasi Powietrza: Jesteś dzieckiem nieba, najczystszego powietrza, ideałem natury, Ci, którzy nie dorównują tobie urodzeniem, są niżsi rangą, ledwie warci spojrzenia i nie są w stanie poznać się na twojej prawdziwej wartości. Wszystkim, co możesz zrobić, jest radzenie sobie ze słabościami i wzniesienie się ponad nich. Ci, którzy mają czelność stawać na twojej drodze poznają furię burz; ci, którzy zasłużyli na twój szacunek, poczują kojącą bryzę, która jest twoją życzliwością.


Rasowe Cechy Genasi Powietrza: Edytuj

* +2 Zręczności, +2 Inteligencji, -2 Mądrości, -2 Charyzmy. Genasi powietrza mają gibkie ciało i umysł, lecz są lekkomyślne i aroganckie.
* Średnich rozmiarów humanoid.
* Bazowa prędkość genasi powietrza to 9 metrów.
* Odporność na elektryczność (10)
* Podmuch Wiatru (zc): Genasi powietrza mogą używać podmuchu wiatru raz dziennie, tak samo jak druid tego samego poziomu.
* Bez Tchu [Breathless] (zw): Genasi powietrza nie oddychają, toteż są odporne na utonięcie, uduszenie i ataki, które wymagają wdychania (jak na przykład niektóre typy trucizn).
* Premia rasowa +1 do rzutów obronnych przeciwko zaklęciom związanym z powietrzem. Ta premia zwiększa się o +1 co 5 poziomów klasy, które genasi osiągnie.
* Widzenie w ciemnościach: 18 metrów.
* Automatyczne Języki: Planarny Wspólny, regionu rodzinnego. Języki dodatkowe: Dowolne (oprócz sekretnych języków, takich jak Druidzki).
* Rodzinny Plan: Dowolny (często Plan Powietrza)
* Ulubiona Klasa: Łotrzyk.
* Dostosowanie poziomu +1: Genasi powietrza są trochę potężniejsze i zdobywają poziomy wolniej niż większość pozostałych ras.


Genasi, Air Edytuj

Heirs to the open sky and wild blue yonder, air genasi are descendants of djinn, sylphs, and other inhabitants of the Elemental Plane of Air. Such pairings are very rare, but there are occasions when exceptional humans are chosen as mates. Also known as wind dukes, air genasi, like most elemental planetouched, are viewed as aliens because of their elemental heritage and disliked for their distant and arrogant nature. Though they have high ideals and stormy tempers, they can be quite gentle and friendly to those who manage to meet their standards.

Personality: Air genasi are quite used to looking down on everyone and seem to manage this even when standing on the ground. Having no need to breathe, they see such waste of air an affront to its purity, and their disdain in the “faults” of others only grows from there. The self-styled wind dukes are seen by most folk as haughty and self-important, but are well respected within the Elemental Plane of Air for their heritage. Elsewhere, however, they are viewed much as other genasi, which is an affront to their egos. Air genasi are wild and carefree; their temper often shifts between a calm breeze and a raging tempest seemingly without warning. They are swift to make rivalries and are fiercely competitive about anything their capricious nature indicates is worthy.

Physical Description: With their mortal parents being chosen for exceptional qualities combined with their elemental blood, air genasi are usually strikingly exotic in appearance. They often have a sultry, breathy voice, and what seems to be a constant breeze blowing through their hair, even while indoors. Some are proud of a light bluish tint to their skin or hair, as well as the coolness it radiates. Air genasi do not need to breathe, furthering the idea of their alien physiology. Most have a permanently disheveled look about their hair and attire, which they view as only the proper manifestation of things.

Relations: Air genasi tend to look upon other races as rivals and inferiors. They will rarely deign to lower their standards or assist those of lesser heritage than themselves. Instead, they prefer the company of their peers and individuals they believe measure up somehow. Overall, the air genasi do not seem to fit in well in most planar societies, as they rarely take interest in community affairs or the politics of others. It isn’t impossible to befriend them, and in fact the wind dukes make strong allies, but such relationships are formed only on their terms.

Alignment: Air genasi can be of any alignment, though they tend to be neutral and are rarely lawful. Their morals vary intensely from one individual to the next, more so perhaps than other genasi, but no matter their alignment or motives, they are self-righteous in defense of themselves.

Air Genasi Lands: Unlike most genasi, wind dukes have a special place within their society. They are typically reared in humanoid settlements floating through the Elemental Plane of Air and put into positions of prestige and respect due to their noble heritage. Outside these little towns, however, air genasi are wind-strewn throughout the planes and live at the highest elevation they can manage. This usually means lofty mountaintops or at the very least on the highest floor of whatever building they are occupying.

Belief: Most air genasi are more concerned with their own well-being than that of any organization or church, but some choose to venerate deities of Air and Wind as part of their noble heritage. A few choose to join factions for short periods to satisfy a particular flight of fancy, and may remain if the philosophy grows on them. The Mind’s Eye and the Transcendent Order seem to be the most appealing, though their numbers remain small even in these groups. Languages: Air genasi speak Planar Trade, and a majority of them pick up Auran as a second language.

Names: Air genasi are often given names by their human parents, but depending on the involvement of their elemental sire, they may be given a name with more prestige in that society.

Adventurers: A good number of air genasi are avid travelers, which often leads them to become experienced planewalkers in their own right. Some are drifters who prefer not to sit still for very long, while others travel on business associated with their office in the community. A few may actually seek glory and adventure, though because of the reliance on traveling companions these are only the most tolerant of their kind.

Roleplaying an Air Genasi: You are a child of the skies, of purest air, an exemplar of nature’s way. Those who do not share your birthright are beneath you, hardly worth a glance, and incapable of recognizing your true value. All you can do is bear with their failings and rise above them. Those who dare stand in your way will know the fury of the storms; those who merit your respect will feel the blessing breeze that is your kindness.


AIR GENASI RACIAL TRAITS Edytuj

 •  +2 Dexterity, +2 Intelligence, -2 Wisdom, -2 Charisma. Air genasi are nimble in form and thought, but are flighty and arrogant.
 •  Medium-size humanoid.
 •  Air genasi base speed is 30 feet.
 •  Electricity resistance 10.
 •  Gust of Wind (Sp): Air genasi can use gust of wind once per day as cast by a druid of their character level.
 •  Breathless (Ex): Air genasi do not breathe, so they are immune to drowning, suffocation, and attacks that require inhalation (such as some types of poison).
 •  +1 racial bonus on saving throws against spells all air spells and effects. This bonus increases by +1 for every five class levels the genasi attains.
 •  Darkvision up to 60 feet.
 •  Automatic Languages: Planar Trade, home region. Bonus Languages: Any (except secret languages, such as Druidic).
 •  Plane of Origin: Any (often Plane of Air)
 •  Favored Class: Rogue.
 •  Level Adjustment +1.
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.