Bóg
Gnome group p132.jpg
Flandal Stalowoskóry (czwarty od lewej)
Flandal Stalowoskóry
Tytuł(y) Mistrz Metalu, Wielki Kowal, Zbrojmistrz, Płatnerz, Pan Kowali, Piromanta
Symbol płonący młot
Plan Ojczysty Mithrilowa Kuźnia (Złote Wzgórza)
Ranga mocy Pośrednie bóstwo gnomów
Charakter neutralny dobry
Dziedziny kopalnie, kowalstwo, sprawność fizyczna, kucie metali
Domeny dobro, gnomy, metal, rzemiosło
Ulubiona broń Rhondang (młot bojowy)
Sojusznicy Panteon gnomi (z wyjątkiem Urdlena), Clangeddin Srebrnobrody, Cyrrollalee, Dumathoin, Geb, Gond, Grumbar, Kossuth, Moradin, Urogalan i Vergadain
Wrogowie Abbathor, Gaknulak, Kuraulyek, Kurtulmak, Urdlen, panteon goblinoidów
Zwierzchnik

Symbol Flandala Stalowoskórego

Flandal Stalowoskóry to mistrz górnictwa i zarazem jeden z najsilniejszych kowali w Wieloświecie. Zgodnie z mitami gnomów Płatnerz, wraz z kilkoma bóstwami krasnoludów, dał początek rzemiosłu kowalskiemu, a do tego wynalazł telstang – stop używany niegdyś tylko przez Zapomniany Lud – i odkrył właściwości legendarnego metalu, aranduru. Podobno jego ogromny nos jest tak czuły, iż pozwala mu na wyczuwanie złóż rud metali znajdujących się głęboko pod ziemią. Spośród całego panteonu gnomów to Zbrojmistrz obdarzony jest największą siłą fizyczną, a jego kunszt kowalski jest wprost niezrównany. Jako perfekcjonista, Flandal jest niezwykle surowy i wymagający wobec efektów swojej pracy wytwórczej, zawsze też dąży do zwiększenia swych umiejętności. Wielki Kowal odznacza się też wielką cierpliwości, kiedy naucza kowalstwa, lecz leniwi i niedbali rzemieślnicy ściągają na siebie jego gniew.

Flandala zazwyczaj można spotkać w towarzystwie któregoś z bogów z jego panteonu, gdy razem wędrują w poszukiwaniu nowych rud metali do pracowni Wielkiego Kowala. Jeżeli akurat nie znajduje się w drodze, Mistrz Metalu przebywa w swym warsztacie, gdzie wykuwa magiczny oręż. Jego bojowy młot Rhondang pozwala mu porozumiewać się z wszelkimi zrodzonymi z ognia istotami. Dzięki temu Stalowoskóry może rozwiązywać sprawy z takimi stworzeniami na drodze dyplomacji, choć walka w żadnym razie nie jest mu obca.

Wielki Kowal manifestuje swą obecność jako jęzory ognia strzelające z paleniska w kuźni lub z ogniska albo jako ogniste sploty tańczące nad podłogą. Gdy Stalowoskóry jest zadowolony ze swego sługi, pozwala mu znajdywać metale o wielkiej wartości, beljuryle, agaty ogniste, opale ogniste i mellochryzy. Z kolei swoje niezadowolenie demonstruje sprawiając, iż ziemia drży, a metal pęka lub łamie się podczas kucia lub hartowania.

Mistrzowi Metalu służą grozy w pancerzu, rdzewiacze, xorny, żelazne golemy, żywiołaki ognia i żywiołaki ziemi.

Boska kraina Flandala nosi nazwę Mithrilowej Kuźni i wypełnia ją żar pochodzący z Planu Żywiołu Ognia, zasilającego piec Wielkiego Kowala. Wzgórze, pod którym mieści się dominium Płatnerza, drży w posadach, ilekroć Mistrz Metalu uderza Rhondangiem w kowadło.

Historia/związki[edytuj | edytuj kod]

Flandal utrzymuje znakomite stosunki z pozostałymi bóstwami Zapomnianego Ludu, wyłączając Urdlena. Jednak więź, która łączy Wielkiego Kowala z głową gnomiego panteonu, jest bardzo szczególna, albowiem to właśnie Zbrojmistrz pomógł wykuć i nasycić magią Arumdinę, bojowy topór Garla Świetlistozłotego. Również Segojan Ziemiennik jest oddanym przyjacielem Mistrza Metalu, a to ze względu na ich wspólną troskę o bezpieczeństwo gnomich górników. Do pozostałych sprzymierzeńców Flandala należą Clangeddin Srebrnobrody, Cyrrollalee, Dumathoin, Geb, Gond, Grumbar, Kossuth, Moradin, Urogalan i Vergadain. Z kolei do jego wrogów zaliczają się Abbathor, Gaknulak, Kuraulyek, Kurtulmak, Urdlen oraz wszystkie panteony goblinoidów, z którymi bogowie Złotych Wzgórz mają na pieńku.

Dogmat[edytuj | edytuj kod]

Bogactwo życia spoczywa w objęciach ziemi i dłoniach Segojana, i tylko ciężka praca, oddanie i biegłość w rzemiośle, jak naucza Mistrz Metalu, są w stanie wydobyć na światło dzienne jego piękno i splendor. Drąż wyrobiska, eksploatuj rudy i wykuwaj zbroje, broń oraz inne przedmioty z metalu. Dąż do ulepszania znanych technik metalurgicznych, twórz nowe, by i je potem usprawniać, odkrywaj nowe stopy i badaj ich potencjał. Dbaj o fizyczną kondycję, która pozwoli ci oddać się kuźni i kopalni całym sercem.

Kler i świątynie[edytuj | edytuj kod]

Kler Flandala cieszy się wśród gnomich społeczności wysoką estymą, gdyż duchowni Płatnerza należą do najprzedniejszych mistrzów w kowalskim fachu, zawodzie niezwykle poważanym przez Zapomniany Lud. Kapłani Stalowoskórego cieszą się uznaniem nawet wśród krasnoludzkich kowali i to do tego stopnia, iż ci uważają ich za równych sobie, co ze strony dumnych dzieci Moradina jest niebywałym komplementem. Co więcej, klerycy Zbrojmistrza ucieleśniają sobą większość cech, które krasnoludy cenią u gnomów najbardziej. Duchowni Wielkiego Kowala niezgorzej sprawdzają się jako górnicy, a dzięki swym wyjątkowym umiejętnościom osiągnęli stan intuicyjnego rozumienia istoty kamienia, ziemi i metalu. Swoją rozległą wiedzę przekazują oni gnomim artystom, jubilerom, kowalom i górnikom. Tych ostatnich nauczają odnajdywania kopalin oraz wykrywania pod ziemią potencjalnie niebezpiecznych miejsc i stworzeń. Wszyscy kapłani Flandala muszą regularnie trenować, aby utrzymać kondycję i nie stracić siły ani pewności w ręce.

Nowicjusze w wierze Flandala znani są jako Niewyrobieni, podczas gdy pełnoprawni członkowie duchowieństwa noszą miano Zahartowanych. Awansując na kolejne stopnie w hierarchii, kapłani przyjmują następujące tytuły: Kowal Cyny, Kowal Brązu, Kowal Mosiądzu, Kowal Miedzi, Kowal Srebra, Kowal Elektrum, Kowal Złota, Kowal Platyny i Kowal Stali. Najwyżsi rangą klerycy posiadają własne, unikalne tytuły. Ponad połowę ogólnej liczby duchownych Mistrza Metalu stanowią skalne gnomy, niemal jedna trzecia to gnomy głębinowe, reszta zaś składa się z leśnych. Zdecydowana większość w klerze Zbrojmistrza to mężczyźni.

Z duchowieństwem Flandala powiązane jest Stalowe Bractwo – zakon gnomich kapłanów i wojowników oddanych Mistrzowi Metalu. Ich misja polega na strzeżeniu kopalń Zapomnianego Ludu i oczyszczaniu ich ze wszelkich niebezpiecznych stworzeń, które mogą czaić się w ciemnych tunelach.

Na odświętny strój kleryków Wielkiego Kowala składają się stalowy hełm i wykonana z metalu zbroja, zazwyczaj płytowa albo kolczuga. Wyżsi rangą duchowni zabarwiają swoje pancerze na czerwono-pomarańczowy kolor, który w zamierzeniu ma imitować blask bijący na nie z rozpalonego pieca. Świętym symbolem wiary jest wyryty w stali wizerunek młota otoczonego płomieniami. Gdy wyruszają na wyprawę, kapłani Flandala przywdziewają najwytrzymalszą dostępną im zbroję, walczą zaś tylko takim orężem, który przynajmniej częściowo składa się z metalu, gdyż nie mają zaufania do broni w całości zrobionej z drewna. W kwestii ekwipunku klerycy Stalowoskórego przykładają dużą wagę do jakości użytych materiałów i solidności wykonania.

Duchowieństwo Zbrojmistrza obchodzi tylko jedno święto, znane jako Wysoka Kuźnia. Raz do roku w dzień Śródlecia kapłani Flandala gromadzą się o poranku i rozpoczynają ceremonię od złożenia swemu bogu ofiar z broni wykutej z metalu, wybijając przy tym młotami hymny ku czci Wielkiego Kowala. Te rytmiczne uderzenia rozbrzmiewają dokładnie do południa, kiedy to następuje kulminacja - kilka chwil zupełnej ciszy. Popołudniem i wieczorem uczestnicy zgromadzenia przekazują sobie nawzajem wiedzę, nowe techniki i koncepcje w dziedzinie metalurgii, a przy okazji wystawiają na sprzedaż swoje najprzedniejsze towary.

Klerycy Flandala są niezwykle praktyczni, toteż zazwyczaj ich miejsca kultu są zarazem miejscem pracy – większość świątyń Stalowoskórego to podziemne kuźnie połączone tunelami z pobliskimi kopalniami, skąd świeżo wydobyta ruda trafia prosto do rąk pracujących w pocie czoła kapłanów Zbrojmistrza.

Na Chłodnych Ziemiach, na północ od Morza Księżycowego i na wschód od Granicznego Lasu, znajduje się niewielki łańcuch górski oddzielający Pasmo od Umęczonej Ziemi, nazywany przez miejscowych Białymi Turniami. U podnóży południowych zboczy tych gór leży małe, górnicze miasteczko znane jako Biały Róg, które, podobnie jak pobliskie Ilinvur, jest pod kontrolą Melvaunt i Thentii. Choć mieszkańcy Białego Rogu eksploatują tutejsze kopalnie, nie mają pojęcia o istnieniu Forharn – dużego miasta położonego pośród Białych Turni i będącego domem dla około dziesięciu tysięcy gnomów i ponad pięciuset krasnoludów. Forharn założone zostało ponad pięć wieków temu przez zakon kapłanów Flandala po tym, jak ich przywódca, znany jedynie pod imieniem Arandmłota, odkrył olbrzymie złożą aranduru w sercu starożytnego wulkanu. Pierwszym wzniesionym przez gnomy budynkiem była Szklista Kuźnia, będąca zarazem odlewnią i świątynią Wielkiego Kowala.

W Forharn rządzą Młoty Flandala – rada starszych, w skład której wchodzą najznamienitsi górnicy i kowale miasta oraz Arandmłot, już siódmy z kolei duchowny noszący ten tytuł. Wydobywany tu arandur podlega przetopieniu na sztabki, które dla niepoznaki pokrywane są warstwą żelaza, a następnie sprzedawane zaprzyjaźnionym kupcom i konsorcjom. Dzięki temu fortelowi legendarny metal dociera do wielu społeczności Zapomnianego Ludu w Krainach, unikając jednocześnie szponów pazernych Zhentarimów. W razie zaginięcia karawany przewożącej ukryty w żelazie arandur, z Forharn wysłana zostaje kompania elitarnych wojowników i kapłanów, mających za zadanie odnalezienie i odzyskanie drogocennego ładunku. Forharn ma jeszcze jedną, pilnie strzeżoną tajemnicę: w katakumbach miasta żyją dwa smoki – młody czerwony i dojrzały niebieski – które od maleńkości wychowywane były przez duchowieństwo Mistrza Metalu. Oba jaszczury zawarły z Młotami Flandala korzystną dla obu stron umowę, na podstawie której użyczają one swych oddechów do przetapiania aranduru, w zamian za co otrzymują dziesiątą część zysków pochodzących ze sprzedaży tego metalu.

Awatarowie[edytuj | edytuj kod]

Awatar Flandala ma postać niemłodego, łysiejącego, odzianego w skórzany fartuch gnoma o bladobłękitnej skórze i wydatnym nosie. Jego oczy przypominają rozżarzone węgle, a włosy i broda są barwy czystego srebra o delikatnym, niebieskawym połysku. Zbrojmistrz rzadko wysyła swego awatara, lecz gdy już to czyni, to zazwyczaj po to, aby nauczyć gnomy nowej techniki kucia metali, wskazać im położenie złóż cennych rud lub rozstrzygnąć istotny spór pomiędzy Zapomnianym Ludem a zrodzonymi z ognia istotami.

Źródła[edytuj | edytuj kod]


Panteon gnomi
Baervan Dziki Wędrowiec | Baravar Cienista Szata | Bleredd | Callarduran Gładkoręki | Flandal Stalowoskóry | Gaerdal Żelaznoręki | Garl Świetlistozłoty | Gelf Czarne Kowadło | Nebelun | Rill Mądry Drozd | Sheyanna Lniana Nić | Segojan Herold Ziemi | Urdlen
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.